Uwaga! Ogłoszenie o przetargu na wynajem powierzchni

STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM „BEZ BARIER”
Ogłasza przetarg na wynajem powierzchni użytkowej zlokalizowanej w budynku przy ul. Spokojnej 1 w Zakliczynie.

Przedmiotem najmu jest powierzchnia użytkowa o metrażu 137 m2 zlokalizowana w budynku przy ul. Spokojnej 1 w Zakliczynie.
Okres obowiązywania umowy: 5 lat.
Budynek posiada kompletne węzły sanitarne, centralne ogrzewanie, prąd, gaz, dwa wejścia w tym jedno dostosowane na potrzeby osób niepełnosprawnych.

Niezależnie od czynszu z tytułu najmu lokali Najemca zobowiązany będzie do uiszczania opłat z tytułu bieżących kosztów eksploatacyjnych (energia elektryczna, zużycie wody i odprowadzenie ścieków, centralne ogrzewanie, itp.).

Najemca we własnym zakresie i na własny koszt dokona niezbędnego wyposażenia w rzeczy ruchome najmowany lokal w celu dostosowania go do prowadzenia swojej działalności.

Oferta powinna zawierać kompletne dane oferenta, planowane przeznaczenie powierzchni użytkowej (tj. rodzaj działalności) oraz proponowaną stawkę miesięczną czynszu.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w biurze SPON „Bez Barier” ul. Tarnowska 2, pokój 20 z dopiskiem „Wynajem”.09

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Bez Barier” zastrzega sobie:
możliwość unieważnienia postępowania w całości lub w części bez podania przyczyn;
prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert i bez podania przyczyn.

O wynikach przetargu oferenci będą zawiadomieni w formie pisemnej.

Czas składania ofert mija 31 października 2017 r.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.