Wzbogacenie oferty Edukacyjnej dla PWD

W okresie od 02.10.2017-02.09.2020 Stowarzyszenie Bez Barier realizuje projekt unijny którego celem jest wzbogacenie oferty dla dzieci z najuboższych rodzin z terenu Gminy Zakliczyn.

Uczestnicy zajęć w Placówce Wsparcia Dziennego w Filipowicach oraz Nowej Placówki Wsparcia Dziennego , która zostanie uruchomiona w miejscowości Gwoździec w 2018 roku będą mogli wziąć udział w zajęciach rozwijających :

  • znajomość języka polskiego i angielskiego,
  • obsługę komputera,
  • świadomość obywatelską.

Terapii wspierającej w zakresie:

  • zajęcia z psychologiem ,
  • zajęcia z logopedą,
  • zajęcia z rehabilitantem,
  • Hipoterapii

Rodzice będą mogli uczęszczać na spotkania grup wsparcia

Wytrwali Uczestnicy nagrodzeni zostaną wyjazdami, które poszerzą ich wiedzę i pobudzą ciekawość świata.

 

 

 

 

Placówka funkcjonuje dzięki środkom w ramach projektu nr RPMP.09.02.01-12.0362/17  realizowanego przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Bez Barier” w ramach Osi Priorytetowej 9. Region Spójny Społecznie Działania 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne. Poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.