Ruszyły Akademie dla Aktywnych w Gm. Zakliczyn

Od 15 stycznia 2019 r. w Gminie Zakliczyn funkcjonują nadal Akademie dla Aktywnych (ADA)  -ośrodki wsparcia – kluby samopomocy dla Seniorów w miejscowościach: Gwoździec, Słona, Stróże, Wróblowice, Zakliczyn, Filipowice, Wola Stróska, Paleśnica, Charzewice, Ruda Kameralna. Program polega na prowadzeniu działań o charakterze samopomocowym z akcentem na interakcję pomiędzy osobami starszymi a młodzieżą i dziećmi. Podczas realizacji tego programu podejmowane są  działania, których celem jest wymiana doświadczeń pomiędzy osobami starszymi a młodzieżą, a ponadto szeroko rozumiana integracja społeczna mieszkańców oraz wzmacnianie więzi rodzinnych. Wsparcie uzyskuje ponad 150 Seniorów pod bacznym okiem opiekuna każdego z dziesięciu środków w danej miejscowości.

 

 

 

 

 

 

Podczas cotygodniowych zajęć Seniorzy mają okazję na samorealizację w zakresie tworzenia prac plastycznych różnymi technikami, podtrzymywania lokalnych tradycji, wspólnych wyjść kulturalnych (kino, teatr) wykładów nt zdrowego stylu życia, odkrywania talentów i uzdolnień twórczych. Samotni Seniorzy mogą we wspólnym gronie porozmawiać i podzielić się radościami i smutkami dnia codziennego. Jednak najpopularniejsze zajęcia wśród wszystkich ośrodków to spotkania wokół kulinariów, wymiana przepisów i wspólne tworzenie niecodziennych potraw. Swoje zakusy kulinarne uczestnicy mają okazję zaprezentować  podczas corocznej imprezy integracyjnej „Senioriada” która organizowana jest dla wszystkich ośrodków ADA. Podczas wspólnej biesiady wokół integracyjnych zabaw i konkursów  promuje się również lokalnych Seniorów – Artystów, ponadto jest czas na wspólne śpiewanie i „miedzy akademicką” prezentację corocznych osiągnięć.

Projekt ADA realizują od lat współpracujące ze sobą w tym zakresie aktywne organizacje partnerskie: Stowarzyszenie Klucz, które prowadzi ośrodki w miejscowościach Zakliczyn, Gwoździec, Charzewice, Wola Stróska i Ruda Kameralna, Stowarzyszenie Szkoły we Wróblowicach (ośrodek we Wróblowicach),  Stowarzyszenie Domu Pomocy w Stróżach (ośrodek w Stróżach) oraz lider projektu Stowarzyszenie Bez Barier (ośrodki w Paleśnicy, Słonej i Filipowicach).

Dla przypomnienia przez sześć  lat program realizowany był w Gminie Zakliczyn dzięki finansowaniu z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego i Gminy Zakliczyn. Od bieżącego  roku zadanie finansuje w całości Gmina Zakliczyn. Środki programowe wystarczą na funkcjonowanie ośrodków ADA do końca maja 2019  roku. Stowarzyszenie Bez Barier złożyło wspólną ofertę z dotychczasowymi partnerami do rządowego programu ASOS na kontynuację funkcjonowania „akademickich” ośrodków w drugiej połowie roku 2019.

Zasadność dalszego prowadzenia spotkań dla Seniorów zgłaszają nie tylko uczestnicy ADA. Dalsze funkcjonowanie ośrodków dla Seniorów widzi także Burmistrz Gminy Zakliczyn Pan Dawid Chrobak, który jest częstym gościem podczas okolicznościowych spotkań integracyjnych ADA.

 

 

 

 

 

 

Warto zaznaczyć w tym momencie,że pomyślnie układa się współpraca lokalnych organizacji i Urzędu Gminy Zakliczyn przy realizowaniu tego przedsięwzięcia. Efektem projektu jest duże zaangażowanie lokalnych wspólnot, w tym Seniorów w życiu społecznym. Tu chciałabym podziękować Burmistrzowi Gm. Zakliczyn p. Dawidowi Chrobakowi, sekretarzowi Gm. Zakliczyn p. Januszowi Krzyżakowi, p. Marzenie Migdał i p. Monice Bożek  z Urzędu Gminy Zakliczyn. Uściski dłoni dla prezesa Klucza p. Kazimierza Dudzika, p. Wioletty Osieckiej – prezes Stowarzyszenia Sympatyków Szkoły z Wróblowic, p. Danuty Majewskiej prezes Stowarzyszenia Sympatyków Domu Pomocy Społecznej w Stróżach, p. Ewy Nijak – radnej Gm. Zakliczyn, p. Ewie Krakowskiej  – prezes Stowarzyszenia „Pod Bocianim Gniazdem” – twórczyni ADA w Stróżach, p. Bogdanowi Litwie – prezesowi Stowarzyszenia Bez Barier. Podziękowanie składam  również poszczególnym opiekunom z 10. ośrodków za wzorową współpracę i realizację wizji jaką jest budowanie dobra wspólnego.

Na koniec dodam, że znaczącą częścią naszej lokalnej społeczności są Seniorzy, czasem zapomniani, opuszczeni, zamknięci w swoich czterech ścianach.  Poprzez prowadzenie Akademii dla Aktywnych oddajemy w ten sposób szacunek i uznanie naszym rodzicom i dziadkom za trud jaki włożyli w nasze wychowania i budowanie lokalnej ojczyzny tu, w Zakliczynie.

Ewa Jóźwiak – kierownik Akademii dla Aktywnych

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.