Zajęcia społeczno-obywatelskie w PWD Gwoźdźcu i Filipowicach

Podopieczni Placówek Wsparcia Dziennego w Gwoźdźcu i Filipowicach biorą aktywny udział w wielu formach zajęć pozaszkolnych. Jedną z nich są zajęcia społeczno-obywatelskie, czyli spotkania, podczas których w przystępnej formule, łączącej pracę i zabawę, dzieci rozmawiają i nabywają wiedzę o życiu w społeczeństwie.
Sposób prowadzenia zajęć jest dostosowany do wieku i możliwości percepcyjnych dzieci. Tematyka spotkań jest różnorodna i obejmuje m.in. zagadnienia:
• ważnych wydarzeń, świąt oraz rocznic historycznych i ich roli w życiu społecznym i obywatelskim,
• porozumiewania się między ludźmi, aktywnego słuchania i unikania konfliktów,
• współpracy grupowej – roli lidera i jego wspierania przez grupę,
• asertywnej komunikacji, czyli wyrażania własnych opinii z szacunkiem dla zdania innych,
• samooceny – diagnozy swoich mocnych i słabych stron – i ciągłego rozwoju,
• kształtowania i umacniania poczucia własnej wartości,
• technik planowania zadań do wykonania – skutecznej nauki i pracy,
• rodzaju i roli mediów w dzisiejszym świecie,
• Internetu i mediów społecznościowych oraz bezpiecznego korzystania z nich,
• zachowań proekologicznych – poszanowania przyrody, sortowania odpadów, używania toreb na zakupy oraz opakowań wielokrotnego użytku.

Każde zajęcia charakteryzują się aktywnym uczestnictwem dzieci – począwszy od współpracy w grupie (wspólne budowanie wieży z makaronu spaghetti, jenga, domino) przez dyskusję, burzę mózgów, aż po wykonywanie prac plastycznych, pracę z dostarczonymi materiałami dydaktycznymi (krzyżówki tematyczne, labirynty, rebusy, kalambury), aż po zabawy ruchowe. Zajęcia prowadzi pan Grzegorz Panek.

 

 

 

 

Zajęcia odbywają się w ramach projektu nr RPMP.09.02.01-12.0362/17  realizowanego przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Bez Barier” w ramach Osi Priorytetowej 9. Region Spójny Społecznie Działania 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne. Poddziałania 9.2.1 Usługi społ i zdrowotne w regionie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.