Placówka w Gwoźdźcu

Realizacja programu: 02 październik 2017 do 02-09-2020

Stowarzyszenie BEZ BARIER w partnerstwie z GMINĄ ZAKLICZYN realizuje projekt pn. Wzbogacenie oferty dla dzieci uczęszczających do Placówki Wsparcia Dziennego w Filipowicach i funkcjonowanie nowo otwartej Placówki w Gwoźdźcu w gm. Zakliczyn 

Dla uczestników Placówki w Gwoźdźcu przewidziano bezpłatne zajęcia: komputerowe, obywatelskie, z języka polskiego, zajęcia z psychologiem, logopedą, fizjoterapeutą, grupy wsparcia dla rodziców. Planowana jest też hipoterapia. Nagrodą do wytrwałych uczestników będą wyjazdy wakacyjne i zimowe, wycieczki do Inwałdu i Warszawy, wyjazdy do Centrum Edukacji i Kreacji Cyfrowej. 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Poddziałania 9.2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. 

Wartość projektu: 1.025.943,25 zł

Dofinansowano z UE: 872.051,76 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Poddziałania 9.2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020