Żywność> 2010

TRANSPORT I ROZPROWADZENIE ŻYWNOŚCI DLA OSÓB ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TRUDNEJ SYTUACJI MATERIALNEJ – realizacja programu współfinansowana była ze środków Urzędu Miejskiego w Zakliczynie. Zadanie było kierowane do rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Kwalifikacja osób prowadzona była w oparciu o dane będące w posiadaniu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakliczynie i pielęgniarek środowiskowych Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Centrum Zdrowia” w Zakliczynie. Wsparcie otrzymało 266 rodzin o łącznej liczbie 1068 osób.  W roku 2010 wydaliśmy  2208 litrów mleka, 4400 kg mąki, 1650 kg kaszy, 3850 kg makaronu, 1100 kg płatków kukurydzianych, 2200 kg cukru, 430,56 kg dżemu, 2649,6 kg dań gotowych, 1650 kg kaszy manny, 1344 kaszy z warzywami, 1107 kg  musli, 1100 zupy krupnik, 552 kg kawy zbożowej, 553 kg herbatników, 880 kg serów topionych, 552 kg mleka w proszku. łącznie w 2010 roku rozdysponowano ponad 26 ton żywności. W bezpośrednią realizację programu zaangażowani byli członkowie stowarzyszenia, pracownicy Ośrodka Zdrowia w Zakliczynie oraz wolontariusze – uczniowie ZSP im. J. Piłsudskiego w Zakliczynie.  W ramach realizowanego zadania zorganizowano i dostarczono najuboższym 3 transze żywności. Osoby zakwalifikowane do programu zostały zawiadomione o terminie dostawy drogą telefoniczną lub listownie. W 2010 roku dostawy żywności zrealizowane były     7 czerwca, 27 września i 15 listopada. Żywność była wydawana wprost z samochodu w dniu dostawy. Współpraca z Bankiem Żywności w Krakowie jest kontynuowana od 2005 roku.

15 listopada 2010– XIX transza art. spożywczych z Banku Żywności. Cukier biały 2200 kg, herbatniki 552 kg, kasza jęczmienna z warzywami 460,8 kg, kawa zbożowa instant 330 kg, krupnik 1100 kg, makaron świderki 550 kg, mąka pszenna 1100 kg, mleko UHT 1104 litrów, musli 1107 kg, sery topione 440 kg.
Towary wydano 265 rodzinom.

27 września 2010– XVIII transza art. spożywczych z Banku Żywności. Dania gotowe z kaszą 883 kg, dania gotowe z makaronem 883 kg, dżem 430 kg, kasza jęczmienna 1650 kg, kasza manna 550 kg, makaron krajanka 1100 kg, mąka 1100 kg, płatki kukurydziane 550 kg, sery topione 440 kg, mleko w proszku 552 kg. Pomoc żywnościową przeznaczono dla 260 rodzin z terenu naszej gminy.  Program realizowany przy wsparciu Urzędu Miejskiego w Zakliczynie

7 czerwca 2010 – XVII transza art. spożywczych z Banku Żywności.  Mleko 1,104 t, mąka pszenna 2,2 t, makaron 2,2 t, kasza manna 1,1 t, płatki kukurydziane 0,55 t, kawa zbożowa 0,222 t, dania gotowe z makaronem 0,883 t, kasza jęczmienna z warzywami 0,883 t.
Pomoc żywnościową przeznaczono dla 258 rodzin z terenu naszej gminy.
W znaczącą pomoc przy dystrybucji zaangażowali się jak zwykle pracownicy NZOZ „Centrum Zdrowia” i wolontariusze z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zakliczynie. Dziękujemy!