Zarząd

Zarząd SPON „Bez Barier” od 22 czerwca 2023

Prezes: Bogdan Litwa

Zarząd:
Wiceprezes: lek. med. Jerzy Andrzej Woźniak
Sekretarz: Jarosław Kołodziej
Skarbnik: Bożena Dębska-Szpak
Członek Zwykły Zarządu: Antonina Średniawa

Komisja Rewizyjna
Przewodniczący: Mieczysław Wypasek
Członek Komisji: Krzysztof Pałach
Członek Komisji: Kacper Rylewicz

__________________________________________

Zarząd SPON „Bez Barier” od 18 czerwca 2020

Prezes: Bogdan Litwa

Zarząd:
Mieczysław Wypasek
Andrzej Szczepański
Renata Kiełbasa
Irena Kwiek

Komisja Rewizyjna
Przewodnicząca: Antonina Średniawa
Członek Komisji: Stanisława Włudyka
Członek Komisji: Danuta Kostrzewa

__________________________________________

Zarząd SPON „Bez Barier” od 11 czerwca 2018 do 18 czerwca 2020

Prezes: Bogdan Litwa

Wiceprezes: Stanisława Włudyka
Sekretarz: Andrzej Szczepański
Skarbnik: Renata Kiełbasa
Członek Zwykły Zarządu: Irena Kwiek

Komisja Rewizyjna
Przewodnicząca: Antonina Średniawa
Członek Komisji: Katarzyna Pater
Członek Komisji: Danuta Kostrzewa

__________________________________________

Zarząd SPON „Bez Barier” od 8 czerwca 2017 do 11 czerwca 2018

Prezes: Bogdan Litwa

Wiceprezes: Stanisława Włudyka
Sekretarz: Andrzej Szczepański
Skarbnik: Renata Kiełbasa
Członek Zwykły Zarządu: Irena Kwiek

Komisja Rewizyjna
Przewodnicząca: Antonina Średniawa
Członek Komisji: Katarzyna Pater
Członek Komisji: Krzysztof Pałach

__________________________________________

Zarząd SPON „Bez Barier” od 25 kwietnia 2014 do 8 czerwca 2017

Prezes: lek. med. Jerzy Woźniak

Wiceprezes: Bogdan Litwa
Sekretarz: Andrzej Szczepański
Skarbnik: Joanna Mleczko
Członek Zwykły Zarządu: Irena Kwiek

Komisja Rewizyjna
Przewodnicząca: Antonina Średniawa
Członek Komisji: Teresa Piekarz
Członek Komisji: Krzysztof Pałach

__________________________________________

Zarząd SPON „Bez Barier” od 10 marca 2011 do 24 kwietnia 2014

Prezes: lek. med. Jerzy Woźniak

Wiceprezes: Bogdan Litwa
Sekretarz: Andrzej Szczepański
Skarbnik: Joanna Mleczko
Członek Zwykły Zarządu: Irena Kwiek

Komisja Rewizyjna
Przewodniczący: Krzysztof Pałach
Członek Komisji: Teresa Piekarz
Członek Komisji: Antonina Średniawa

__________________________________________
Zarząd SPON „Bez Barier” od 22 luty 2008 do 9 marca 2011
Prezes: lek. med. Jerzy Woźniak
Wiceprezes (do 6 maja 2010): Kazimierz Schütterly
Sekretarz: Andrzej Szczepański
Skarbnik: Joanna Mleczko
Członek Zwykły Zarządu: Irena Kwiek
Komisja Rewizyjna
Przewodnicząca: Maria Studzińska
Członek Komisji: Krzysztof Pałach
Członek Komisji: Eleonora Krupska
__________________________________________
Zarząd SPON „Bez Barier” od 1 marca 2007 do 21 luty 2008
Prezes: lek. med. Jerzy Woźniak
Wiceprezes: Kazimierz Schütterly
Sekretarz: Andrzej Szczepański
Skarbnik: Joanna Mleczko
Członek Zwykły Zarządu: Ewa Jóźwiak
Komisja Rewizyjna
Przewodnicząca: Maria Studzińska
Członek Komisji: Krzysztof Pałach
Członek Komisji: Eleonora Krupska
__________________________________________
Zarząd SPON „Bez Barier” w okresie: od 1 kwietnia 2005 do 28 luty 2007
Prezes: lek. med. Jerzy Woźniak
Wiceprezes: Kazimierz Schütterly
Sekretarz: Andrzej Szczepański
Skarbnik: Joanna Mleczko (Dębska)
Członek Zarządu (do 26 IX 2006): Krzysztof Chmielowski
__________________________________________
Zarząd SPON „Bez Barier”
w okresie: od 20 listopada 2001 do 31 marca 2005
Prezes: lek. med. Jerzy Woźniak
Wiceprezes – Iwona Krakowska
Sekretarz – Marta Tyńska
Skarbnik – Ewa Nijak
Członek Zarządu – Ewa Węglarczyk