2009-2010 Aktywność…

Od 1 listopada  2009 r. do 31 maja 2010 – Projekt „INTEGRACJA POPRZEZ AKTYWNOŚĆ SPORTOWĄ DZIECI I MŁODZIEŻY Z GMINY ZAKLICZYN”. Projekt był współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt zakładał realizację zajęć z zakresu nauki jazdy na łyżwach oraz nauki gry w tenisa ziemnego dla dzieci  i młodzieży uczęszczających do Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych  Wsparcia Dziennego w Zakliczynie i Paleśnicy. Uczestnicy byli dowożeni na zajęcia, które odbywały się w Tarnowskim Ośrodku Sportu Rekreacji oraz w Tarnowskim Centrum Tenisowym. W ramach projektu przeprowadzono  testy kwalifikacyjne z zakresu jazdy na łyżwach oraz turniej tenisowy. Uczestnicy i zwycięzcy w zawodach otrzymali upominki i nagrody.