Żywność> 2007

 3 grudnia 2007 – X transza art. spożywczych z Banku Żywności. Mieszkańcom gminy Zakliczyn wydano ponad 8 ton żywności; w tym 2.160 kg kaszy, 2.400 kg makaronu, 1.920 kg cukru oraz 1.760 kg mąki.

10 września 2007 – IX transza art. spożywczych z Banku Żywności. Przywieziono ponad 9 ton żywności w tym: 980 kg sera żółtego, 480 kg serków topionych, 480 kg płatków kukurydzianych, 2.640 kg mąki pszennej, 1.440 kg makaronu, 1.440 kg kaszy jęczmiennej, oraz 1.920 kg cukru. Towary podzielono pomiędzy 324 rodziny zamieszkujące w gminie Zakliczyn (1.610 osób).
Za pomoc udzieloną podczas akcji wydawania żywności Zarząd Stowarzyszenia „BEZ BARIER” składa serdeczne podziękowanie pracownikom Ośrodka Zdrowia w Zakliczynie oraz uczniom ZSP im. J. Piłsudskiego w Zakliczynie (kl. III „TG”)

5 czerwca 2007 –  VIII transza art. spożywczych z Banku Żywności Przywieziono: 1.920 kg makaronu, 2.160 kg kaszy jęczmiennej, 2.160 litrów mleka UHT oraz 194,4 kg jogurtów.

Podsumowanie 2007: PROJEKT „TRANSPORT I ROZPROWADZENIE ŻYWNOŚCI DLA OSÓB ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TRUDNEJ SYTUACJI MATERIALNEJ” realizowany był w całym roku 2007. Realizacja projektu była możliwa dzięki środkom finansowym pochodzącym z GOPS w Zakliczynie i towarom otrzymanym od Stowarzyszenia „Bank Żywności” w Krakowie. W ramach realizowanego zadania zorganizowano i dostarczono najuboższym 3 transze żywności. Osoby zakwalifikowane do programu zostały zawiadomione o terminie dostawy z tygodniowym wyprzedzeniem (drogą telefoniczną lub listownie). Dostawy żywności zrealizowane zostały 5 czerwca 2007 roku, 10 września 2007 roku i 3 grudnia 2007 roku. Żywność była wydawana wprost z samochodu w dniu dostawy. Podczas pierwszej dostawy żywności z pomocy skorzystało 322 rodziny – 1600 osób, podczas drugiej 293 rodziny – 1446 osób, podczas trzeciej 304 rodziny – 1480 osób.  W ciągu roku 2007 dostarczono najuboższym: 2.160 litrów mleka UHT, 480 kg płatków śniadaniowych, 4.400 kg mąki , 5.760 kg makaronu, 980 kg sera żółtego, 480 kg sera topionego, 5.760 kg kaszy, 3.840 kg cukru, 182 kg kawy cappucino, 992 szt. jogurtu Danone za łączną kwotę 44.349,62 zł W bezpośrednią realizację programu zaangażowani byli członkowie stowarzyszenia, pracownicy NZOZ „CENTRUM ZDROWIA” w Zakliczynie oraz wolontariusze – uczniowie ZSP im. J. Piłsudskiego w Zakliczynie (kl. III T).