Kalendarium > 2002

Kalendarium ważniejszych wydarzeń 2002

  • Grudzień 2002  „Mikołajek”  Spotkania z dziećmi niepełnosprawnymi. Wręczanie prezentów mikołajkowych
  •  Czerwiec 2002 „Uśmiech dziecka naszą radością”  Dzień Dziecka w Szkole Podstawowej w Faściszowej. W imprezie wzięły udział dzieci niepełnosprawne oraz dzieci ze Szkoły Podstawowej w Faściszowej
    Zdjęcia