Dla studentów

Dla studentów w roku akademickim 2019/2020 prowadzimy program stypendialny:Agrafka Bez Barier

Na rok akademicki 2020/2021 nabór wniosków stypendialnych prowadzony będzie na przełomie miesięcy: wrzesień-październik 2020 zgodnie z zatwierdzonymi uprzednio regulaminami programów stypendialnych