Szkoła ponadgimnazjalna STYPENDIA 2008-2015

Program Stypendialny „INTEGRACJA”

Ogłaszamy konkurs o stypendium dla uzdolnionych uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zakliczynie, którzy uzyskali średnią min. 4,4 w ciągu minionego roku edukacji (2013/2014). 

Termin składania wniosków upływa z dniem 31 lipca 2014 r. o godz. 15.00. Wnioski należy składać osobiście w biurze Stowarzyszenia w Zakliczynie (budynek Ośrodka Zdrowia) przy  ul. Tarnowskiej 2 , II-gie piętro, pokój nr 20, od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00-15.00.

Pełna dokumentacja konkursowa:

1. Ogłoszenie o konkursie

2. Regulamin konkursu stypendialnego 2014/2015

3. Formularz wniosku

4. Oświadczenie o dochodach

5. Oświadczenie – dane osobowe

Informacja -tel. 14/66-53 999

_____________________________________________________________

Finaliści programu stypendialnego Integracja rok 2013/2014

Od 2008 roku wspólnie z Fundacją im. Stefana Batorego z Warszawy wspieramy zdolną, ambitną młodzież, Fundując corocznie stypendia dla 34 wybitnych uczniów w wysokości 1.000,00 zł.

Kiedy możesz zostać stypendystą programu „INTEGRACJA”

  • jeżeli jesteś uczniem Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych W Zakliczynie
  • masz średnią min 4,4
  • jesteś wolontariuszem i udzielasz się społecznie
  • masz osiągnięcia szkolne i pozaszkolne
  • premiowana jest także sytuacja materialna

Jeżeli spełniasz pierwsze dwa kryteria możesz złożyć wniosek.Za kolejne kryteria dostaniesz dodatkowe punkty

Terminy naboru:

Wnioski należy składać osobiście w terminie od czerwca do 31 lipca w Punkcie Integracji Społecznej  SPON BEZ BARIER. Program jest ogłaszany corocznie z początkiem czerwca

  • w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zakliczynie
  • na stronach internetowych  SPON BEZ BARIER i lokalnych instytucji
  • na naszym Facebooku
  • w lokalnej gazecie

Kto ocenia wnioski?

Wstępnej weryfikacji wniosków i tworzenie listy rankingowej dokonuje koordynator programu. Wyboru stypendystów, weryfikacji wniosków i zatwierdzenie listy rankingowej dokonuje Komisja Kwalifikacyjna.

W skład Komisji wchodzą reprezentanci lokalnego samorządu – burmistrz, sekretarz, grono pedagogiczne z ZSP w Zakliczynie, przedstawiciele lokalnych organizacji, dyrektor BSR w Zakliczynie. Komisja zbiera się dwa razy w ciągu roku szkolnego weryfikując postępy w zakresie uzyskanej średniej  zatwierdza listę stypendystów.

Jak wypłacane jest stypendium?

Po uroczystym wręczeniu na inauguracji roku szkolnego we wrześniu, następuje proces podpisywania umowy ze stypendystą.Stypendium wypłacane jest co miesiąc po 100 zł na osobiste konto stypendysty.

Co robią nasi stypendyści?

  • Nasi stypendyści biorą udział w szkoleniach i spotkaniach. Uczą się jak być wolontariuszem i fundraiserem. Swoje umiejętności wykorzystują podczas akcji i zbiórek charytatywnych. Stypendyści mogą być wolontariuszami w naszych placówkach dla dzieci, pomagać w biurze. Wiemy, że ciągle brakuje nam czasu, a jednocześnie większość wolnego czasu lubimy spędzać przed komputerem. Wychodząc naprzeciw, mamy propozycję – zostań naszym e-wolontariuszem. Możesz pomagać jako twórca treści na naszym Facebooku oraz stronie internetowej, ponadto poszukujemy fotografów i reporterów. Jeżeli jesteś ambitny i masz w zanadrzu jakąś idee bez barier – już dzisiaj zgłoś się do biura SPON BEZ BARIER

Ważniejsze wydarzenia

_______________________________________________________________

1 września 2011 – uroczystość wręczenia stypendiów dla młodzieży Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  FOTKI

_______________________________________________________________

17 marca 2011 – WRĘCZENIE STYPENDIÓW DLA UCZNIÓW ZSP W ZAKLICZYNIE W RAMACH PROGRAMU STYPENDIALNEGO „INTEGRACJA” – przedstawiciele SPON „BEZ BARIER” p. Irena Kwiek – członek zarządu, p. Ewa Jóźwiak – koordynator programów stypendialnych w obecności p. Anny Olszańskiej pełniącej obowiązki Dyrektora ZSP w Zakliczynie, wręczyli stypendia dla 9 nowych stypendystów. Stypendium wypłacane będzie do czerwca 2011 r. co miesiąc na konto osobiste stypendysty. Wręczenie miało miejsce na apelu szkolnym w obecności uczniów i grona nauczycielskiego. Przypomnijmy – Program Stypendialny dla ZSP w Zakliczynie jest realizowany przez SPON „Bez Barier” we współpracy z Fundacją im. Stefana Batorego w Warszawie

_______________________________________________________________

PROGRAM  STYPENDIALNY  „INTEGRACJA”  (Podsumowanie 2010)
Realizowany dla uczniów Zespołu Szkół  Ponadgimnazjalnych w Zakliczynie. Wspólnie z Fundacją im. Stefana Batorego wspieramy zdolną młodzież, osiągającą bardzo dobre wyniki w nauce oraz wykazującą się poza szkolnymi osiągnięciami, poprzez comiesięczną wypłatę stypendium w wysokości 100 zł przez okres roku szkolnego tj. 10 miesięcy. Do programu włączyliśmy również niepełnosprawnych uczniów tej szkoły, którzy otrzymują specjalne stypendium prezesa SPON „BEZ BARIER”. Poprzez wypłatę jednorazowego stypendium wyróżniamy również uczniów osiągających szczególne osiągnięcia poza szkolne. W roku 2010 było to 2 uczniów, którzy otrzymali jednorazowe stypendium  wys. 300 zł. W roku szkolnym 2009/2010 i 2010/2011 wsparciem obejmujemy 34 stypendystów. Dzięki realizacji projektu możemy wyróżniać najlepszych uczniów i mobilizować ich do osiągania jak najlepszych wyników w nauce. Program realizowany jest w 50 % ze środków SPON „BEZ BARIER” oraz w 50% ze środków Fundacji im. Stefana Batorego.

_______________________________________________________________

 23 września 2010 –  SPOTKANIE ZE STYPENDYSTAMI W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ZAKLICZYNIE. Na spotkaniu omówione zostały zasady uczestnictwa w Programie Stypendialnym „INTEGRACJA”. Przedstawiono regulamin programu oraz zasady wypłaty stypendium. Omówiono umowę ze Stypendystą, kwestie wolontariatu oraz monitoring osiągnięć stypendystów. W bieżącym roku szkolnym można już gromadzić punkty strategiczne za działalność w zakresie wolontariatu. W kolejnej edycji programu (na rok szk. 2011/2012) wolontariat będzie punktowany przy tworzeniu listy rankingowej złożonych wniosków o stypendium. W ramach wolontariatu będzie można uzyskać dodatkowych 10 pkt. (1godzina- 1 pkt). Zdobyte punkty będą również wliczane do punktacji programu stypendialnego dla studentów, który prowadzi SPON „BEZ BARIER”. W obecnej edycji programu stypendyści mają możliwość pracy wolontariackiej w placówkach prowadzonych przez SPON „BEZ BARIER”. Każdy uczestnik otrzymał harmonogram pracy 3 ośrodków: Placówek Wsparcia Dziennego w Zakliczynie i Paleśnicy oraz Ośrodka Pobytu Dziennego dla dzieci niepełnosprawnych we Wróblowicach. Oprócz pracy w ośrodkach, nasi stypendyści mogą pracować również przy dystrybucji żywności (w ramach programu żywnościowego PEAD), w zakresie drobnych prac biurowych w okresie świąt (tworzenie własnych kartek świątecznych, wysyłanie życzeń świątecznych) oraz pomagać przy organizacji imprez integracyjnych (bale mikołajkowe czy przykładowo spotkania z okazji Dnia Matki).

_______________________________________________________________

W dniu 1 września 2010r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zakliczynie  wręczyliśmy 34 stypendia w ramach Programu Stypendialnego „INTEGRACJA”. Wspólnie z Fundacją im. Stefana Batorego z Warszawy wspieramy zdolną, ambitną młodzież. Fundujemy stypendia w wysokości 1.000,00 zł., wypłacane co miesiąc po 100 zł w czasie trwania roku szkolnego.  Co trzeba zrobić, żeby zostać stypendystą Programu Stypendialnego „INTEGRACJA”?
-spełnić kryterium podstawowe – uzyskać średnią z ocen na świadectwie szkolnym nie mniejszą niż 4,2
-punktowane są również inne osiągnięcia (udział w konkursach wiedzy, przedmiotowych i innych)
-kryterium socjalne (sytuacja materialna) umożliwia zdobycie dodatkowych punktów
NOWOŚĆ – W bieżącym roku szkolnym można już gromadzić punkty strategiczne za działalność w zakresie wolontariatu.
W kolejnej edycji programu (na rok szk. 2011/2012) wolontariat będzie punktowany przy tworzeniu listy rankingowej złożonych wniosków o stypendium.
UWAGA – TEGOROCZNI STYPENDYŚCI- po I sem. weryfikowana będzie wasza średnia – ci którzy utrzymają ją na poziomie min 4,2 – utrzymają status stypendysty i od lutego 2011 r. będzie ono dalej wypłacane.
Życzymy wszystkim uczniom rozpoczynającym nowy rok szkolny chęci do nauki a stypendystom wytrwałości i dalszych sukcesów.   FOTKI

_______________________________________________________________

12 lipca 2010 – monitoring programu stypendialnego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych „Integracja” – wizyta przedstawicieli Fundacji im. Stefana Batorego z Warszawy

  

_______________________________________________________________

Podsumowanie 2009: Wspólnie z Fundacją im. Stefana Batorego wspieramy zdolną młodzież, osiągającą bardzo dobre wyniki w nauce oraz wykazującą się poza szkolnymi osiągnięciami, poprzez comiesięczną wypłatę stypendium w wysokości 100 zł przez okres roku szkolnego tj. 10 miesięcy. Do programu włączyliśmy również niepełnosprawnych uczniów ZSP, którzy otrzymują specjalne stypendium prezesa SPON „BEZ BARIER”. Wyróżniamy również poprzez wypłatę jednorazowego stypendium uczniów osiągających szczególne osiągnięcia poza szkolne. Dzięki realizacji projektu możemy wyróżniać najlepszych uczniów i mobilizować ich do osiągania jak najlepszych wyników w nauce. W roku szkolnym 2009/2010 wsparciem obejmujemy 34 stypendystów, wyróżniliśmy 3 uczniów osiągających szczególne poza szkolne wyniki w różnych dziedzinach.

1 września 2009 – wręczamy stypendia dla uczniów ZSP w Zakliczynie

_______________________________________________________________

Pierwsze stypendia:
1 września 2008 – STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM ,,BEZ BARIER” w ZAKLICZYNIE wspólnie Z FUNDACJĄ im. STEFANA BATOREGO z Warszawy przyznają 37 uczniom Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Piłsudskiego w Zakliczynie w roku szkolnym 2008/09 stypendia w wysokości po 1.000,00 zł