Wczesne wspomaganie – 2011-2012

Wczesne wspomaganie ma bardzo duże znaczenie dla rozwoju dziecka, u którego stwierdzono niepełnosprawność bądź jest nią tylko zagrożone. Im wcześniej zostaną zauważone nieprawidłowości rozwojowe, tym szybciej i skuteczniej można je skorygować.

Każde dziecko potrzebuje pomocy dorosłych, aby rozwijać swoje zdolności.  W przypadku dzieci, których rozwój jest częściowo lub stale zahamowany nie jest to takie proste. Dzieci niepełnosprawne wymagają od początku życia specyficznych form wsparcia. Natomiast ich rodzice postawieni w obliczu ciężkiej próby często czują się osamotnieni, bezradni. Również oni potrzebują pomocy w odzyskaniu równowagi. Jak się okazuje są wokół nas rodziny z dziećmi o specyficznych potrzebach rehabilitacyjnych. To właśnie dla nich stworzyliśmy autorski  projekt  „JESTEM TUTAJ – wczesne wspomaganie  rozwoju dla dzieci z gminy Zakliczyn”, który realizujemy od października 2011 roku.

W projekcie uczestniczą dwie grupy dzieci w wieku od 4-9 lat posiadające wskazania do wczesnego wspomagania rozwoju. Pierwsza grupa realizuje zajęcia specjalistyczne z tyflopedagogiem i logopedą, druga grupa dzieci objęta jest wsparciem oligofrenopedagoga i logopedy. Podczas zajęć z logopedą wdrażana jest  innowacyjna metoda stymulacji mózgu – BIOFEEDBACK, dzięki której można polepszyć czynność bioelektryczną mózgu. Metoda ta stwarza również duże możliwości w leczeniu zaburzeń neurologicznych czy psychosomatycznych. Zajęcia specjalistyczne odbywają się w Szkole Podstawowej we Wróblowicach dzięki uprzejmości pani dyrektor Katarzyny Shutterly. Ponadto dzieci z obydwu grup uczestniczą w zajęciach socjalizacyjnych razem z jestem tutaj – wczesne wspomaganie rozwoju dla dzieci z gminy Zakliczyn dziećmi niepełnosprawnymi z  Ośrodka Pobytu Dziennego we Wróblowicach.

Istotnym wsparciem dla dzieci są wyjazdowe zajęcia rehabilitacyjne do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Zbylitowskiej Górze, gdzie realizowana jest specjalistyczna rehabilitacja z zakresu dogoterapii i hipoterapii. Dzieci wraz z rodzicami mają zapewniony bezpłatny transport naszym kolorowym autobusem „BEZ BARIER”.  We wszystkich zajęciach mogą uczestniczyć dzieci wraz z rodzicami a dodatkową opieką służą  specjaliści z OPD we Wróblowicach.

Projekt realizowany będzie do 31 maja 2012 roku dzięki środkom pochodzącym z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zobacz w Galerii zdjęć

Ważniejsze wydarzenia

8 listopada 2010 – Wojnicz – konferencja nt. wczesnego wspomagania rozwoju dziecka FOTKI