2010 Autobusik

Kupujemy AUTOBUSIK!

Program wyrównywania różnic między regionami – obszar D – tytuł zadania „Likwidacja Barier Transportowych – Zakup Autobusu do Przewozu Osób Niepełnosprawnych”
Celem programu był zakup autobusu przez SPON „BEZ BARIER” do przewozu osób niepełnoprawnych. Zakup autobusu umożliwił większą dyspozycyjność w zakresie przewozu dzieci uczęszczających do Ośrodka Pobytu Dziennego dla dzieci niepełnosprawnych na codzienne zajęcia oraz rehabilitację do specjalistycznych placówek rehabilitacyjnych w powiecie tarnowskim. Zakup autobusu zrefundował w 30 % PFRON, pozostałe 70 % wartości zakupu autobusu sfinansowano z budżetu  SPON „BEZ BARIER”.

FOTKI