Bezpłatne leki

Ważna aktualizacja. Wiadomość z dnia 25 kwietnia 2020. 

W związku z tym, że wiele osób już zna nasz program od lat, dla ułatwienia już w tym miejscu na stronie, zamieszczamy pliki do pobrania. 

1. Regulamin projektu Dostępność do Zdrowia (2020)

2. Wniosek o przyznanie dofinansowania

3. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych 

Dokumenty należy wydrukować, wypełnić, podpisać i dostarczyć wraz załącznikami do Stowarzyszenia Bez Barier w sposób opisany w regulaminie. 

Poniżej wstępny, ogólny opis założeń programu.  

 

DOSTĘPNOŚĆ DO ZDROWIA

program dofinansowania do leków w roku 2020

Na wsparcie zakupu leków Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym BEZ BARIER planuje przeznaczyć w 2020 roku kwotę 30.000,00 zł

Adresaci programu
Pomoc przeznaczona będzie dla mieszkańców gminy Zakliczyn:
– osób niepełnosprawnych,
– osób starszych (emerytów, rencistów),
– osób w wieku produkcyjnym (długotrwale lub przewlekle chorych),
– innych osób, których ponoszone wydatki na zakup lekarstw uniemożliwiają zaspokojenie innych pilnych, podstawowych potrzeb życiowych.

O pomoc w programie może ubiegać się osoba, rodzina, której wydatki na leki stanowią znaczną pozycję w domowym budżecie.

Termin realizacji programu

Program będzie realizowany w trzech turach w okresie kwiecień-październik, do wyczerpania środków finansowych przewidzianych na zadanie.

Gdzie złożyć wniosek

Wnioski o dofinansowanie zakupu lekarstw będzie można składać WYŁĄCZNIE pocztą lub drogą elektroniczną po 1 kwietnia 2020 roku.

Realizacja zadania

Pomoc przyznawana będzie na podstawie pisemnego wniosku osoby zainteresowanej, bądź jej przedstawiciela ustawowego. 

 

==================================================

INFORMACJE ARCHIWALNE

==================================================

2019 – Na program „Dbaj o Zdrowie Bez Barier”  przeznaczamy 21.000 zł (finansowanie: 10.000 zł Gmina Zakliczyn, 7.000 zł Fundacja DOZ, 4.000 zł środki własne SPON Bez Barier.

.

2018 – Na program „Dbaj o Zdrowie Bez Barier”  przeznaczamy 19.500 zł (finansowanie: 10.000 zł Gmina Zakliczyn, 6.500 zł Fundacja DOZ, 3.000 zł środki własne SPON Bez Barier.

.

„DBAJ O ZDROWIE BEZ BARIER” W 2017 roku 

Stowarzyszenie BEZ BARIER zostało Laureatem V edycji Konkursu Grantowego RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ!, zorganizowanego przez DOZ Fundację dbam o zdrowie.
Budżet projektu w wysokości  19.500 zł przekazany zostanie na wsparcie w zakupie leków i środków medycznych dla osób chorych najbardziej potrzebujących. Z projektu pt. „DBAJ O ZDROWIE BEZ BARIER”  w naszej organizacji skorzysta łącznie około  50 osób/rodzin.  Projekt dedykowany będzie dla osób ciężko i przewlekle chorych, niepełnosprawnych, w tym dzieci oraz osób starszych, dla których koszty leczenia są znacznym obciążeniem budżetów domowych. Program potrwa do końca lutego 2018 r. Pomoc przekazana zostanie w postaci kart możliwych do realizacji w aptekach na terenie całego kraju.

Nasza Organizacja znalazła się w gronie 59 Laureatów Konkursu Grantowego 2017, które przygotowały i przesłały najlepsze projekty niwelujące bariery w dostępie do leków w Polsce. Projekt jest realizowany przez nas już po raz piąty.

.

Program „Dbaj o Zdrowie Bez Barier”  2012-2013-2014

Cena leków jest zbyt duża dla niektórych osób, dlatego nie każdego stać na to by chorować.  Wobec pogarszających się warunków życiowych oraz droższej żywności i lekach, zauważamy, że coraz więcej pacjentów nie może sobie pozwolić na wykupienie środków leczniczych i godne życie. Pod hasłem „Razem możemy więcej” wspólnie z Fundacją DBAM O ZDROWIE uruchomiliśmy program: „Dbaj o zdrowie bez barier”. Celem programu jest wsparcie dla osób, które są zagrożone wykluczeniem społecznym, przewlekle lub ciężko chore, samotne, starsze (powyżej 60 roku życia), bezrobotne, znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej, których nie stać na zakup niezbędnych do kontynuowania leczenia leków oraz innych środków medycznych. Osoby, które chciałyby skorzystać z pomocy powinny zgłosić się do naszego Punktu Konsultacyjnego mieszczącego się w Ośrodku Zdrowia w Zakliczynie przy ul. Tarnowskiej 2, piętro II. Osoby, które zakwalifikują się pod opiekę programu otrzymają karty podarunkowe, za które będą mogły otrzymać leki w formie bezgotówkowej.

                                  REGULAMIN PROGRAMU

„DBAJ O ZDROWIE BEZ BARIER”- Program pomocy osobom niepełnosprawnym, ciężko i przewlekle chorym w bezpłatnej dostępności do leków w 2015 r.

 1. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Bez Barier” realizując cele określone w § 6 Statutu Stowarzyszenia, świadczy pomoc na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ciężko i przewlekle chorych, będących w trudnej sytuacji finansowej, wymagających dofinansowania kosztów leczenia i rehabilitacji.
 2. Stowarzyszenie realizuje projekt „DBAJ O ZDROWIE BEZ BARIER” wspólnie z Fundacją „Dbaj o Zdrowie” i Gminą Zakliczyn w okresie od 1 lipca 2015 do 30 kwietnia 2016 r.
 3. W ramach projektu podopieczni Stowarzyszenia oraz osoby zakwalifikowane do programu otrzymają limitowany dostęp do bezpłatnych leków w postaci kart podarunkowych do sieci aptek „Dbaj o Zdrowie”
 4. Osoby kwalifikujące się do pomocy muszą spełniać następujące warunki:

– być mieszkańcem gminy Zakliczyn

– posiadać stopień niepełnosprawności umiarkowany lub znaczny (lub równoważny z KRUS, ZUS) lub osoba ciężko i przewlekle chora,

– osoba wymagająca stałego i kosztownego leczenia,

– być w trudnej sytuacji materialnej.

 1. Pomoc udzielana będzie po pozytywnej decyzji Komisji Kwalifikacyjnej, na podstawie pisemnego wniosku pacjenta.

Wymagane są następujące dokumenty:

a/ wniosek zawierające prośbę o pomoc z uzasadnieniem,

b/orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub równoważne,

c/ zaświadczenie lekarskie o potrzebie stałego leczenia,

d/ na wniosek Stowarzyszenia inne dokumenty (w tym medyczne, potwierdzające sytuację dochodową itp.)

e/upoważnienie do odbioru karty podarunkowej w przypadku odbioru karty przez osoby trzecie (członków rodziny, pielęgniarki, pracowników GOPS)

 1. Wniosek należy złożyć w Punkcie Integracji Społecznej prowadzonym przez SPON „BEZ BARIER” w: 32-840 Zakliczyn, ul. Tarnowska 2 p. 20 (budynek ośrodka zdrowia).  Punkt udziela również informacji i pomaga w złożeniu wniosku.
 2. Decyzję o zakwalifikowaniu do programu lekowego podejmuje Komisja Kwalifikacyjna, na podstawie oceny złożonych wniosków.  W skład komisji wchodzą: Prezes SPON „Bez Barier” – lekarz, koordynator projektu, pracownicy GOPS w Zakliczynie, pielęgniarki środowiskowe i opieki długoterminowej. Komisja będzie rozpatrywać wnioski podczas  comiesięcznych posiedzeń.
 3. W Punkcie Integracji Społecznej udzielana będzie informacja o ocenie wniosku, decyzja o przyznanej pomocy i odbiór karty. Informację można uzyskać telefonicznie pod nr 14/66-53-999
 4. Kwota udzielonej pomocy wynosi jednorazowo od 100-500 zł. w postaci kart podarunkowych do apteki. W uzasadnionych przypadkach, w ciągu okresu trwania programu,  pacjent może złożyć powtórnie wniosek o kartę podarunkową.
 5. Koordynatorem projektu jest p. Ewa Jóźwiak – konsultant w Punkcie Integracji Społecznej.
 6. Stowarzyszenie prowadzi ewidencję wydawanych kart podarunkowych w ramach programu „DBAJ O ZDROWIE BEZ BARIER”.

Pomocy udzieliliśmy:

 1. 23 kwietnia 2014 – Izabela H*** – gmina Zakliczyn – 500 zł
 2. 23 kwietnia 2014 – Kazimierz K*** – gmina Zakliczyn – 500 zł
 3. 23 kwietnia 2014 – Bolesław S*** – gmina Zakliczyn – 500 zł
 4. 23 kwietnia 2014 – Eugeniusz W*** – gmina Zakliczyn – 500 zł
 5. 23 kwietnia 2014 – Teresa J*** – gmina Zakliczyn – 500 zł
 6. 23 kwietnia 2014 – Mateusz K*** – gmina Zakliczyn – 500 zł
 7. 23 kwietnia 2014 – Antonina Ś*** – gmina Zakliczyn – 500 zł
 8. 23 kwietnia 2014 – Bogdan T*** – gmina Zakliczyn – 400 zł
 9. 23 kwietnia 2014 – Irena Ch*** – gmina Zakliczyn – 400 zł
 10. 23 kwietnia 2014 – Tadeusz O*** – gmina Zakliczyn – 400 zł
 11. 30 kwietnia 2014 -Andrzej N*** – gmina Zakliczyn – 400 zł
 12. 30 kwietnia 2014 -Janina U*** – gmina Zakliczyn – 400 zł
 13. 30 kwietnia 2014 -Helena Ż*** – gmina Zakliczyn – 400 zł
 14. 30 kwietnia 2014 -Ewa H*** – gmina Zakliczyn – 300 zł
 15. 30 kwietnia 2014 -Maria W*** – gmina Zakliczyn – 300 zł
 16. 30 kwietnia 2014 -Dorota S*** – gmina Zakliczyn – 500 zł
 17. 30 kwietnia 2014 -Krzysztof P*** – gmina Zakliczyn – 500 zł
 18. 30 kwietnia 2014 -Grażyna T*** – gmina Zakliczyn – 500 zł
 19. 07 maja 2014 – Wanda O*** – gmina Zakliczyn – 500 zł
 20. 07 maja 2014 – Beata R*** – gmina Zakliczyn – 500 zł
 21. 07 maja 2014 – Ewa O*** – gmina Zakliczyn – 300 zł
 22. 07 maja 2014 – Ewa Ś*** – gmina Zakliczyn – 300 zł
 23. 07 maja 2014 – Irena R*** – gmina Zakliczyn – 200 zł
 24. 13 maja 2014 – Bożena S*** – gmina Zakliczyn – 200 zł
 25. 13 maja 2014 – Zbigniew K*** – gmina Zakliczyn – 200 zł
 26. 13 maja 2014 – Zofia Z*** – gmina Zakliczyn – 300 zł
 27. 13 maja 2014 – Stanisław M*** – gmina Zakliczyn – 300 zł
 28. 13 maja 2014 – Helena B*** – gmina Zakliczyn – 400 zł
 29. 13 maja 2014 – Stanisława G*** – gmina Zakliczyn – 400 zł
 30. 13 maja 2014 – Franciszek W*** – gmina Zakliczyn – 400 zł
 31. 13 maja 2014 – Janina N*** – gmina Zakliczyn – 500 zł
 32. 13 maja 2014 – Małgorzata N*** – gmina Zakliczyn – 500 zł
 33. 13 maja 2014 – Bogdan L*** – gmina Zakliczyn – 500 zł
 34. 13 maja 2014 – Sabina B*** – gmina Pleśna – 500 zł
 35. 13 maja 2014 – Honorata M*** – gmina Zakliczyn – 500 zł
 36. 05 czerwca 2014 – Leszek H*** – gmina Zakliczyn – 500 zł
 37. 05 czerwca 2014 – Halina G*** – gmina Zakliczyn – 400 zł
 38. 05 czerwca 2014 – Kazimiera G*** – gmina Zakliczyn – 500 zł
 39. 05 czerwca 2014 – Piotr P*** – gmina Zakliczyn – 500 zł
 40. 05 czerwca 2014 – Krzysztof H*** – gmina Zakliczyn – 500 zł
 41. 05 czerwca 2014 – Jerzy G*** – gmina Zakliczyn – 500 zł
 42. 05 czerwca 2014 – Stanisława S*** – gmina Zakliczyn – 500 zł
 43. 05 czerwca 2014 – Władysław N*** – gmina Zakliczyn – 500 zł
 44. 05 czerwca 2014 – Danuta G*** – gmina Zakliczyn – 500 zł
 45. 05 czerwca 2014 – Anna S*** – gmina Zakliczyn – 500 zł
 46. 05 czerwca 2014 – Józef S*** – gmina Zakliczyn – 300 zł
 47. 05 czerwca 2014 – Władysława B*** – gmina Zakliczyn – 300 zł
 48. 07 lipca 2014 – Jan G*** – gmina Gromnik – 500 zł
 49. 07 lipca 201 – Wiesław S*** – gmina Zakliczyn – 500 zł
 50. 07 lipca 201 – Krystyna P*** – gmina Zakliczyn – 500 zł
 51. 07 lipca 2014 – Joanna M*** – gmina Gromnik – 400 zł
 52. 07 lipca 2014 – Maria R*** – gmina Zakliczyn – 400 zł
 53. 07 sierpnia 2014 – Damian K*** – gmina Zakliczyn – 500 zł
 54. 07 sierpnia 2014 – Stanisław B*** – gmina Zakliczyn – 500 zł
 55. 07 sierpnia 2014 – Maria W*** – gmina Zakliczyn – 500 zł
 56. 07 sierpnia 2014 – Anna L*** – gmina Zakliczyn – 500 zł
 57. 09 września 2014 – Teresa J*** – gmina Zakliczyn – 500 zł
 58. 10 września 2014 – Maria W*** – gmina Zakliczyn – 500 zł
 59. 10 września 2014 – Małgorzata N*** – gmina Zakliczyn – 500 zł
 60. 10 września 2014 – Dominik S*** – Siemiechów – 500 zł
 61. 10 września 2014 – Ewa P*** – gmina Zakliczyn – 500 zł
 62. 10 września 2014 – Antonina Ś*** – gmina Zakliczyn – 500 zł
 63. 10 września 2014 – Barbara H*** – gmina Zakliczyn – 500 zł
 64. 10 września 2014 – Tadeusz Ch*** – gmina Zakliczyn – 500 zł
 65. 22 września 2014 – Maria G*** – gmina Zakliczyn – 200 zł

 

2013 – z Programu „Dbaj o Zdrowie Bez Barier” – pomoc otrzymało 66 osób na kwotę 28.500 zł

 1. 10 maja 2013 – Piotr P*** – gmina Zakliczyn – (karta magnetyczna ref. leków) – 500 zł
 2. 10 maja 2013 – Zofia  F*** – gmina Zakliczyn – (karta magnetyczna ref. leków) – 500 zł
 3. 10 maja 2013 – Ryszard K*** – gmina Zakliczyn – (karta magnetyczna ref. leków) – 500 zł
 4. 10 maja 2013 – Janina N*** – gmina Zakliczyn – (karta magnetyczna ref. leków) – 500 zł
 5. 10 maja 2013 – Grzegorz B*** – Janowice – (karta magnetyczna ref. leków) – 500 zł
 6. 10 maja 2013 – Andrzej N*** – gmina Zakliczyn – (karta magnetyczna ref. leków) – 500 zł
 7. 10 maja 2013 – Eugeniusz W*** – gmina Zakliczyn – (karta magnetyczna ref. leków) – 500 zł
 8. 10 maja 2013 – Bolesław S*** – gmina Zakliczyn – (karta magnetyczna ref. leków) – 500 zł
 9. 10 maja 2013 – Urszula K*** – gmina Zakliczyn – (karta magnetyczna ref. leków) – 500 zł
 10. 10 maja 2013 – Ewa O*** – gmina Zakliczyn – (karta magnetyczna ref. leków) – 400 zł
 11. 10 maja 2013 – Sebastian S*** – gmina Zakliczyn – (karta magnetyczna ref. leków) – 400 zł
 12. 10 maja 2013 – Małgorzata N*** – gmina Zakliczyn – (karta magnetyczna ref. leków) – 400 zł
 13. 10 maja 2013 – Danuta M*** – gmina Zakliczyn – (karta magnetyczna ref. leków) – 400 zł
 14. 10 maja 2013 – Irena R*** – gmina Zakliczyn – (karta magnetyczna ref. leków) – 300 zł
 15. 10 maja 2013 – Anna I*** – gmina Zakliczyn – (karta magnetyczna ref. leków) – 300 zł
 16. 17 maja 2013 – Danuta K*** – gmina Zakliczyn – (karta magnetyczna ref. leków) – 500 zł
 17. 17 maja 2013 – Wiesław K*** – gmina Zakliczyn – (karta magnetyczna ref. leków) – 500 zł
 18. 13 czerwca 2013 – Izabela H*** – gmina Zakliczyn – (karta magnetyczna ref. leków) – 500 zł
 19. 13 czerwca 2013 – Jan G*** –33-182 Brzozowa – (karta magnetyczna ref. leków) – 500 zł
 20. 13 czerwca 2013 – Mateusz K*** – gmina Zakliczyn – (karta magnetyczna ref. leków) – 500 zł
 21. 13 czerwca 2013 – Zofia Ch*** – gmina Zakliczyn – (karta magnetyczna ref. leków) – 400 zł
 22. 13 czerwca 2013 – Jerzy G*** – gmina Zakliczyn – (karta magnetyczna ref. leków) – 400 zł
 23. 13 czerwca 2013 – Honorata M*** – gmina Zakliczyn – (karta magnetyczna ref. leków) – 400 zł
 24. 13 czerwca 2013 – Franciszek W*** – gmina Zakliczyn – (karta magnetyczna ref. leków) – 400 zł
 25. 13 czerwca 2013 – Marian D*** – gmina Zakliczyn – (karta magnetyczna ref. leków) – 300 zł
 26. 13 czerwca 2013 – Irena Ch*** – gmina Zakliczyn – (karta magnetyczna ref. leków) – 300 zł
 27. 13 czerwca 2013 – Katarzyna S*** – gmina Zakliczyn – (karta magnetyczna ref. leków) – 300 zł
 28. 15 lipca 2013 – Antoni Z*** – gmina Zakliczyn – (karta magnetyczna ref. leków) – 300 zł
 29. 15 lipca 2013 – Stanisław B*** – gmina Zakliczyn – (karta magnetyczna ref. leków) – 500 zł
 30. 15 lipca 2013 – Józef S*** – gmina Zakliczyn – (karta magnetyczna ref. leków) – 500 zł
 31. 15 lipca 2013 – Beata R*** – gmina Zakliczyn – (karta magnetyczna ref. leków) – 500 zł
 32. 15 lipca 2013 – Władysław S*** – gmina Zakliczyn – (karta magnetyczna ref. leków) – 500 zł
 33. 15 lipca 2013 – Stanisława G*** – gmina Zakliczyn – (karta magnetyczna ref. leków) – 500 zł
 34. 15 lipca 2013 – Maria G*** – gmina Zakliczyn – (karta magnetyczna ref. leków) – 500 zł
 35. 1 sierpnia 2013 – Wiesław K*** – gmina Zakliczyn – (karta magnetyczna ref. leków) – 500 zł
 36. 1 sierpnia 2013 – Paulina N*** – gmina Czchów – (karta magnetyczna ref. leków) – 500 zł
 37. 1 sierpnia 2013 – Władysław N*** – gmina Zakliczyn – (karta magnetyczna ref. leków) – 500 zł
 38. 1 sierpnia 2013 – Mateusz K*** – gmina Zakliczyn – (karta magnetyczna ref. leków) – 500 zł
 39. 1 sierpnia 2013 – Zofia Z*** – gmina Zakliczyn – (karta magnetyczna ref. leków) – 300 zł
 40. 1 sierpnia 2013 – Stanisław M*** – gmina Zakliczyn – (karta magnetyczna ref. leków) – 300 zł
 41. 1 sierpnia 2013 – Ewa H*** – gmina Zakliczyn – (karta magnetyczna ref. leków) – 300 zł
 42. 1 sierpnia 2013 – Antoni S*** – gmina Zakliczyn – (karta magnetyczna ref. leków) – 300 zł
 43. 1 sierpnia 2013 – Helena B*** – gmina Zakliczyn – (karta magnetyczna ref. leków) – 300 zł
 44. 1 sierpnia 2013 – Katarzyna S*** – gmina Zakliczyn – (karta magnetyczna ref. leków) – 300 zł
 45. 1 sierpnia 2013 – Zbigniew K*** – gmina Zakliczyn – (karta magnetyczna ref. leków) – 300 zł
 46. 5 września 2013 – Kazimiera G*** – gmina Zakliczyn – (karta magnetyczna ref. leków) – 500 zł
 47. 5 września 2013 – Wiesław K*** – gmina Zakliczyn – (karta magnetyczna ref. leków) – 500 zł
 48. 5 września 2013 – Małgorzata N*** – gmina Zakliczyn – (karta magnetyczna ref. leków) – 500 zł
 49. 5 września 2013 – Danuta G*** – gmina Zakliczyn – (karta magnetyczna ref. leków) – 500 zł
 50. 5 września 2013 – Barbara Ś*** – gmina Zakliczyn – (karta magnetyczna ref. leków) – 500 zł
 51. 5 września 2013 – Mateusz K*** – gmina Zakliczyn – (karta magnetyczna ref. leków) – 500 zł
 52. 5 września 2013 – Maria R*** – gmina Zakliczyn – (karta magnetyczna ref. leków) – 500 zł
 53. 5 września 2013 – Bogumiła K*** – gmina Zakliczyn – (karta magnetyczna ref. leków) – 500 zł
 54. 5 września 2013 – Małgorzata K*** – gmina Zakliczyn – (karta magnetyczna ref. leków) – 300 zł
 55. 5 września 2013 – Antoni M*** – gmina Zakliczyn – (karta magnetyczna ref. leków) – 300 zł
 56. 20 września 2013 – Ewa P*** – gm. Zakliczyn – (karta magnetyczna ref. leków) – 300 zł
 57. 20 września 2013 – Stanisława S*** – gm. Zakliczyn – (karta magnetyczna ref. leków) – 500 zł
 58. 20 września 2013 – Antonina Ś*** – gm. Zakliczyn – (karta magnetyczna ref. leków) – 500 zł
 59. 20 września 2013 – Anna Ż*** – gm. Zakliczyn – (karta magnetyczna ref. leków) – 500 zł
 60. 20 września 2013 – Krzysztof P*** – gm. Zakliczyn – (karta magnetyczna ref. leków) – 500 zł
 61. 20 września 2013 – Antonina Ł*** – gm. Zakliczyn – (karta magnetyczna ref. leków) – 500 zł
 62. 20 września 2013 – Wiesław K*** – gm. Zakliczyn – (karta magnetyczna ref. leków) – 500 zł
 63. 3 października 2013 – Izabela K*** – gm. Zakliczyn – (karta magnetyczna ref. leków) – 500 zł
 64. 14 listopada 2013 – Eugeniusz W*** – gm. Zakliczyn – (karta magnetyczna ref. leków) – 500 zł
 65. 28 listopada 2013 – Bogdan S*** – Olszowa – (karta magnetyczna ref. leków) – 500 zł
 66. 28 listopada 2013 Katarzyna S*** – (karta magnetyczna ref. leków) – 300 zł

——————————————————————————————

2012 – z Programu „Dbaj o Zdrowie Bez Barier” – pomoc otrzymało 47 osób na kwotę 19.900 zł

 1. 26 marca 2012 – Marzena R*** – zam. Wróblowice – 400 zł (karta magn. refundacji leków)
 2. 18 kwietnia 2012 – Krzysztof Ś*** zam. 32-840 Wróblowice – 500 zł (karta magn. refundacji leków)
 3. 7 maja 2012 – Eugeniusz W*** – zam. 32-840 Zakliczyn – 500 zł (karta magnetyczna refund. leków)
 4. 7 maja 2012 – Janusz Ł*** – zam. Charzewice – 500 zł ((karta magnetyczna refundacji leków)
 5. 7 maja 2012 – Mateusz K*** – zam. 32-840 Zakliczyn – 500 zł (karta magnetyczna refund. leków)
 6. maja 2012 – Krzysztof Ś*** – Wróblowice – 500 zł (karta magnetyczna refund.leków)
 7. 7 maja 2012 – Anna M*** – zam. Zakliczyn – 400 zł (karta magnetyczna refundacji leków)
 8. 7 maja 2012 – Franciszek W*** – zam. Zakliczyn – 400 zł (karta magnetyczna refundacji leków)
 9. 7 maja 2012 – Irena Ch*** – zam. Zakliczyn – 300 zł (karta magnetyczna refundacji leków)
 10. 12 czerwca 2012 – Małgorzata D*** – zam. Borowa – 300 zł (karta magnet. refundacji leków)
 11. 12 czerwca 2012 – Piotr P*** – zam Gwoździec – 300 zł (karta magnetyczna refundacji leków)
 12. 12 czerwca 2012 – Jan J*** – zam. Zawada Lanckorońska – 300 zł (karta magnetyczna ref. leków)
 13. 12 czerwca 2012 – Bernadetta K***-  zam. Faliszewice – 400 zł (karta magnet. refundacji leków)
 14. 12 czerwca 2012 – Stanisław B*** – zam. Faściszowa – 400 zł (karta magnet. refundacji leków)
 15. 12 czerwca 2012 – Maria D*** – zam. Gwoździec – 400 zł (karta magnetyczna ref. leków)
 16. 12 czerwca 2012 – Henryk G*** – zam. Kończyska – 400 zł (karta magnet. refundacji leków)
 17. 12 czerwca 2012 – Drzesika Z*** – zam. Dzierżaniny – 400 zł (karta magnet. refundacji leków)
 18. 12 czerwca 2012 – Irena R*** – zam. Melsztyn – 400 zł (karta magn. refundacji leków)
 19. 12 czerwca 2012 – Kazimierz R*** – zam. Lusławice – 400 zł (karta magn. refundacji leków)
 20. 11 lipca 2012 – Antoni Z*** – gmina Zakliczyn – 200 zł (karta magnetyczna ref. leków)
 21. 11 lipca 2012 – Bogumił N*** – gmina Zakliczyn – 200 zł (karta magnetyczna refund. leków)
 22. 11 lipca 2012 – Maria S*** – gmina Zakliczyn – 200 zł (karta magnetyczna ref. leków)
 23. 11 lipca 2012 – Tadeusz O*** – gmina Zakliczyn – 200 zł (karta magnetyczna refund. leków)
 24. 11 lipca 2012 – Maria B*** – gmina Zakliczyn – 300 zł (karta magnetyczna refund. leków)
 25. 11 lipca 2012 – Józef S*** – gmina Zakliczyn – 300 zł (karta magnetyczna refund. leków)
 26. 11 lipca 2012 – Mieczysław J*** – gmina Czchów – 500 zł (karta magnetyczna refund. leków)
 27. 11 lipca 2012 – Andrzej N*** – gmina Zakliczyn – 500 zł (karta magnetyczna ref. leków)
 28. 11 lipca 2012 – Felicja K*** – gmina Zakliczyn – 500 zł (karta magnetyczna ref. leków)
 29. 11 lipca 2012 – Ryszard K*** – gmina Zakliczyn – 500 zł (karta magnetyczna ref. leków)
 30. 11 lipca 2012 – Wanda O*** – gmina Zakliczyn – 500 zł (karta magnetyczna ref. leków)
 31. 7 sierpnia 2012 – Zbigniew N*** – gmina Zakliczyn – 200 zł (karta magnetyczna ref. leków)
 32. 7 sierpnia 2012 – Stanisława G*** – gmina Zakliczyn – 200 zł (karta magnetyczna ref. leków)
 33. 7 sierpnia 2012 – Marek J*** – gmina Zakliczyn – 200 zł (karta magnetyczna ref. leków)
 34. 7 sierpnia 2012 – Marek K*** – gmina Zakliczyn – 500 zł (karta magnetyczna ref. leków)
 35. 7 sierpnia 2012 – Paweł B*** – gmina Pleśna – 500 zł (karta magnetyczna ref. leków)
 36. 9 sierpnia 2012 – Jan G*** – gmina Gromnik – 500 zł (karta magnetyczna ref. leków)
 37. 20 sierpnia 2012 – Mateusz K*** – gmina Zakliczyn – 500 zł (karta magnetyczna ref. leków)
 38. 18 września 2012 – Jan G*** – gmina Zakliczyn –  (karta magnetyczna ref. leków) – 500 zl
 39. 18 września 2012 – Janusz S*** – gmina Zakliczyn –  (karta magnetyczna ref. leków) – 200 zł
 40. 28 września 2012 – Józef G*** – gmina Zakliczyn –  (karta magnetyczna ref. leków) – 200 zł
 41. 28 września 2012 – Antoni M*** – gmina Zakliczyn –  (karta magnetyczna ref. leków) – 500 zł
 42. 28 września 2012 – Honorata M*** – gmina Zakliczyn –  (karta magnetyczna ref. leków) – 500 zł
 43. 28 września 2012 – Władysława B*** – gmina Zakliczyn –  (karta magnetyczna ref. leków) – 200 zł
 44. 28 września 2012 – Agata B*** – gmina Zakliczyn –  (karta magnetyczna ref. leków) – 200 zł
 45. 28 września 2012 – Beata  R*** – gmina Zakliczyn –  (karta magnetyczna ref. leków) – 500 zł
 46. 28 września 2012 – Adam P*** – gmina Zakliczyn –  (karta magnetyczna ref. leków) – 500 zł
 47. 4 października 2012 – Kazimiera G*** – gmina Zakliczyn –  (karta magnetyczna ref. leków) – 500 zł