Projekt Małopolska Niania 2.0 – wsparcie rodziców w godzeniu życia zawodowego z rodzinnym

Rodziców/opiekunów dzieci do lat 3 uprzejmie informujemy o możliwości skorzystania z dopłaty do wynagrodzenia niani w wysokości maksymalnej 1500zł/mc lub 2100 zł/mc.

Szczegóły znajdziecie Państwo tutaj:

https://www.rops.krakow.pl/lewa/malopolska-niania-20-34/opis-projektu-134.html

 

 

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Projekt Małopolska Niania 2.0 – wsparcie rodziców w godzeniu życia zawodowego z rodzinnym została wyłączona

Pomoc żywnościowa

Miło nam poinformować, iż Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Bez Barier” uzyskało dofinansowanie na realizację zadania pod tytułem: „Pomoc żywnościowa i organizacja wolontariatu dla grup ryzyka w czasie Covid”—finansowanego ze środków otrzymanych od NIW-CRSO w ramach Programu Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w Zakresie Przeciwdziałania Skutkom COVID-19.
Projekt będzie realizowany w terminie od 15 czerwca 2020 do 30 sierpnia 2020. Główną grupą docelową projektu są osoby 60+, osoby chore, niepełnosprawne i jednocześnie ubogie, mieszkające na terenie gminy Zakliczyn.
W okresie od 15.06.2020 do 30.08.2020 chcemy objąć programem dożywiania 62 beneficjentów. Co dwa dni, zaczynając od 15.06 zostaną rozwiezione przez pracowników lokalnego punktu gastronomicznego 62 obiady, tym samym w okresie realizacji projektu rozdystrybuowanych zostanie 2.418 obiadów.

 

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii, Pomoc żywnościowa | Możliwość komentowania Pomoc żywnościowa została wyłączona

Poszukujemy wolontariuszy!

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Bez Barier” poszukuje odpowiedzialnych, wrażliwych na los innych i pełnych pasji wolontariuszy, którzy swoją kreatywnością i zaangażowaniem będą wspierać realizowane programy.

Wolontariat to nie tylko możliwość niesienia pomocy innym, zdobycia doświadczenia, to również sposób poznania ciekawych ludzi, przeżycia przygody, szukania satysfakcji i nowych dróg.  Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Poszukujemy wolontariuszy! została wyłączona

Bezpłatne szkolenia!

Firma EURO CONSULTING Wioletta Żybort, realizuje projekt szkoleniowy „Gama możliwości 2”. Projekt przeznaczony dla osób od 18-64 lat. Osoby ze stopniem niepełnosprawności mile widziane :)
Szkolenia zostaną dobrane zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami, m.in:
 -kosmetyczka z ECDL,
– magazynier z SEP,
– murarz z SEP,
– opiekun osoby starszej lub niepełnosprawnej, Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Bezpłatne szkolenia! została wyłączona

Stypendia pomostowe

W tegorocznej edycji Programu stypendium na I rok studiów wynosi 5.000 zł i jest wypłacane w 10 miesięcznych ratach po 500 zł. O stypendium pomostowe mogą się ubiegać osoby, które:
a) są obywatelami polskimi, lub posiadają Kartę Polaka;
b) ukończą szkołę ponadgimnazjalną i zdadzą egzamin maturalny w 2020 r.;
c) mieszkają na terenach wiejskich lub miastach do 20 tys. mieszkańców, potwierdzone zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl,
d) osiągną na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 90.  Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii, Programy stypendialne | Możliwość komentowania Stypendia pomostowe została wyłączona