Program Stypendialny „Bez Barier” 2022/2023

Zapraszamy do udziału w Programie Stypendialnym „Bez Barier” na rok akademicki 2022/2023.

W Programie mogą wziąć udział studenci, którzy:

 • studiują w trybie stacjonarnym na uczelniach publicznych na terenie RP,
 • zamieszkują na terenie gminy Zakliczyn,
 • uzyskali w roku akademickim 2020/2021 średnią ocen min. 4,2,
 • mogą wykazać się osiągnięciami w dziedzinie nauki, sportu, w dziedzinach artystycznych i/lub społecznych (np. wolontariat)
 • znajdują się w trudnej sytuacji materialnej i/lub zdrowotnej.

Wnioski wraz z załącznikami (do pobrania poniżej) można składać w biurze Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Bez Barier”, 32-840 Zakliczyn, ul. Spokojna 1, do 25.11.2022.

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem Programu Stypendialnego „Bez Barier”.

Wnioski rozpatrzone będą do 30.11.2022. Stypendia przyznane zostaną trzem studentom, którzy otrzymają najwyższą liczbę punktów.

Wysokość stypendium wynosi 3150 PLN. Przyznane jest na okres 10.2022-06.2023 – płatne w miesięcznych ratach po 350 PLN. Wypłata za 12.2022 zawierać będzie wyrównanie za 10.2022 i 11.2022.

Dokumenty do pobrania:

Stypendia Bez Barier 2022-2023 – Regulamin

Stypendia Bez Barier 2022-2023 – RODO

Stypendia Bez Barier 2022-2023 – Wniosek

Zaszufladkowano do kategorii Programy stypendialne | Możliwość komentowania Program Stypendialny „Bez Barier” 2022/2023 została wyłączona

Rusza program rehabilitacji leczniczej SPON Bez Barier „Bądź sprawny”

Pliki do pobrania:

Regulamin – Rehabilitacja 2022

RODO – Rehabilitacja 2022

Wniosek – Rehabilitacja 2022

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Rusza program rehabilitacji leczniczej SPON Bez Barier „Bądź sprawny” została wyłączona

„SENIORIADA” 2022 W FILIPOWICACH

W sobotę 9 lipca 2022r., w remizie OSP Filipowice odbyła się impreza integracyjna „Senioriada” organizowana w ramach projektu pn. „Akademia Dla Aktywnych Seniorów – Kluby Samopomocy” w ramach zadania publicznego Województwa Małopolskiego w obszarze: Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym pn. „Aktywny Senior” współfinansowanego przez Województwo Małopolskie.

Zaproszeni goście już przed wejściem na główną salę mogli zapoznać się z dorobkiem poszczególnych Akademii dla Aktywnych Seniorów. Na stolikach podziwiać można było kolorowe stroiki, kwiaty z bibuły, poduszki wyszywane w wymyślne wzory, bogato zdobione drewniane skrzyneczki na drobiazgi… słowem: piękne i różnorodne prace wykonane własnoręcznie przez uzdolnionych Seniorów.

Imprezę uroczyście otwarła i poprowadziła Kierownik Akademii dla Aktywnych Seniorów Pani Urszula Mroz. Powitała zaproszonych gości: Burmistrza Zakliczyna Pana Dawida Chrobaka, Dyrektor Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Filipowicach Panią Irenę Kusion, Prezesa Stowarzyszenie Bez Barier Pana Bogdana Litwę oraz przedstawicieli Zarządu i Komisji rewizyjnej SPON Bez Barier, Opiekuna świetlicy prowadzonej przez Zakliczyńskie Centrum Kultury – Panią Małgorzata Soska, Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół i Sympatyków Szkoły we Wróblowicach Panią Wiolettę Osiecką, Sołtysa Filipowic Pana Zygmunta Olchawę, Prezesa OSP w Filipowicach Pana Józefa Wojtasa oraz wszystkich przybyłych Seniorów.

Na wstępie zaprezentowane zostało krótkie kalendarium działalności Akademii dla Aktywnych Seniorów oraz „Senioriady”: od skromnych początków przed dekadą, aż po rok 2022, w którym gościliśmy 9 Akademii oraz ponad 100 uczestników!

Następnie nadszedł czas na prezentacje poszczególnych Akademii dla Aktywnych Seniorów. Wiersze, proza, tańce i śpiewy urozmaicone były zabawnymi „przerwami na reklamę” w wykonaniu Pani Janiny Bolechała z Akademii w Zakliczynie.

Po prezentacjach, Prezes Stowarzyszenia Bez Barier Bogdan Litwa wraz z Burmistrzem Dawidem Chrobakiem wręczyli Opiekunom poszczególnych Akademii dla Aktywnych Seniorów dyplomy z podziękowaniem za poświęcony czas i pracę na rzecz Seniorów wraz z drobnymi upominkami:

 • Pani Anna Kuzera-Majewska – Opiekun ADA w Słonej
 • Pani Anna Moj – Opiekun ADA w Paleśnicy
 • Pani Maria Chruściel – Opiekun ADA w Zakliczynie
 • Pani Paulina Siemińska – Opiekun ADA w Woli Stróskiej
 • Pani Teresa Świerczek – Opiekun ADA w Chrzewicach
 • Pani Marta Łośko – Opiekun ADA w Gwoźdźcu
 • Pani Ewa Krakowska – Opiekun ADA w Stróżach
 • Pani Ewelina Baca – Opiekun ADA we Wróblowicach

Prezes i Burmistrz szczególne słowa uznania i podziękowania skierowali pod adresem Pani Urszuli Mróz – Kierownika Akademii i Opiekuna ADA w Filipowicach.

Kolejnym – tradycyjnym i wyczekiwanym przez uczestników – punktem programu „Senioriady” był konkurs kulinarny. Komisja w składzie: przewodnicząca: Pani Dyrektor Irenę Kusion oraz członkowie: Pan Bogdan Litwa i Pan Mieczysław Wypasek – przedstawiciele Stowarzyszenie Bez Barier oraz Pan Tomasz Damian – Prezes Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Zakliczynie – kosztowała dań konkursowych z kaszą i z kaszy przygotowanych przez poszczególne Akademie, by wybrać te najsmaczniejsze.

Poziom przygotowanych dań był bardzo wysoki, stąd też zadanie nie należało do łatwych. Werdykt komisji był następujący:

 • III miejsce ex aequo otrzymały Akademie dla Aktywnych Seniorów z Wróblowic, Zakliczyna i Stróż,
 • II miejsce ex aequo otrzymały Akademie dla Aktywnych Seniorów z Paleśnicy, Słonej i Woli Stróskiej,
 • I miejsce ex aequo otrzymały Akademie dla Aktywnych Seniorów z Charzewic, Gwoźdźca i Filipowic.

Po emocjach konkursowych przyszedł czas na gorące danie, a po nim – biesiadę przy muzyce z Panem Tadeuszem Malikiem. Wspólnym śpiewom, śmiechom i rozmowom nie było końca. Seniorzy czekają już na kolejną edycję „Senioriady”.

 

Zaszufladkowano do kategorii Akademia dla Aktywnych | Możliwość komentowania „SENIORIADA” 2022 W FILIPOWICACH została wyłączona

RUSZYŁ NABÓR DO PROJEKTU „MAŁOPOLSKA NIANIA 2.0” na rok szkolny 2022/2023

Jeżeli mieszkasz w woj. małopolskim, masz dziecko w wieku do lat 3 (urodzone nie wcześniej niż 1.09.2019 r., które ukończyło przynajmniej 20 tydzień życia) i w związku z koniecznością sprawowania nad nim opieki masz problem z podjęciem pracy/powrotem do pracy po urlopie/utrzymaniem zatrudnienia, możesz złożyć wniosek i uzyskać dofinansowanie do zatrudnienia niani. Jednym z warunków uzyskania wsparcia będzie Twój powrót do pracy nie później niż 1.09.2022 r.

Wniosek możesz złożyć od 13.05.2022 r. do 30.05.2022 r. do godz. 16:00.
Jeżeli liczba złożonych w ramach naboru do Projektu wniosków przekroczy 500, nabór zostanie zakończony (zamknięty) przed ww. terminem. W takim przypadku wnioski przekraczające ww. pułap nie będą podlegały ocenie.

Przed złożeniem wniosku koniecznie zapoznaj się z Regulaminem! Złożenie wniosku oznacza deklarację udziału w Projekcie oraz zgodę na warunki określone w Regulaminie.

Szczegółowe informacje dotyczące prowadzonego naboru oraz zasad udziału w Projekcie, w tym Regulamin naboru i formularz wniosku, dostępne są na stronie internetowej:

PL: https://rops.krakow.pl/malopolska-niania-20/aktualnosci,czwarty-nabor-do-projektu-malopolska-niania-20?fbclid=IwAR3Bf5W3xa8Iy6txBKChRGQx5epsuxc6CjUHPfzor3Oz2Fk-o5eatAPDTLg

UA: https://rops.krakow.pl/malopolska-niania-20/aktualnosci,czwarty-nabor-do-projektu-malopolska-niania-20-malopolska-niania-20?fbclid=IwAR21PlH0Hm9o5ghcK8FGEmjtkO3SYTqV8FyWtkJwsYddqO84HybgyG3RakM

 

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania RUSZYŁ NABÓR DO PROJEKTU „MAŁOPOLSKA NIANIA 2.0” na rok szkolny 2022/2023 została wyłączona

Rusza projekt „Dostępność do zdrowia”

Informujemy, że od 09.05.2022 można składać wnioski o dofinansowanie leków i artykułów medycznych w ramach projektu pt. „Dostępność do zdrowia”.

Projekt jest realizowany w okresie 01.04.2022-31.12.2022 przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Bez Barier” w ramach X Edycji Konkursu Grantowego RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ! zorganizowanego przez DOZ Fundację dbam o zdrowie. 

Pomoc mogą otrzymać osoby ciężko i przewlekle chore oraz niepełnosprawne, w tym dzieci, a także osoby starsze, dla których koszty leczenia są znacznym obciążeniem budżetów domowych. Zostanie ona przekazana w postaci przedpłaconych kart magnetycznych.

Wsparciem w ramach projektu zostanie objętych łącznie 90 osób.
Wartość projektu to ogółem 39.000,00 zł, z czego dofinansowanie z DOZ Fundacji dbam o zdrowie wynosi 13.000,00 zł, a wkład naszej organizacji to 26.000,00 zł.

Wymagane dokumenty można pobrać poniżej lub otrzymać w formie drukowanej w Biurze Stowarzyszenia „Bez Barier” w Zakliczynie, ul. Spokojna 1.

Dostępność do zdrowia 2022 – Regulamin

Dostępność do zdrowia 2022 – RODO

Dostępność do zdrowia 2022 – Wniosek

Zapraszamy!

Zaszufladkowano do kategorii Bezpłatne leki | Możliwość komentowania Rusza projekt „Dostępność do zdrowia” została wyłączona

Wesołego Alleluja!

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Wesołego Alleluja! została wyłączona

Podziękowanie dla Pana Grzegorza Dziedzica

Miło nam poinformować, że na konto Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Bez Barier” wpłynął przelew w kwocie 6781,08 zł, którego nadawcą jest Pan Grzegorz Dziedzic, tarnowianin mieszkający na co dzień w Chicago, autor powieści „Żadnych bogów, żadnych panów”.
 
Przekazane środki pochodzą ze sprzedaży książek oraz zbiórki zainicjowanej przez Pana Grzegorza w czasie spotkania autorskiego z czytelnikami, które odbyło się  w ubiegłym tygodniu w USA. 
 
Zgodnie z intencją Pana Grzegorza, pieniądze zostaną przeznaczone na pomoc kobietom i dzieciom zmuszonym do opuszczenia ogarniętej wojną Ukrainy.
 
Bardzo dziękujemy Autorowi i wszystkim Darczyńcom za ten piękny gest!
 
 
Źródło fotografii: https://www.facebook.com/grzegorz.dziedzic.autor/photos/pcb.162441159549485/162441136216154
Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Podziękowanie dla Pana Grzegorza Dziedzica została wyłączona

Rusza kolejna edycja programu lekowego

Miło nam poinformować, że Stowarzyszenie Bez Barier zostało Laureatem X edycji Konkursu Grantowego RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ!, zorganizowanego przez DOZ Fundacja dbam o zdrowie.

W ramach programu, w okresie 01.04.2022-31.12.2022 zrealizujemy projekt pt.: „Dostępność do zdrowia”.

Pomoc zostanie skierowana do osób ciężko i przewlekle chorych, niepełnosprawnych, w tym dzieci oraz osób starszych, dla których koszty leczenia są znacznym obciążeniem budżetów domowych. Pomoc przekazana zostanie w postaci przedpłaconych kart magnetycznych.

Wsparciem w ramach programu zostanie objętych łącznie 90 osób.
Wartość projektu to ogółem 39.000,00 zł, z czego dofinansowanie z DOZ Fundacji wynosi 13.000,00 zł, a wkład naszej organizacji to 26.000,00 zł.

Zainteresowane osoby zapraszamy do śledzenia informacji na naszej stronie internetowej, gdzie z początkiem kwietnia będą dostępne wnioski oraz regulamin projektu.

Zaszufladkowano do kategorii Bezpłatne leki | Możliwość komentowania Rusza kolejna edycja programu lekowego została wyłączona

Kierownik Placówek Wsparcia Dziennego SPON Bez Barier członkiem Komisji Konkursowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego

Z przyjemnością informujemy, że Małopolska Rada Działalności Pożytku Publicznego pozytywnie rozpatrzyła kandydaturę dr. Grzegorza Panka – Kierownika Pwd Spon Bez Barier – na członka Komisji Konkursowych reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do opiniowania ofert składanych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego.

Pan Grzegorz będzie zasiadał w komisjach oceniających oferty w ramach czterech obszarów tematycznych:
 • Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej,
 • Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 • Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.

Gratulujemy i życzymy powodzenia!

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Kierownik Placówek Wsparcia Dziennego SPON Bez Barier członkiem Komisji Konkursowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego została wyłączona

Zbiórka na rzecz Ukrainy także w USA! Współpraca Stowarzyszenia „Bez Barier” z Grzegorzem Dziedzicem

Grzegorz Dziedzic, tarnowianin mieszkający na co dzień w Chicago, autor powieści „Żadnych bogów, żadnych panów”, zaproponował Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Bez Barier” wspólną akcję na rzecz uchodźców z Ukrainy.

13.03.2022 o godz. 17:00 w Art Gallery Kafe w Wood Dale, IL (USA) odbędzie się spotkanie autorskie Pana Grzegorza z czytelnikami.

Dochód z książek sprzedanych w czasie spotkania, autor przekaże na konto Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Bez Barier”, z przeznaczeniem na pomoc kobietom i dzieciom zmuszonym do opuszczenia ogarniętej wojną Ukrainy.

Dziękujemy Panu Grzegorzowi za zaufanie i ciekawą inicjatywę! Jak widać, pomoc można nieść na różne sposoby i z różnych zakątków świata.

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Zbiórka na rzecz Ukrainy także w USA! Współpraca Stowarzyszenia „Bez Barier” z Grzegorzem Dziedzicem została wyłączona