Standaryzacja Placówek 2013

 

2013 – Projekt doposażenia placówek wsparcia dziennego (kwota projektu 46.600 zł w tym wkład własny 5%)