PROGRAMY 2014

Akademia dla Aktywnych

Programy stypendialne; gimnazjum, szkoła średnia, studenci

Program „Dbaj o Zdrowie Bez Barier”  2012-2013-2014

Program „Twój los w twoich rękach” – współpraca z PCPR

Program pomocy żywnościowej 2014

Pomoc poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych oraz wymagających dofinansowania kosztów leczenia i rehabilitacji (2014)

Udzielanie wsparcia ze środków pochodzących z odpisów „1%” (2014)

Organizacja i dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych 2014

Prowadzenie Ośrodka Pobytu Dziennego we Wróblowicach (dofinansowanie z PFRON i Gminy Zakliczyn)

Prowadzenie Placówek Wsparcia Dziennego w Zakliczynie i Filipowicach (dofinansowanie Starostwo Powiatowe w Tarnowie, Gmina Zakliczyn)

Strefa Rodzinna podczas gminnego Święta Fasoli

Integracyjny Bal Mikołajowy (współfinansowanie z PCPR w Tarnowie)

Świąteczna Paczka 2014

Promocja i rozwój wolontariatu 2014

Program Standaryzacji Placówek 2013-2014