Uczniowie gimnazjum STYPENDIA 2009-2015

 Program Stypendialny „GIMNAZJALISTA”                  

Ogłaszamy konkurs o stypendium dla uczniów szkół gimnazjalnych w gminie Zakliczyn, którzy w roku szkolnym 2013/2014 uczęszczali do szkół gimnazjalnych w Zakliczynie i Paleśnicy i osiągnęli średnią min. 4,75

Termin składania wniosków upływa z dniem 31 lipca 2014 ro godz. 15.00. Wnioski należy składać osobiście w biurze Stowarzyszenia w Zakliczynie (budynek Ośrodka Zdrowia) przy  ul. Tarnowskiej 2 , II-gie piętro, pokój nr 1, od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00-15.00, tel. 14/66-53-999

Pełna dokumentacja konkursowa:

1. Ogłoszenie o konkursie

2. Regulamin konkursu stypendialnego 2014/2015

3. Formularz wniosku

4. Oświadczenie o dochodach

5. Oświadczenie – dane osobowe

___________________________________________________________

Uroczyste wręczenie stypendiów dla gimnazjalistów w roku szkolnym 2013/2014

 

_______________________________________________________________

Od 2009 roku wspólnie z Urzędem Miejskim w Zakliczynie wspieramy zdolnych uczniów gimnazjum z terenu gminy Zakliczyn, fundując corocznie stypendia. W roku szkolnym 2013/2014 wysokość stypendium wynosi 500 zł

Kiedy możesz zostać stypendystą  programu „GIMNAZJALISTA”

  • jeżeli jesteś uczniem gimnazjum w Zakliczynie lub Paleśnicy.
  • Osiągnąłeś średnią nie mniejszą niż 4,75
  • masz osiągnięcia szkolne i pozaszkolne
  • premiowana jest także sytuacja materialna

Jeżeli spełniasz pierwsze dwa kryteria możesz złożyć wniosek. Za kolejne kryteria dostaniesz dodatkowe punkty

Terminy naboru:

Wnioski należy składać osobiście w terminie od 30 czerwca do 31 lipca w Punkcie Integracji Społecznej  SPON BEZ BARIER.  Program jest ogłaszany na początku czerwca:

  • w gimnazjum w Zakliczynie i Paleśnicy
  • na stronach internetowych  SPON BEZ BARIER i lokalnych instytucji
  • na naszym Facebooku

Kto ocenia wnioski?

Wstępnej weryfikacji wniosków i tworzenie listy rankingowej dokonuje koordynator programu. Wybór stypendystów, weryfikację wniosków i zatwierdzenie listy rankingowej dokonuje Komisja Kwalifikacyjna. W skład Komisji wchodzą reprezentanci lokalnego samorządu – burmistrz, sekretarz, przedstawiciele gimnazjum w Zakliczynie i Paleśnicy, delegaci lokalnych organizacji, dyrektor BSR w Zakliczynie, zarząd SPON BEZ BARIER

 Wypłata stypendium

Po uroczystym wręczeniu stypendiów, następuje  proces wypłaty stypendium. Od roku 2013 stypendium jest wypłacane gotówką w kwocie 500 zł.

Historia

Idee programów stypendialnych zaszczepił prezes Jerzy Woźniak.

Program rozpoczęliśmy realizować od roku 2009 we współpracy z Gminą Zakliczyn. Inspiracją do stworzenia tego programu był realizowany wspólnie z Fundacją Batorego program stypendialny „INTEGRACJA” dla uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych. Corocznie, od 2009 roku wręczamy stypendia dla najzdolniejszych  gimnazjalistów z gminy Zakliczyn, którzy uzyskują średnią ocen min. 4,75, mają szczególne osiągnięcia szkolne i pozaszkolne. Wśród naszych stypendystów znalazły się wybitne umysły ścisłe, humaniści piszący wspaniałe eseje a także dusze artystyczne, zdobywające czołowe miejsca w przeglądach i konkursach.

W latach 2009 – 2012 stypendium dla ucznia wynosiło 1.000 zł i było wypłacane co miesiąc na osobiste konto stypendysty. W programie uczestniczyło corocznie 26 uczniów z terenu gminy Zakliczyn.

Budżet programu w 50% dotuje gmina Zakliczyn, pozostała część jest finansowana przez SPON BEZ BARIER.

Koordynator programu – Ewa Jóźwiak

E-mail:ewa.jozwiak@bezbarier.org

Tel. 14/66-53-999

 

Ważniejsze wydarzenia:

1 września 2013 r. – wręczenie stypendiów dla 17 uczniów z gimnazjum w Zakliczynie oraz 5 uczniów z gimnazjum w Paleśnicy. Uroczystego wręczenia stypendium w kwocie 500 zł dokonali prezes Jerzy Woźniak i burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn Jerzy Soska  podczas inauguracji Święta Fasoli.

______________________________________________________________

16 stycznia 2012 – wraz z Urzędem Miejskim w Zakliczynie ogłaszamy nabór wniosków stypendialnych  w roku szkolnym 2011/2012 na  stypendia dla uzdolnionych uczniów klas I Szkół Gimnazjalnych w Zakliczynie i Paleśnicy  WIĘCEJ

______________________________________________________________

9 listopada 2011 – uroczyste wręczenie stypendiów dla uczniów Gimnazjum w Zakliczynie

13 października 2011 – wręczenie stypendiów gimnazjalistom z Paleśnicy  FOTKI
______________________________________________________________

12 maja 2011 r.– spotkanie ze stypendystami Programu Stypendialnego „GIMNAZJALISTA”- uczniami Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zakliczynie. Podczas spotkania 19 –stu stypendystów uczestniczyło w warsztatach twórczych. Podczas warsztatów młodzież tworzyła plany działania oraz scenariusze efektownych scenek teatralnych, które przedstawią podczas występu na imprezie dobroczynnej w dniu 12 czerwca 2011 r. w Zakliczynie. Impreza ma na celu pozyskiwanie funduszy na kontynuację programów stypendialnych w Gminie Zakliczyn. Warsztaty prowadziła Ewa Jóźwiak – koordynator Lokalnych Programów Stypendialnych SPON „BEZ BARIER”.

Przypomnijmy, że od 2008 roku SPON „BEZ BARIER” realizuje programy stypendialne dla zdolnej, ambitnej młodzieży wyrównując ich szanse edukacyjne. Przy realizacji programów współpracujemy z Fundacją im. Stefana Batorego w Warszawie, Urzędem Miejskim w Zakliczynie oraz Akademią Rozwoju Filantropii w Warszawie. Swym zasięgiem obejmujemy uczniów ZSP w Zakliczynie, ZSPiG w Zakliczynie, ZSP w Paleśnicy oraz studentów z gm. Zakliczyn i Wojnicz.

______________________________________________________________

W roku 2010 w gronie naszych stypendystów znalazło się 127 uczniów, a kwota jaką wypłaciliśmy w formie stypendiów czy nagród przekroczyła 80.000 zł.

10 listopada 2010 – stypendia dla najlepszych uczniów kl. II i III gimnazjum w Zakliczynie FOTKI

13 października 2010 – wręczenie stypendiów dla uczniów gimnazjum w Paleśnicy FOTKI

Program realizowany jest w 50 % ze środków SPON „BEZ BARIER” oraz w 50% ze środków Urzędu Miasta Zakliczyn. Celem zadania jest  pomoc zdolnym 26 uczniom szkół gimnazjalnych z Miasta i Gminy Zakliczyn w dostępie do kształcenia. Cel ten jest osiągnięty poprzez:
-wypłatę w roku szkolnym 2009/2010 i 2010/2011 stypendium dla  17 uczniów klas II i III  oraz 2 stypendiów dla uczniów klas I Gimnazjum w Zakliczynie.
– wypłatę w roku szkolnym 2009/2010 i 2010/2011 stypendium dla  6 uczniów klas II i III oraz 1 stypendium dla ucznia klasy I Gimnazjum w Paleśnicy. Stypendyści osiągnęli wysokie wyniki nauczania, byli laureatami konkursów przedmiotowych Małopolskiego Kuratora Oświaty oraz innych konkursów i osiągnięć,  w tym z zakresu wiedzy, sportu i artystycznych oraz mają trudną sytuację materialną. Wysokość stypendium wynosi 100 zł miesięcznie, wypłacane przez okres nauki szkolnej tj. 10 miesięcy.

______________________________________________________________

22 października 2009 – uroczyste wręczenie stypendiów dla gimnazjalistów w Zakliczynie

13 października 2009 – Uroczyste wręczenie stypendiów dla gimnazjalistów w Paleśnicy