Akademia dla Aktywnych

AKADEMIA DLA AKTYWNYCH SENIORÓW

W GMINIE ZAKLICZYN

Głównym celem programu jest zwiększenie aktywności Seniorów w swoich lokalnych środowiskach poprzez różnorodne formy działalności. W ramach programu organizowane są ciekawe zajęcia
w przestrzeni kulturotwórczej, artystycznej, kulinarnej, sportowo – rekreacyjnej oraz międzypokoleniowej.

Uczestnikami projektu są osoby powyżej 55 lat oraz młodsze od 7 do 54 lat. Podczas wspólnych spotkań członkowie grupy rozwijają swoje talenty, pasje i zamiłowania, a tym samym dzielą się radością z osiągniętych wspólnie sukcesów.

Spotkania prowadzone są w dziewięciu miejscowościach Gminy Zakliczyn, raz w tygodniu.

Zadanie koordynuje Stowarzyszenie BEZ BARIER. Realizacja zadania opiera się na współpracy 4 stowarzyszeń:

SPON ,,BEZ BARIER” realizuje zajęcia w trzech miejscowościach:

Słona (budynek świetlicy wiejskiej)

we wtorki od 16.00 do 20.00

Filipowice (budynek szkoły podstawowej)

we wtorki od 16.00 do 20.00

Paleśnica (budynek świetlicy wiejskiej)

we wtorki od 15.00 do 19.00

SPiRGZ ,,KLUCZ” realizuje zajęcia w czterech miejscowościach:

Wola Stróska (remiza OSP)

w czwartki od 16.00 do 20.00

Zakliczyn (Ratusz)

w czwartki od 16.00 do 20.00

Charzewice (budynek remizy OSP)

w czwartek od 16.00 do 20.00

Gwoździec (budynek remizy OSP)

w piątki od 16.00 do 20.00

SPDPS w Stróżach realizuje zajęcia w:

Stróżach (budynek remizy OSP)

we wtorki w godz. od 16.00 do 20.00

SPiSS we Wróblowicach realizuje zajęcia we:

Wróblowicach (budynek remizy OSP)

w czwartki od 16.00 do 20.00

Dołącz do Aktywnych Seniorów, sam bądź ze swoim wnukiem lub dzieckiem to Zapraszamy !!!

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu Stowarzyszenia

18-26-38-777, bądź u opiekunów każdej grupy w w/w dniach i godzinach.

Projekt ,,Akademia dla Aktywnych Seniorów w Gminie Zakliczyn” jest współfinansowany środków Województwa Małopolskiego oraz Gminy Zakliczyn.

================================================

WPISY ARCHIWALNE

================================================

W naszej gminie od 1 lutego 2013 r. działa Akademia dla Aktywnych.
Ideą przedsięwzięcia jest uaktywnienie mieszkańców Zakliczyna i okolic w wieku średnim i słuszniejszym poprzez prowadzenie zajęć i wykładów tematycznych w kilku ośrodkach:

  • Szkole we Wróblowicach – prowadzi Stowarzyszenie Przyjaciół i Sympatyków Szkoły we Wróblowicach  w każdy poniedziałek
  • Szkole w Filipowicach – prowadzi  SPON „BEZ BARIER” w każdy wtorek
  • Szkole w Faściszowej – prowadzi  Stowarzyszenie „Szkoła Marzeń”  w każdą środę
  • Zakliczyńskim Centrum Kultury – prowadzi  SPiRG „KLUCZ” w każdy czwartek
  • Remizie w Gwoźdźcu – prowadzi  SPiRG „KLUCZ” w każdy piątek

Wśród tematów spotkań znajdują się m.in. zajęcia z kosmetologii, kulinarne, zajęcia informatyczne, języka angielskiego, teatralne, ruchowe oraz korekcyjne. Nie brakuje również dobrej zabawy, turniejów szachowych, konkursów, wycieczek i pogadanek o zdrowiu. Akademie przeznaczone są nie tylko dla osób w wieku średnim, ale także dla młodzieży. Zachęcają do integracji międzypokoleniowej. Dzięki tym spotkaniom możliwa jest wymiana umiejętności, przykładowo ludzie starsi uczą gotować pyszne potrawy osoby młode, natomiast osoby młode pokażą ludziom starszym, jak korzystać ze skrzynki mailowej. Do naszych Akademii może przyjść każdy, by napić się kawy lub herbaty, zjeść dobry posiłek, porozmawiać na ciekawe tematy, poznać  interesujące historie z przeszłości.
Ośrodki są dotowane przez Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie oraz Gminę Zakliczyn. Cztery stowarzyszenia realizują wspólnie jeden projekt w pięciu ośrodkach. Kierownikiem Akademii dla Aktywnych  jest p. Iwona Gurgul. Projekt koordynuje SPON „BEZ BARIER”, który jest liderem projektu.
Udział w zajęciach jest bezpłatny.

_____________________________________________

2014-2015

„Akademie dla Aktywnych”  działają w ramach programu pod nazwą „wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą”. Udział w spotkaniach zadeklarowało już ponad 360 mieszkańców Gminy Zakliczyn w ośmiu miejscowościach. Projekt dedykowany jest w szczególności dla osób 50+ oraz dla młodzieży uczącej się. Zajęcia prowadzone będą do końca grudnia 2015 r. Każdy ośrodek przewiduje 25 miejsc dla dorosłych i 10 miejsc dla młodzieży. W trzecim roku funkcjonowania ośrodków przyszedł czas na podejmowanie inicjatyw samodzielnie, bardziej autonomicznie, stąd większy akcent kładziemy na zajęcia w formie działań samopomocowych.

Spotkania prowadzone są w ośmiu miejscowościach, raz w tygodniu:

– Słona – we wtorki w godz.16.00 – 20.00 – opiekun p. Małgorzata Nowak (SPON BEZ BARIER)

– Filipowice – we wtorki w godz. 14.00 – 18.00 – opiekun p. Urszula Mróz (SPON BEZ BARIER)

– Paleśnica – w środy w godz. 15.00 – 19.00 – opiekun p. Anna Moj (SPON BEZ BARIER)

– Wróblowice – w środy w godz. 17.00 – 21.00 – opiekun p. Maria Kukulska (Stowarzyszenie Przyjaciół i Sympatyków Szkoły z Wróblowic)

– Wola Stróska – w czwartki w godz. 16.00 do 20.00 – opiekun p. Jolanta Czuba (SPiRG KLUCZ)

– Zakliczyn – w czwartki od 16.00 do 20.00 – opiekun p. Teresa Nadolnik (SPiRG KLUCZ)

– Charzewice – w piątki od 16.00 do 20.00 – opiekun p. Paulina Krakowska (SPiRG KLUCZ)

– Gwoździec – w piątki od 16.00 do 20.00 – opiekun p. Agnieszka Martyka (SPiRG KLUCZ)

Zapraszamy do korzystania z tej atrakcyjnej i stałej w roku 2015 oferty. Spotkania są nieodpłatne i stanowią ciekawą propozycją zdobycia nowych umiejętności, wymiany doświadczeń, wspólnego gotowania, spotkania z grupą znajomych i przyjaciół przy kawie lub herbacie. W programie przewidziana jest jednodniowa wycieczka i wiele atrakcji. Każdy mieszkaniec gminy Zakliczyn w wieku 50+ oraz dziecko i młodzież w wieku szkolnym może zapisać się do Akademii. Po złożeniu stosownej deklaracji może uczestniczyć w spotkaniach.

Proponowane obszary spotkań tematycznych, to miedzy innymi:

– inicjatywy rodzinne, wzmacniające więzi wielopokoleniowe;

– kształtowanie świata wartości (normy, wzory zachowań);

– przekazywanie dziedzictwa kulturowego, edukacja regionalna;

– międzypokoleniowa wymiana umiejętności (zajęcia kulinarne)

– praca ze wspomnieniami, lokalną historią, praca wokół tradycji, obrzędów;

– działania integrujące różne grupy wiekowe;

– inicjatywy skupiające pasjonatów danej dziedziny w różnym wieku;

– inicjatywy artystyczne i edukacyjne umożliwiające konfrontację spojrzeń i wymianę umiejętności osób w różnym wieku (np. teatralnych, plastycznych, muzycznych);

– działania wokół nowych technologii (młodzi przewodnikami starszych po świecie techniki – np. nauka obsługi telefonów komórkowych, aparatów cyfrowych, komputerów, sprzętu AGD i RTV).

Dużą operatywnością i wielokierunkowością podczas animacji zajęć powinien wykazać się opiekun. To on wspólnie z uczestnikami prowadzi zajęcia. Pomimo istotnych zmian form funkcjonowania Akademii, chętnych do uczestnictwa w zajęciach nie brakuje, niektórzy wręcz z niecierpliwością oczekiwali na kolejną edycję działania ośrodków. Dziękujemy naszym Partnerom – Stowarzyszeniu Klucz i Stowarzyszeniu Przyjaciół i Sympatyków Szkoły we Wróblowicach a także Stowarzyszeniu „Szkoła Marzeń” (w 2013 r.) za współpracę w prowadzeniu tego innowacyjnego projektu w Gminie Zakliczyn. Projekt finansowany jest z budżetu Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie i budżetu Gminy Zakliczyn.  Stowarzyszenie „Bez Barier” jest liderem projektu, koordynującym tą wspólną inicjatywę w Gminie Zakliczyn

_____________________________________________
Zapraszamy do zapisów pod numerem 14/66-53-999 – SPON BEZ BARIER lub w każdym z ośrodków.