Punkt Konsultacyjny

PUNKT KONSULTACYJNO-INFORMACYJNY

Adresaci programu:
Osoby niepełnosprawne
Osoby starsze (emeryci, renciści),
Osoby w wieku produkcyjnym (długotrwale lub przewlekle chore),

Realizacja zadania:

pomoc w przygotowaniu dokumentacji w celu ubiegania się o orzeczenie o niepełnosprawności lub dofinansowania do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego,

– udzielanie informacji o ulgach i uprawnieniach osób niepełnosprawnych,

– udzielanie informacji o możliwościach wsparcia finansowego i rzeczowego na rzecz osób niepełnosprawnych,

– poradnictwo związane z organizacjami i instytucjami prowadzącymi działania na rzecz osób niepełnosprawnych

 

Termin realizacji:

Cały rok – w wyznaczonych godzinach pracy biura Stowarzyszenia

================================================

INFORMACJE ARCHIWALNE

================================================

Punkt KONSULTACYJNO-DORADCZY
Działa od od 1-09-2008

Zapraszamy od poniedziałku do czwartku w godzinach 8:00-14:00
Zakliczyn, Tarnowska 2 (w budynku Ośrodka Zdrowia)

 

Historia: Po raz pierwszy na stosunkowo krótko (1 lipca – 31 października 2006)  udało nam się uruchomić taki punkt wsparcia dla rodzin z osobami niepełnosprawnymi – powstał wtedy PUNKT INFORMACYJNO-KONSULTACYJNY we Wróblowicach. Program był realizowany przy wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. W roku 2007 stworzyliśmy GRUPĘ WSPARCIA dla osób niepełnosprawnych i rodzin z osobą niepełnosprawną.   FOTKI

W roku 2010 – od 2 kwietnia 2010 r. do 30 września 2010 Działalność punktu informacyjnego była możliwa dzięki wsparciu finansowemu z Programu Integracji Społecznej realizowanego przez Gminę Zakliczyn. Zadanie realizowaliśmy pn. „PROWADZENIE PUNKTU KONSULTACYJNO – DORADCZEGO DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I RODZIN DYSFUNKCYJNYCH”  Celem działalności punktu było udzielanie bezpłatnych porad i konsultacji dla osób niepełnosprawnych i rodzin dysfunkcyjnych. Zakres udzielanych porad i wsparcia merytorycznego obejmował wypełnianie wniosków do PFRON, PCPR i innych instytucji udzielających wsparcia finansowego osobom niepełnosprawnym, pomoc w prowadzonych postępowaniach administracyjnych z udziałem osób niepełnosprawnych, wypożyczania drobnego sprzętu rehabilitacyjnego, uczestnictwo osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych, ulgi i uprawnienia dostępne w programach. Realizowano program ,,Stokrotka” umożliwiający refundację kosztów leczenia i rehabilitacji  osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych oraz przewlekle chorych. Udzielono pomocy i wsparcia finansowego osobom niepełnosprawnym, o niskim statusie materialnym. Punkt konsultacyjny realizuje obsługę programów stypendialnych dla uczniów niepełnosprawnych. Punkt informacyjny odwiedziło ponad 100 osób niepełnosprawnych i potrzebujących wsparcia,  chcący zasięgnąć informacji lub porady. W ramach programu ,,Stokrotka” przyjęto i rozpatrzono 54 wnioski z prośbą o dofinansowanie kosztów leczenia i rehabilitacji. Wydano 10 postanowień na refundację kosztów rehabilitacji, bądź zakup sprzętu rehabilitacyjnego na kwotę 4.600,00 zł.   
W ramach działalności punktu napisano wnioski aplikujące na rzecz osób niepełnosprawnych oraz rodzin dysfunkcyjnych do różnych instytucji udzielających wsparcia.  W punkcie realizowano program żywnościowy dla osób spełniających kryteria dostępu ogłoszone przez Bank Żywności w Krakowie, zorganizowano imprezy dla osób niepełnosprawnych.

Aktualnie finansujemy działalność punktu wyłącznie w oparciu o własne środki finansowe.