Wsparcie i pomoc 2008-2009

Pomoc

Inne działania:

23-27 luty 2009 Tydzień ofiar przestępstw –  AKCJA NIESIENIA POMOCY WSZYSTKIM OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM.  Pomoc w zakresie: PODSTAWOWEJ POMOCY PRAWNEJ oraz porad o możliwościach uzyskania pomocy w Gminnych Ośrodkach Pomocy Społecznej, Starostwie Powiatowym i Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, REHABILITACYJNO-MEDYCZNYM czyli o możliwościach pozyskania dofinansowania do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego oraz środków ortopedycznych i pomocniczych, WSPARCIA PSYCHOLOGICZNEGO – pomoc u psychologa (lub innego specjalisty), WPARCIA FINANSOWEGO dla ofiar wypadków drogowych.  Akcja prowadzona wspólnie z Prokuraturą Rejonową w Brzesku

Marzec 2008 – BEZPŁATNE KONSULTACJE w zakresie programów celowych PFRON: „Komputer dla Homera” oraz „PEGAZ”

22-29 lutego 2008 – TYDZIEŃ OFIAR PRZESTĘPSTW