2009-2010 Prowadzenie…

Projekt „PROWADZENIE OŚRODKA POBYTU DZIENNEGO DLA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH WRAZ Z WYCIECZKAMI I SPOTKANIAMI INTEGRACYJNYMI”

Działania w projekcie skierowane były na rozwój aktywności społecznej 15 niepełnosprawnych dzieci i młodzieży z gminy Zakliczyn, uczęszczających do Ośrodka Pobytu Dziennego. Projekt umożliwił podtrzymywanie aktywności intelektualnej i ruchowej niepełnosprawnych dzieci i młodzieży oraz ułatwił im uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym. Realizacja projektu wzmocniła rehabilitację ruchową dzieci niepełnosprawnych. Prowadzono wyjazdowe zajęcia rehabilitacji w wodzie i warsztaty taneczno-muzyczne w rówieśniczej grupie integracyjnej  z dziećmi z Ośrodków Wsparcia Dziennego. Projekt stworzył możliwość aktywności turystyczno-rekreacyjnej poprzez tygodniowy  wyjazd  do Nowego Sącza  i  wycieczki do Tarnowa.  Projekt umożliwił aktywny udział dzieci niepełnosprawnych w integracyjnej imprezie mikołajkowej. Poprzez realizację programu finansowanego z Fundacji PZU przełamywane będą stopniowo bariery dzielące  świat dzieci niepełnosprawnych, szczególnie trudne do przebrnięcia w lokalnym środowisku wiejskim.
Projekt realizowany był od 1 listopada 2009 r. do 30 kwietnia 2010 r.