2009-2010 Wzmocnienie…

od 1 listopada 2009 r. do 30 czerwca 2010 – Projekt „WZMOCNIENIE AKTYWNEJ REHABILITACJI DZIECI I MŁODZIEŻY Z GMINY ZAKLICZYN”. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt z zakresu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji. Projekt zakłada realizację zajęć muzykoterapii i hipoterapii dla 15 dzieci niepełnosprawnych uczęszczających do Ośrodka Pobytu Dziennego. Na zajęcia hipoterapii dzieci były dowożone do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego  w Zbylitowskiej Górze. Zajęcia muzykoterapii odbywały się stacjonarnie, pod okiem wykwalifikowanego specjalisty. Finalnym punktem projektu była impreza integracyjna z udziałem rodziców.