Kalendarium > 2011

3 stycznia 2011 – spotkanie z Burmistrzem Miasta i Gminy dotyczące rozwoju działalności Stowarzyszenia

10 stycznia 2011 – Zakliczyn – Rada Programowa ZCK

11 stycznia 2011 – Jasełka w Domosławicach  FOTKI

12 stycznia 2011 – zebranie zarządu SPON „Bez Barier”

Luty 2011 – Ferie zimowe w Nowym Sączu. Na obóz pojechało 20 dzieci z Placówek Wsparcia z Zakliczyna i Paleśnicy. Program zajęć: kontynuacja warsztatów informatycznych, nauka robienia zdjęć i krótkich filmów, basen, jazda na łyżwach, ścianka wspinaczkowa, kino, przygotowanie skeczy, śpiew, zabawy edukacyjne.

24 luty 2011 – czwartek – zebranie Zarządu SPON „Bez Barier”

28 luty 2011 – posiedzenie Rady Społecznej ZCK

10 marca 2011 – zebranie zarządu SPON „Bez Barier”

10 marca 2011 – Walne Zebranie Członków SPON „Bez Barier”

17 marca 2011 – na stronach Departamentu Pożytku Publicznego publikujemy sprawozdanie finansowe i merytoryczne za rok ubiegły

17 marca 2011 – WRĘCZENIE STYPENDIÓW DLA UCZNIÓW ZSP W ZAKLICZYNIE W RAMACH PROGRAMU STYPENDIALNEGO „INTEGRACJA” – przedstawiciele SPON „BEZ BARIER” p. Irena Kwiek – członek zarządu, p. Ewa Jóźwiak – koordynator programów stypendialnych w obecności p. Anny Olszańskiej pełniącej obowiązki Dyrektora ZSP w Zakliczynie, wręczyli stypendia dla 9 nowych stypendystów. Stypendium wypłacane będzie do czerwca 2011 r. co miesiąc na konto osobiste stypendysty. Wręczenie miało miejsce na apelu szkolnym w obecności uczniów i grona nauczycielskiego. Przypomnijmy – Program Stypendialny dla ZSP w Zakliczynie jest realizowany przez SPON „Bez Barier” we współpracy z Fundacją im. Stefana Batorego w Warszawie

24-25 marca 2011 – bierzemy udział szkoleniu zorganizowanym przez Polskie Stowarzyszenie Fundraisingu w Krakowie

31 marca 2011 – posiedzenie Komisji Kwalifikacyjnej programu żywnościowego

18 kwietnia 2011 – Przedświąteczna transza żywności. Stowarzyszenie „Bez Barier” zorganizowało dwudziestą już dostawę żywnosci dla najbardziej potrzebujących mieszkańców gminy. W roku bieżącym z tego typu pomocy będzie korzystało 274 rodzin. Lista osób została zweryfikowana przez pracowników GOPS i pielęgniarki środowiskowe. W pierwszej tegorocznej transzy znalazły się następujące artykuły: makaron muszelki 2200 kg, płatki kukurydziane 550 kg, musli 1100 kg, krupnik 550 l, kasza jęczmienna z gulaszem 883,2 kg, makaron z gulaszem 883,2 kg, zupa pomidorowa z ryżem 883,2 l, mleko UHT 1100 l, ser topiony 220 kg

12 maja 2011 r.– spotkanie ze stypendystami Programu Stypendialnego „GIMNAZJALISTA”- uczniami Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zakliczynie. Podczas spotkania 19 –stu stypendystów uczestniczyło w warsztatach twórczych

13 maja 2011 – zebranie zarządu SPON „Bez Barier”

16 maja 2011 r. – przedstawicielki naszego stowarzyszenia w osobach p. Stanisława Włudyka oraz p. Ewa Jóźwiak uczestniczyły w zebraniu zespołu interdyscyplinarnego działającego przy Zespole Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zakliczynie. W skład zespołu wchodzą również psycholog p. Magdalena Podolańska, pedagog szkolna p. Joanna Dobrzańska, pracownik socjalny z GOPS – p. Teresa Motak oraz p. Zofia Pawłowska – Pełnomocnik Burmistrza ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Na spotkaniu omówiono plan działania zespołu, sposoby komunikowania się poszczególnych specjalistów oraz metodologię i procedury stosowane podczas pracy z danym przypadkiem

17 maja 2011 r. – wraz z wolontariuszami –naszymi stypendystami z Programu „AGRAFKA AGORY” tworzymy katalog przedmiotów na licytację. Przy realizacji katalogu przedmiotów licytowanych swoim kunsztem artystycznym podzielił się również p. Stanisław Kusiak tworząc efektowne zdjęcia podarowanych przedmiotów na licytację. Licytacja odbędzie na imprezie dobroczynnej z udziałem lokalnego biznesu i przedstawicieli samorządu. Impreza ma na celu pozyskiwanie funduszy na kontynuację lokalnych programów stypendialnych. Przedmioty na licytację otrzymaliśmy m. innymi od p. Anny Szczepańskiej, Stanisława Kusiaka, Zdzisława Górnikiewicza, Stanisława Sochy, Sylwestra Gostka, Jana Świderskiego. Odpowiedziały również szkoły: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Paleśnicy, Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zakliczynie. Chojnie wsparło nas także Zakliczyńskie Centrum Kultury, Burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn, Koło Łowieckie „Melsztyn” z Zakliczyna oraz firma Efekt Impresariat.

26 maja 2011 r. Dzień Matki jest obchodzony w prawie wszystkich krajach świata, ale w różnych terminach. W naszym kraju mamy świętują 26 maja. W wigilię tego święta, tj. 25 maja, wychowankowie z Placówek Wsparcia Dziennego w Paleśnicy i Zakliczynie, Ośrodka Pobytu Dziennego dla Dzieci Niepełnosprawnych we Wróblowicach wraz z matkami uroczyście obchodzili Dzień Matki. Spotkanie odbyło się w świetlicy Zespołu Szkół Podstawowej i Gimnazjum w Zakliczynie, a poprowadziła je Iwona Gurgul – kierownik placówek prowadzonych przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym ,,Bez Barier” w Zakliczynie. Na ten uroczysty dzień dzieci gorliwie przygotowały dla swoich mam część artystyczną, a także własnoręcznie wykonały upominki – papierowe kwiaty. Mamy były zachwycone występami swoich pociech. Po poczęstunku dzieci zostały zaproszone na Zieloną Świetlicę, gdzie brały udział w różnych grach i zabawach. Oczywiście mamy również dołączyły do wspólnej zabawy – FOTKI

12 czerwca 2011 –  IMPREZA DOBROCZYNNA „TALENT ZA TALENT” – FOTKI

14 czerwca 2011 – STYPENDIA dla uczniów ZSP w Zakliczynie, ogłoszenie naboru wniosków i regulamin programu.

15 czerwca 2011 – zebranie zarządu SPON „Bez Barier”

WAKACJE 2011 – podopieczni z Placówki Pobytu Dziennego dla Dzieci Niepełnosprawnych we Wróblowicach uczęszczali na wakacyjne zajęcia. Każdy dzień pobytu dostarczał dzieciom nowych atrakcji. Oprócz wspólnej zabawy w Placówce zorganizowaliśmy dla nich trzy wyjazdy do Centrum Zabaw Dziecięcych „Promienny Zamek” w Tarnowie oraz wyprawę do kina na „Przygody Kubusia Puchatka”. Dużo radości dostarczyła również wyprawa do krakowskiego Zoo.
Natomiast dzieci z naszych Ośrodków Wsparcia lato spędziły w Wysowej. FOTKI

27 sierpnia 2011 – Fundujemy nowy instrument dla Orkiestry Strażackiej z Filipowic, prezes SPON „Bez Barier” wręcza strażakom symboliczny czek – mieszkańcy Filipowic odwdzięczają się dożynkowym wieńcem

 

30 sierpnia 2011 – składamy sprawozdnie z działalności na sesji Rady Miejskiej

31 sierpnia 2011 – zebranie zarządu SPON „Bez Barier”

1 września 2011 – uroczystość wręczenia stypendiów dla młodzieży Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  FOTKI

1 września 2011 – ogłoszenie naboru – STYPENDIA dla GIMNAZJALISTÓW 2011/2012

14 września 2011 –  XXI transza żywności

29.09.2011 – 02.10.2011 – wyjazd do Rabki (program: HIPOART) FOTKI

 03-10-2011 – rusza program JESTEM TUTAJ – program wczesnego wspomagania rozwoju dla dzieci z Gminy Zakliczyn

 

6 października 2011 – nasze albumy zdjęć uzupełniliśmy o wakacyjny pobyt w Wysowej

13 października 2011 – wręczenie stypendiów gimnazjalistom z Paleśnicy FOTKI

13-14 października 2011 – udział w Międzynarodowej Konferencji Fundraisingu  w  Centrum Nauki „Kopernik” w Warszawie

31 października 2011 – zebranie zarządu SPON „Bez Barier”

7 listopada 2011 – Spotkanie  dot. programu współpracy Urzędu Miejskiego z organizacjami pozarządowymi.

9 listopada 2011 – uroczyste wręczenie stypendiów dla uczniów Gimnazjum w Zakliczynie

15 listopada 2011 –  szkolenie z zakresu wolontariatu dla liderów opp i osób pracujących z młodzieżą – Bacówka na Jamnej

29  listopada 2011 – bierzemy udział w posiedzeniu Komisji Finansów, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, Komisji Oświaty, Kultury i Sportu oraz Komisji Ładu i Porządku Publicznego

30 listopada 2011 – zakończenie Projektu POKL pn. HIPOART

3 grudnia 2011 – doroczny BAL MIKOŁAJKOWY  FOTKI

 14 grudnia 2011 – Spotkanie podsumowujące projekt  pn. „Promocja wolontariatu w Gminie Zakliczyn”

 

16 grudnia 2011 – Zebranie Zarządu

16 grudnia 2011 –  Przygotowujemy paczki świąteczne dla 17 najuboższych rodzin w gminie. Jak co roku pielęgniarki środowiskowe Centrum Zdrowia wytypowały rodziny w sposób szczególny dotknięte przez los. Osoby te nie korzystają z naszego programu żywnościowego i pomocy GOPS. Najczęściej długotrwała choroba, samotność i bieda sprawiają, że osoby te w szczególny sposób zostały na uboczu. Do nich w poniedziałek pojadą pielęgniarki, z życzeniami świątecznymi, opłatkiem i dwoma workami świątecznych prezentów. W jednym są artykuły żywnościowe, słodycze, w drugim środki czystości i higieny. Wartość paczki: 150 zł.