Stała działalność

od  01-12-2003  Placówka Wsparcia Dziennego w ZAKLICZYNIE

od  01-09-2004  Ośrodek Pobytu Dziennego dla Dzieci Niepełnosprawnych Świetlica Profilaktyczno-Terapeutyczna we Wróblowicach

od 01-09-2008  Placówka Wsparcia Dziennego w PALEŚNICY

od  01-03-2008STOKROTKAprogram pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych oraz wymagających dofinansowania kosztów leczenia i rehabilitacji

od 1 września 2009 programy stypendialne dla gimnazjalistów

od  01-09-2008 INTEGRACJAprogram stypendialny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

od 1 września 2009 programy stypendialne dla studentów

od 01-09-2008  Punkt KONSULTACYJNO-DORADCZY
  Zapraszamy od poniedziałku do czwartku w godzinach 8:00-14:00
Zakliczyn, Tarnowska 2 (w budynku Ośrodka Zdrowia)

od  01-01-2005  Współpraca z Bankiem Żywności
w Krakowie – dystrybucja art. spożywczych

Pomoc dla dzieci czekających na operacje

Wypoczynek zimowy i wakacyjny dla dzieci

Akcja Świąteczna Paczka dla najuboższych

Coroczny Bal Mikołajkowy – zabawa integracyjna

Dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych

Hipoterapia, warsztaty artystyczne, zajęcia sportowe