2007 OPD-PZU

od 1-07-2007 do 31-12-2007 Program pn. „Prowadzenie Ośrodka Pobytu Dziennego dla dzieci niepełnosprawnych wraz z wycieczkami i spotkaniami integracyjnymi”  wspierany finansowo przez Fundację PZU. Dotacja umożliwiająca rozszerzenie grupy o 3 dodatkowych uczestników zajęć, wydłużenie czasu pracy ośrodka i wzbogacenie oferty programowej o wyjazdy na: basen, hipoterapie, dogoterapię oraz wyjazdy do kina, teatru i parku rozrywki.

Zobacz FOTKI