Program Stypendialny LEKTOR 2013-2019

 Program Stypendialny LEKTOR

Finaliści – stypendyści programu LEKTOR rok 2012/2013

Pierwszy rok studiów jest okresem niezwykle ekscytującym i poszerzającym horyzonty. Jednocześnie jest to wielkie wyzwanie, zwłaszcza jeśli wiąże się z przeprowadzką do dużego miasta i życiem na własny rachunek. Taki start w studenckie życie ułatwić Ci może stypendium w wysokości 5.000,00 zł. 

Od 2012 roku przy realizacji programu współpracujemy razem z Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości z Łodzi, Fundacją Wspomagania Wsi, Polsko- Amerykańską Fundacją Wolności  i Darczyńcami strategicznymi. W pierwszej edycji programu mamy 7 stypendystów.

 Stypendystą programu „LEKTOR” możesz zostać gdy:

  • osiągniesz dobre wyniki w nauce, tzn. min. 105 punktów na maturze.
  • jesteś przyjęty na I rok stacjonarnych (dziennych) studiów magisterskich (realizowanych w trybie jednolitym lub dwustopniowym) na polskiej państwowej uczelni wyższej
  • pochodzisz z rodziny, której dochód na osobę nie przekracza 1050 zł netto, lub 1200 zł netto, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności,
  • zamieszkujesz w gminie Zakliczyn lub Wojnicz
  • pracujesz społecznie jako wolontariusz. Wysoko premiowany jest wolontariat w BEZ BARIER
  • masz osiągnięcia w dziedzinie naukowej, sportowej lub artystycznej

Jeżeli spełniasz pierwsze cztery kryteria możesz złożyć wniosek.Za kolejne kryteria dostaniesz dodatkowe punkty, a ponadto powinieneś:

  • posiadać rekomendację organizacji lokalnej uczestniczącej w Programie (SPON „BEZ BARIER”), która współfinansuje stypendia z własnych środków. Liczba udzielanych rekomendacji zależy od możliwości organizacji.

Wnioski w wersji elektronicznej należy składać on-line. Formularze będą aktywne w okresie naboru na ogólnopolskiej stronie program (zazwyczaj jest to początek lipca).Wydrukowany z systemu wniosek, należy podpisać i wraz z wyżej wymienionymi dokumentami złożyć w siedzibie organizacji lokalnej, (SPON Bez Barier) która rekomenduje Ciebie do Programu w nieprzekraczalnym terminie podanym podczas naboru w danym roku.

W razie jakichkolwiek pytań czy wątpliwości, niezbędną pomoc uzyskasz pisząc na adres mailowy styp_I_rok@stypendia-pomostowe.pl  lub w biurze stowarzyszenia „Bez Barier” tel. 14/66-53-999

Ogłoszenie o konkursie o stypendium w ramach programu LEKTOR publikujemy:

  • na stronach internetowych  SPOB BEZ BARIER i lokalnych instytucji
  • na naszym Facebooku
  • w lokalnej gazecie

Kto ocenia wnioski?

Wstępnej weryfikacji wniosków i tworzenie listy rankingowej dokonuje koordynator programu. Wyboru stypendystów, weryfikacji wniosków i zatwierdzenie listy rankingowej dokonuje Komisja Kwalifikacyjna. W skład Komisji wchodzą reprezentanci lokalnego samorządu – burmistrz, sekretarz (Zakliczyn, Wojnicz), grono pedagogiczne z ZSP w Zakliczynie, przedstawiciele lokalnych organizacji, dyrektor BSR w Zakliczynie. Kolejny etap oceny wniosków następuje w Łodzi w Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości.

Jak wypłacane jest stypendium?

Po uroczystym wręczeniu podczas gali, następuje  proces podpisywania umowy ze stypendystą. Stypendium wypłacane jest co miesiąc po 500 zł na osobiste konto stypendysty.

Co robią nasi stypendyści?

Nasi stypendyści biorą udział w szkoleniach i spotkaniach. Uczą się jak być wolontariuszem i fundraiserem. Swoje umiejętności wykorzystują podczas akcji i zbiórek charytatywnych. Stypendyści mogą być wolontariuszami w naszych placówkach dla dzieci, pomagać w biurze lub stać się naszym e- wolontariuszem.