Placówka w Paleśnicy 2008-2012

Placówka Wsparcia Dziennego w Paleśnicy

Placówka Wsparcia Dziennego w Paleśnicy dla 10 dzieci z rodzin dysfunkcyjnych powstała 1 września 2008r. Do grudnia 2009r. była finansowana ze środków Programu Integracji Społecznej, od 1 stycznia 2010 finansowanie przejęło Starostwo Powiatowe w Tarnowie.

Placówka objęła swą działalnością dzieci z terenu gminy Zakliczyn. Od roku 2010 systematyczną pomocą objętych jest 13 dzieci z rodzin dysfunkcyjnych w wieku od 7-14 lat. Ośrodek funkcjonuje przez cały rok, 5 dni w tygodniu po cztery godziny dziennie od poniedziałku do piątku od godz. 14:00 do godz. 18:00. Podobnie jak placówka w Zakliczynie funkcjonuje na zasadach wynikających z rozporządzenia MPiPS, rocznego planu pracy i regulaminu organizacyjnego Ośrodka Wsparcia Dziennego w Paleśnicy. Program prowadzony jest w sposób ciągły i cykliczny. Placówka działa w lokalnym środowisku dziecka: podtrzymuje rodzinę w sprawowaniu jej funkcji, służy pomocą rodzinie i dzieciom, współpracuje z ośrodkiem pomocy społecznej i innymi instytucjami w rozwiązywaniu problemów. Dzieci uczestniczyły w zajęciach grupowych, otrzymywały pomoc w nauce, były objęte dożywianiem. Zorganizowano dla nich wyjazdy wakacyjne, wycieczki, uczestniczyły w imprezach okolicznościowych

Zajęcia odbywają się codziennie w budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Paleśnicy w godzinach od 14-18.

We wrześniu 2012r. placówka została przeniesiona do Filipowic