2005-2006 Plenerowe, integracyjne czyli Kolorowa Akademia

Od 27-04-2005 do 30-09-2005  Plenerowe, integracyjne imprezy kulturalno-rekreacyjno-sportowe.
Zadanie z zakresu pomocy społecznej – projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie.
Od 01-09-2005 do 30-06-2006 kontynuacja projektu przy wsparciu Fundacji im. Stefana Batorego.

Opis przedsięwzięcia (27-04-2005 do 30-09-2005)

Sprawozdanie merytoryczne

Zaplanowane cele zostały zrealizowane w stopniu dobrym.
a) dzieci uzyskały poprawę w funkcjonowaniu społecznym, poprzez imprezy kulturalno, sportowe i rekreacyjne.
b) rodziny otrzymały wsparcie w pełnieniu funkcji wychowawczych i opiekuńczych – zapewniając pomoc w rehabilitacji dzieci oraz zwiększenie dostępu do instytucji o charakterze kulturalno – rekreacyjnym.

Opis zrealizowanego zadania:

Otwarcie projektu poprzedził wyjazd dzieci do Krakowa na sztukę „Och Pinokio” w dniu 7 kwietnia 2005 r. Począwszy od 9 maja 2005 roku rozpoczęły się warsztaty teatralne mające na celu przygotowanie przedstawienia teatralnego „Dobra to chatka, gdzie mieszka Matka” – (dzieciom zostały przydzielone poszczególne role; na zajęciach były ćwiczone). Z pomocą rodziców przygotowane zostały kostiumy dla dzieci, dekoracja i sceneria przedstawienia. 25 maja 2005 roku odbyło się przedstawienie z okazji „Dnia Matki” na które zostały zaproszone matki dzieci. Spartakiada integracyjna z okazji Dnia Dziecka odbyła się 1 czerwca 2005 roku we Wróblowicach. Obejmowała zawody sportowe, konkursy muzyczne, plastyczne, zręcznościowe. W imprezie wzięło udział 100 dzieci (w tym 20 niepełnosprawnych). W poszczególnych zawodach i konkursach byli wyłaniani finaliści, którzy otrzymali nagrody. Wszystkie dzieci otrzymały lody, napoje, poczęstunek. 8 czerwca 2005 roku dzieci odwiedziły Muzeum Drogownictwa w Szczucinie. Chłopców szczególnie cieszyły eksponaty zgromadzone w pięknym, nowoczesnym Muzeum. W tym dniu odbyły się także zajęcia z hipoterapii. 16 dzieci skorzystało z konnej przejażdżki. Wyjazd dzieci zakończył się odwiedzeniem „Domu Malarek„ w Zalipiu. Podczas wyjazdu dzieci próbowały malować na przygotowanych szablonach piękne wzory ludowe, zachwycały się pięknymi chatami ręcznie zdobionymi przez miejscowe malarki. Dwudniowy pobyt na wycieczkę do Jamnej odbył się 5-6 lipca 2005 roku. Na wycieczkę pojechało 20 dzieci. W trakcie wyjazdu dzieci zwiedziły Dom Świętego Jacka, Bacówkę i Kaplicę. Wyjazd połączony był z malowaniem przepięknych okolic. Ten dwudniowy pobyt w malowniczej Jamnej z pewnością na długo zapadnie w pamięci dzieci, dla wielu z nich była to pierwsza noc spędzona poza domem.
Warsztaty plastyczne realizowane były w miesiącu wrześniu 2005 roku. Rozpoczęcie cyklu warsztatów swoją obecnością uświetnił malarz z naszego regionu – Pan Zdzisław Górnikiewicz. Opowiedział dzieciom o swojej twórczości malarskiej i wspólnie z nimi malował. Wyjazd dzieci na basen do Krakowa odbył się 10 września 2005 r. Wyjazd na basen dostarczył dzieciom niezapomnianych wrażeń. Niektóre pierwszy raz miały okazję być w tak pięknym miejscu jak Park Wodny w Krakowie i „oddać się” szaleństwom połączonym z nauką pływania. Zamknięcie warsztatów zostało uwieńczone zorganizowaniem dużej imprezy p.n. „Pożegnania Lata” w dniu 28 września 2005 r. Impreza integracyjna odbyła się w Szkole Podstawowej we Wróblowicach. W holu szkoły została zorganizowana wystawa prac dzieci – nagromadzonych podczas trwania całego projektu.

Informacje o uczestnikach (liczba i charakterystyka ze względu na istotne dla realizacji zadania cechy, np. wiek, płeć, miejsce zamieszkania, status materialny): w imprezach, spotkaniach, wycieczkach wzięło udział w sumie 31 dzieci. 10 dzieci z różnymi niepełnosprawnościami oraz 21 dzieci będących pod opieką stowarzyszenia w wieku od 6 lat do 16 lat. Dzieci biorące udział w projekcie zamieszkują teren gminy: Zakliczyn, Gromnik, Pleśna. Pochodzą z rodzin o bardzo niskim statusie materialnym, ze środowisk niewydolnych wychowawczo i zagrożonych patologiami.

Rezultaty realizacji zadania (zgodnie z informacją zawartą w ofercie podmiotu): Możliwość wyjazdu dzieci niepełnosprawnych poza dom spowodowała duże pozytywne zmiany w ich zachowaniu. Dzieci poprzez obcowanie ze sztuką, udział w imprezach kulturalno – rekreacyjnych i sportowych zwiększyły poczucie własnej wartości i akceptację w grupie. Rehabilitacja społeczna dzieci poprzez wycieczki plenerowe, imprezy integracyjne wraz z niepełnosprawnymi, u jednych jak i drugich dzieci przyczyniła się do poprawy funkcjonowania emocjonalno – społecznego dzieci, w tym: umiejętności radzenia sobie z problemami życia codziennego, rozbudzenia aktywności poznawczej, nawiązania więzi uczuciowych oraz kontaktów w grupie, podejmowania odpowiedzialności za własne postępowanie, większej samodzielności.

Rola innych podmiotów w realizacji zadania (z uwzględnieniem organów administracji publicznej): Bardzo ważną rolę odegrali w realizacji imprez i przedsięwzięć: Szkoła Podstawowa we Wróblowicach, Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zakliczynie, Koło Młodych Samarytan przy Towarzystwie Samarytańskim im. Jana Pawła II w Zakliczynie, Regionalne Centrum Dziedzictwa Kulturowego i Turystyki w Zakliczynie, Urząd Gminy w Zakliczynie.

Kontynuacja programu

Projekt „Integracyjne imprezy kulturalno – rekreacyjno – sportowe” ze środków Fundacji im. Stefana Batorego był realizowany od 1 września 2005 r. do 30 czerwca 2006r.

Celem projektu była integracja dzieci niepełnosprawnych z grupą rówieśniczą poprzez wspólny udział w wydarzeniach kulturalnych takich jak: wycieczki, działania artystyczne, zajęcia rekreacyjne i konkursy. Niemniej ważnym zadaniem było przełamywanie nieufności w środowisku lokalnym oraz różnorodnych barier w społecznej izolacji dzieci niepełnosprawnych.

W projekcie wzięło udział 12 dzieci niepełnosprawnych skupionych w Ośrodku Pobytu Dziennego a podczas imprez integracyjnych dzieci niepełnosprawne z terenu całej gminy Zakliczyn i gmin sąsiednich (około 30 osób) oraz dzieci ze Szkoły Podstawowej we Wróblowicach i z Ośrodka Wsparcia Dziennego prowadzonego przez Stowarzyszenie w Zakliczynie.

Dzięki realizacji całego projektu poznaliśmy wiele ciekawych miejsc, ludzi, zjawisk, uczestniczyliśmy we wspólnych imprezach z dziećmi zdrowymi. Nasi podopieczni zdobyli większą wiarę we własne możliwości i umiejętności oraz uzyskali większą śmiałość w nawiązywaniu kontaktów z rówieśnikami. Poznawali i obserwowali różnorodne zmiany w przyrodzie w kolejnych porach roku, odtwarzali tradycje regionalne związane z obchodzonymi świętami i uroczystościami.

Z kolei dzieci zdrowe przebywając z dziećmi niepełnosprawnymi i organizując dla nich wiele konkursów, zabaw, poprzez prawie codzienny z nimi kontakt stały się bardziej wrażliwe, opiekuńcze i serdeczne w stosunku do samych siebie ale głównie słabszych, mniej zaradnych, sprawnych inaczej.

W realizacji projektu pomagali również rodzice , którzy chętnie włączali się do przygotowania niektórych spotkań i imprez, służąc nam wieloma ciekawymi radami, wskazówkami i pomocą.

„Brązowa jesień”

Inaugurację programu rozpoczęliśmy od wyjazdu dzieci na basen do Krakowa – 10 września 2005 r. Wyjazd na basen dostarczył dzieciom niezapomnianych wrażeń. Niektóre pierwszy raz miały okazję być w tak pięknym miejscu jak Park Wodny w Krakowie i „oddać się” szaleństwom połączonym z nauką pływania.

Potem przyszedł czas wspaniałej imprezy „Święto pieczonego ziemniaka czyli pożegnanie lata – powitanie jesieni”, gdzie oprócz dzieci niepełnosprawnych wspólnie z nami bawiły się dzieci z Ośrodka Wsparcia Dziennego z Zakliczyna oraz uczniowie ze Szkoły Podstawowej we Wróblowicach razem ze swoimi nauczycielami, rodzicami i zaproszonymi gośćmi. Po jesiennym występie wspólnie uczestniczyliśmy w zawodach sportowych, konkursach plastycznych: malowaliśmy jesień kredą prosto na asfalcie, wykonywaliśmy i podziwialiśmy wspaniałe rysunki z liści i rzeźby z ziemniaków. Rodziców zachwyciły osiągnięcia swoich pociech oraz wystawa prac plastycznych. Imprezę umilił poczęstunek i rozdanie licznych nagród.

W ramach warsztatów plastycznych „Jak łączyć kolory” zorganizowaliśmy spotkanie z artystą plastykiem panem Kazimierzem Karwatem z Tuchowa, który wtajemniczył nas w zaczarowany świat kolorów, manualnej zabawy z gliną, przedstawił nam swoje prace i zachęcił do artystycznych eksperymentów. Przez kilka długich chwil doznawaliśmy rozterek prawdziwych twórców tworząc własne rzeźby z gliny, a na kolejnym spotkaniu malując wspólnie wspaniały pejzaż na płótnie o wymiarach 200 x 100 cm.

Powyżej nasi mali twórcy pod jeszcze wilgotnym obrazem. Na ścianie w głębi widoczne są prace konkursowe „Kolorowa jesień” wykonane przez dzieci podczas zajęć w mniejszych grupach.

Wzorem lat ubiegłych spotkaliśmy się z miejscowym leśniczym, bo wiemy że przed zimą „Zwierzęta czekają na pomoc”. Leśniczy opowiedział jak zwierzęta przygotowują się do zimy i jak możemy im pomóc. Podczas jesiennych spacerów do lasu staraliśmy się zbierać karmę dla naszych leśnych przyjaciół, ale niestety okazało się, że nie zawsze można znaleźć żołędzie gdyż np. w ubiegłym roku drzewa te nie owocowały. Musieliśmy zadowolić się pokarmem dla ptaków np. głóg, róża .

„Baja, bajka, bajeczka – spotkania przy świecy”, nie zapomnieliśmy przecież o 200 setnej rocznicy urodzin bajkopisarza J.Ch. Andersena. Wszyscy znamy jego bajki ale czytane głośno przy świecach, w otoczeniu innych książek w bibliotece szkolnej, brzmią całkiem inaczej. Podejmowaliśmy również próbę inscenizacji fragmentów niektórych z nich.

„Biała Zima”

Tegoroczną zimę rozpoczęliśmy od spotkania z teatrem. Przyjechał do nas Zakopiański Teatr Promocji Zdrowia ze spektaklem „Harnasia Janosika szlakiem”. Czuliśmy się jak w prawdziwym teatrze a po spektaklu mogliśmy porozmawiać z aktorami, dotknąć dekoracji i rekwizytów, zadać mnóstwo pytań.

Zima to magiczny czas przygotowań świątecznych i przeżywania Świąt Bożego Narodzenia. Również i my samodzielnie wykonaliśmy wiele ozdób świątecznych, udekorowaliśmy odświętnie naszą salę, ubraliśmy choinkę i czekaliśmy z niecierpliwością na prezenty. A wcześniej wspaniała niespodzianka – „Bal u Królowej Zimy”. Razem z dziećmi z terenu całej gminy podziwialiśmy występy prawdziwego magika, czekaliśmy na Mikołaja i upominki i wszyscy świetnie się bawiliśmy.

Podczas codziennej pracy z dziećmi w ramach warsztatów plastycznych tworzyliśmy „Zimowe pejzaże” Poznawaliśmy różnorodne techniki malarskie, dzieci rysowały pastą do zębów, przyklejały do kartek papieru ryż, grysik czy watę by oddać uroki zimowego krajobrazu. Świetnie się bawiliśmy a wszystkie prace wystawiane były na ruchomej ekspozycji naszych prac w świetlicy.

Zimę zakończyliśmy długo oczekiwanym kuligiem. Wprawdzie warunki pogodowe nie pozwoliły na dojazd do stacji wyciągu narciarskiego Jurasówka w Siemiechowie (było po prostu za dużo śniegu), ale jazda konnym kuligiem wokół Wróblowic była super. A potem czekała na nas w szkole gorąca herbata i kiełbaski.

Włączyliśmy się również w zimowe ferie razem z uczniami Szkoły Podstawowej we Wróblowicach. Braliśmy udział w zabawach sportowych, spotkaniach z komputerem i udanej zabawie walentynkowej. Musieliśmy wykazać się nielada zdolnościami plastycznymi, manualnymi i tanecznymi.  Zimę zakończyliśmy wyjazdem do teatru do Tarnowa.

„Zielona wiosna”

Jeszcze podczas ferii zimowych rozpoczęliśmy cykl spotkań „Stefan Batory – król Polski”. Nauczyciel historii podczas spotkań z dziećmi zapoznał nas z sylwetką tego wielkiego króla podczas trzech spotkań: – Kim był Stefan Batory? – Dlaczego Stefan Batory był dobrym królem ? – Dziedzictwo króla Stefana. Cykl trwał od zimy do lata a podsumowaniem był mini quiz historyczny z poznanych wiadomości.

Spotkaliśmy się również z rzeźbiarzem, który pokazał nam jak z kawałka drewnianego klocka może powstać rzeźba, przedstawiająca konkretna postać. Tu już niestety nie próbowaliśmy samodzielnie pracować co związane było z naszym bezpieczeństwem. Podziwialiśmy zdjęcia rzeźb wykonanych przez artystę.

Podczas wiosennych spotkań nie zapomnieliśmy o tradycjach lokalnych związanych z tą porą roku. Wykonaliśmy kukłę Marzanny, którą pożegnaliśmy zimę na spotkaniu pod hasłem: „Topienie Marzanny – palenie Judasza – rozpoczynamy porządki po ciężkiej zimie”. Zgromadzone podczas wiosennych porządków śmieci (gałęzie, papiery) spaliliśmy podczas miejscowego zwyczaju palenia Judasza. Przy okazji rozmawialiśmy dlaczego takie ważne jest aby wokół nas był ład i porządek.  „Dzień Ziemi” wspólnie z członkami SK LOP uczciliśmy posadzeniem drzewka dębu czerwonolistnego i lipy. Wszyscy teraz dbamy o nasze „zielone pamiątki”.

„Złoto – żółte lato”

Lato w tym roku było późne, wiosna długa i chłodna, dlatego nie udała nam się wyprawa do lasu w poszukiwaniu storczyków w ich naturalnym środowisku. Musiały nam wystarczyć ilustracje z książek i atlasów przyrody. Może uda nam się za rok.

Ciekawym przeżyciem był jesienny wyjazd do Muzeum Lalek w Pilźnie. Mogliśmy tam podziwiać różne lalki występujące w spektaklach teatralnych a co najważniejsze mieliśmy możliwość samodzielnie wykonania lalek pacynek. Teraz lalki mogliśmy wykorzystać do inscenizacji czytanych bajek, stały się również naszymi aktorami w sztuce „Przyśpiewki krakowskie – indywidualne i chóralne”.

Chociaż data wiosenna to 26 maja w naszym cyklu jest najpiękniejszym słonecznym dniem poświęconym naszym mamom. „Dzień Mamy i Taty” Przygotowywaliśmy się bardzo długo by pochwalić się wspólnym śpiewem, tańcem i recytacją. Wszystkie mamy były bardzo wzruszone i mile zaskoczone. Całe spotkanie zakończyło się wspólnym poczęstunkiem i rozmowami przy herbacie i kawie.

„Dzień Dziecka” w tym roku obchodziliśmy podczas III Powiatowego Pikniku Integracyjnego Ośrodków Wsparcia Dziennego w Zakliczynie. W Pikniku brały udział następujące Ośrodki: Jadowniki Mokre, Tuchów, Zgłobice, Wojnicz, Lubcza i Zakliczyn. Zabawa była wspaniała, poznaliśmy wielu kolegów i mogliśmy pochwalić się swoimi umiejętnościami, które zdobyliśmy podczas całego roku. Nie istniały żadne różnice między dziećmi, wszyscy czuli się wspaniale, stanowiliśmy jedną wielką rodzinę. Oprócz „Kolorowych plakietek – pożegnania przed latem” wszystkie dzieci dostały imienne dyplomy uczestnictwa.

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym pragnie z całego serca podziękować Fundacji, za przekazanie środków finansowych na przeprowadzenie programu Kolorowa Akademia „Integracyjne imprezy kulturalno-rekreacyjno-sportowe”. Dziękujemy w imieniu dzieci sprawnych inaczej, że kolejny raz dostrzegliście ich potrzeby i umożliwiliście naszym dzieciom lepsze poznawanie świata wraz ze zdrowymi rówieśnikami.

  

Więcej fotek w Galeriach zdjęć 2005 i 2006