Stypendia studenckie AGRAFKA AGORY 2009-2017

Program Stypendialny „Agrafka Agory”Ogłaszamy konkurs o stypendium dla studentów na rok akademicki 2016/2017

Stowarzyszenie  ,,BEZ BARIER” w Zakliczynie wspólnie z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce, Fundacją Agory, Gminą Zakliczyn i Wojnicz w roku akademickim 2016/2017 przyzna  stypendia  w wysokości  po 3.420 zł oraz nagrody finansowe i wyróżnienia dla studentów, którzy uzyskają  najwyższą ilość punktów w konkursie.

Termin składania wniosków upływa z dniem 30 września 2016 r. Wnioski należy składać osobiście od poniedziałku do piątku w godz. od 8.30-15.00, w biurze Stowarzyszenia w Zakliczynie przy ul. Tarnowskiej 2 , II-gie piętro, pokój 20 lub 21, tel. 14/66-53-999 (po wcześniejszym uzgodnieniu terminu). Decyzję o przyznaniu stypendium podejmie Komisja Kwalifikacyjna na podstawie ilości uzyskanych punktów, według kryteriów zawartych w załączniku do Regulaminu Programu Stypendialnego ,,AGRAFKA AGORY ”

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 10 października 2016 r.  O przyznaniu stypendium kandydaci będą powiadomieni telefonicznie lub mailowo.

Pełna dokumentacja konkursowa:

1. Ogłoszenie o konkursie  2. Regulamin konkursu stypendialnego 2016/2017 3. Formularz wniosku 4. Oświadczenie o sytuacji rodzinnej (zał.1)  5. Oświadczenie – dane osobowe (zał.2)  6. Dziedzina zainteresowań (zał. 3)  Informacja -tel. 14/66-53 999 _________________________

Finaliści konkursów o stypendium dla studentów 2012/2013

Od 2010 roku wspólnie z Akademią Rozwoju Filantropii z Warszawy wspieramy ambitnych studentów wypłacając corocznie stypendia dla 3 wybitnych uczniów w wysokości 3.420 zł. Oprócz stypendiów Agrafki prezes SPON BEZ BARIER przyznaje corocznie nagrody dla 15 wybitnych studentów, nagradzając ich nietuzinkową osobowość, osiągnięcia i talenty. Stypendystą programu „AGRAFKA AGORY” możesz zostać gdy:

  • ukończyłeś I rok studiów i kontynuujesz naukę w trybie dziennym,
  • zamieszkujesz w gminie Zakliczyn lub Wojnicz
  • uzyskałeś średnią min 4,2
  • jesteś wolontariuszem i udzielasz się społecznie
  • masz osiągnięcia w dziedzinie naukowej, sportowej lub artystycznej
  • premiowana jest także sytuacja materialna

Jeżeli spełniasz pierwsze trzy kryteria możesz złożyć wniosek w konkursie o stypendium. Za kolejne kryteria dostaniesz dodatkowe punkty.  Terminy naboru:Wnioski należy składać osobiście w terminie ogłoszonym podczas naboru wniosków w biurze SPON BEZ BARIER. Program jest ogłaszany w terminie od czerwca do września (w zależności od udziału w programie Partnerów i Darczyńców).

  • na stronach internetowych  SPON  BEZ BARIER i lokalnych instytucji
  • na naszym Facebooku
  • w lokalnej gazecie

Kto ocenia wnioski? Wstępnej weryfikacji wniosków i tworzenie listy rankingowej dokonuje koordynator programu. Wyboru stypendystów, weryfikacji wniosków i zatwierdzenie listy rankingowej dokonuje Komisja Kwalifikacyjna. W skład Komisji wchodzą reprezentanci lokalnego samorządu – burmistrz, sekretarz (Zakliczyn, Wojnicz), grono pedagogiczne z ZSP w Zakliczynie, przedstawiciele lokalnych organizacji, dyrektor BSR w Zakliczynie. Komisja zbiera się dwa razy w ciągu roku szkolnego weryfikując postępy w zakresie uzyskanej średniej i zatwierdza listę laureatów. Jak wypłacane jest stypendium? Po uroczystym wręczeniu podczas gali Dobroczynności i Wręczenia Stypendium w listopadzie, następuje  proces podpisywania umowy ze stypendystą.Stypendium wypłacane jest co miesiąc po 380 zł na osobiste konto stypendysty. Co robią nasi stypendyści?Nasi stypendyści biorą udział w szkoleniach i spotkaniach. Uczą się jak być wolontariuszem i fundraiserem. Swoje umiejętności wykorzystują podczas akcji i zbiórek charytatywnych. Stypendyści mogą być wolontariuszami w naszych placówkach dla dzieci, pomagać w biurze lub stać się naszymi e- wolontariuszami.

Studenci- stypendyści BEZ BARIER angażują się w pomoc dla potrzebujących podczas akcji charytatywnych

Wydarzenia  

24 listopada 2012 r. podczas uroczystej gali nastąpiło wręczenia stypendiów dla najzdolniejszych studentów z gminy Zakliczyn i Wojnicz. Impreza odbyła się w Zakliczyńskim Centrum Kultury. Podczas imprezy poznaliśmy Darczyńcę roku 2011 oraz zostaliśmy wciągnięci w intrygującą zabawę charytatywną. Patronat honorowy imprezy objęli włodarze miast Zakliczyn i Wojnicz.

7 listopada 2010 – wręczenie stypendiów „Agrafki Agory” i Specjalnych Stypendiów Prezesa „Bez Barier” w zakliczyńskim Ratuszu  FOTKI

15 lipca 2010 – STYPENDIA  DLA STUDENTÓW STUDIÓW DZIENNYCH – rusza kolejna edycja naszego programu stypendialnego. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym ,,BEZ BARIER” w Zakliczynie wspólnie z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce i Fundacją Agory w roku akademickim 2010/2011 przyzna specjalne stypendia w wysokości 380 zł miesięcznie dla studentów, którzy uzyskają najwyższą ilość punktów oraz spełniają wymagane kryteria.

27 listopada 2009 – Ratusz, uroczyste wręczenie stypendiów dla studentów. Zobacz zdjęcia

Od września 2009 roku SPON „BEZ BARIER” realizuje autorski program stypendialny „STUDENT”, przyznając w roku akademickim 2009/2010 stypendium w wys. 380 zł miesięcznie dla 3 studentów, w tym dla jednej stypendystki niepełnosprawnej. Stypendia wypłacane są przez okres 9 miesięcy. W programie biorą udział studenci studiów dziennych, zamieszkujący w gminie Zakliczyn i Wojnicz, pobierający naukę na uczelniach polskich, osiągający średnią nie mniejszą niż 4,0. Fundusze na realizację programu pochodzą  ze środków własnych SPON „BEZ BARIER”