Dbaj o zdrowie bez barier – 2012

Pod hasłem „Razem możemy więcej” wspólnie z Fundacją DBAM O ZDROWIE uruchomiliśmy program: „Dbaj o zdrowie bez barier”.

Celem programu „Dbaj o zdrowie bez barier” jest wsparcie dla osób, które są zagrożone wykluczeniem społecznym, przewlekle lub ciężko chore, samotne, starsze (powyżej 60 roku życia), bezrobotne, znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej, których nie stać na zakup niezbędnych do kontynuowania leczenia leków oraz innych środków medycznych.

Program realizujemy z Fundacją Dbam o Zdrowie, która finansuje 50% budżetu programu. Łącznie jest to kwota 20 tysięcy złotych.

Osoby, które chciałyby skorzystać z pomocy powinny zgłosić się do Punktu Integracji Społecznej mieszczącego się w ośrodku zdrowia w Zakliczynie przy ul. Tarnowskiej 2, piętro II pokój 1.

Osoby, które zakwalifikują się pod opiekę programu otrzymają karty podarunkowe, za które będą mogły otrzymać leki w formie bezgotówkowej.

Program będzie realizowany od kwietnia do grudnia 2012 roku.