2007 Grupa Wsparcia

od 05-07-2007 do 31-10-2007   Grupa wsparcia dla rodzin z osobą niepełnosprawną.  Organizacja i prowadzenie grupy wsparcia dla osób niepełnosprawnych i rodzin z osobą niepełnosprawną. Grupa skupia osoby, którym nieobce są problemy związane z niepełnosprawnością i niepełnosprawnością członka rodziny. Stanowi forum wymiany doświadczeń. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

W programie uczestniczyło 17 rodziców dzieci niepełnosprawnych. Celem przedsięwzięcia było utworzenie i prowadzenie grupy wsparcia dla rodzin z osobą niepełnosprawną. Miejsce spotkań grupy znajdowało się w części budynku Szkoły Podstawowej we Wróblowicach. W trakcie spotkań uczestnicy projektu korzystali ze specjalistycznych informacji dotyczących między innymi: dofinansowania zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, dostępnych programów PFRON, możliwości pozyskiwania środków z funduszy Gminy i Starostwa Powiatowego.

W ramach programu m.in.:
30 października 2007 – Spotkanie grupy wsparcia dla rodzin z osobą niepełnosprawną rozszerzone o wspólny posiłek, zabawę z elementami rehabilitacji ruchowej, możliwość indywidualnych konsultacji ze specjalistami (psycholodzy, pedagodzy specjalni, rehabilitanci) oraz przedstawicielami zarządu Stowarzyszenia.
22 września 2007 – Plenerowe spotkanie integracyjne grupy wsparcia dla osób niepełnosprawnych i rodzin z osobą niepełnosprawną.

 FOTKI ze spotkań