Programy stypendialne

Fundujemy stypendia wyrównujące szanse edukacyjne młodzieży ze środowiska wiejskiego posiadającej dobre wyniki nauczania i wyróżniającej się artystycznie lub sportowo, działającej charytatywnie, posiadającej niski status materialny lub niepełnosprawność. 

W 2019 i 2020 roku nadal będziemy wspierać studentów poprzez przyznawanie stypendiów. 

STYPENDIA NA ROK AKADEMICKI 2019/2020:.

STYPENDIA  DLA STUDENTÓW STUDIÓW DZIENNYCH

Agrafka Bez Barier ”

Stowarzyszenie ,,BEZ BARIER” w Zakliczynie wspólnie z Gminą Zakliczyn i Wojnicz w roku akademickim 2019/2020 przyzna stypendia w wysokości po 3.150 zł oraz nagrody finansowe i wyróżnienia dla studentów….  zainteresowani? Poniżej komplet informacji:
1. Regulamin konkursu 2019
2. Wniosek o stypendium
3. Zał. nr 1 – Sytuacja rodzinna
4. Zał. nr 2 – Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
5. Zał. nr 3 – Dziedzina zainteresowań kandydata

.

.

.

Informacje archiwalne:

STYPENDIA NA ROK AKADEMICKI 2018/2019:.

STYPENDIA  DLA STUDENTÓW STUDIÓW DZIENNYCH

Agrafka Bez Barier ”

Stowarzyszenie ,,BEZ BARIER” w Zakliczynie wspólnie z Gminą Zakliczyn i Wojnicz w roku akademickim 2018/2019 przyzna stypendia w wysokości po 3.500 zł oraz nagrody finansowe i wyróżnienia dla studentów….  zainteresowani? Poniżej komplet informacji:
1. Ogłoszenie o konkursie Agrafka Bez Barier 2018
2. Regulamin konkursu 2018
3. Wniosek o stypendium
4. Zał. nr 1 – Sytuacja rodzinna
5. Zał. nr 2 – Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
6. Zał. nr 3 – Dziedzina zainteresowań kandydata

STYPENDIA NA ROK AKADEMICKI 2017/2018:.

– Program „LEKTOR” – Stypendium w wys. 5.000 zł dla tegorocznych maturzystów wybierających się na studia stacjonarne (uczelnie akademickie).  TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW ON-LINE : od 3 lipca do 18 sierpnia 2017 r.

Wnioski w wersji papierowej należy złożyć do dnia 25 sierpnia 2017 r. do biura SPON BEZ BARIER. Rozstrzygnięcie konkursu do dnia 9 października 2017  r.

Wstępne kryteria:  min 90 pkt z matury, dochód na jednego członka w rodzinie 1600 zł brutto (dochód  wyliczamy na podstawie danych z czerwca 2017), aktywny wolontariusz, posiadający rekomendację Stowarzyszenia Bez Barier. W sprawie uzyskania rekomendacji należy zgłosić się do biura Stowarzyszenia Bez Barier.

LINK DO GENERATORA: https://wnioski.stypendia-pomostowe.pl

Regulamin konkursu: http://www.stypendia-pomostowe.pl/wp-content/uploads/2017/04/Regulamin_seg_2_XVI-edycja.pdf

Program „AGRAFKA AGORY” oraz „STUDENCKA AGRAFKA”  Stypendium od 500 zł do 3.420 zł dla studentów studiów stacjonarnych po I roku nauki.

Stypendia dla studentów studiów dziennych uzyskujących średnią min 4,2, zamieszkujących w gminach Zakliczyn i Wojnicz. Możliwość uzyskania stypendium dla studentów po I roku studiów dziennych

Planowany nabór wniosków od 12-29 września 2017 r. Program realizujemy wspólnie z Akademią Rozwoju Filantropii, Gminą Zakliczyn i Wojnicz.

Formularze do składania aplikacji konkursowej będą dostępne na stronie Bez Barier w zakładce STYPENDIA od dnia 11 września 2017 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 10 października 2017 r.

Dokumentacja konkursowa i ogłoszenie konkursu: http://www.bezbarier.org/archives/5351

STYPENDIA NA ROK SZKOLNY 2016/2017 – INFORMACJE

Stowarzyszenie „Bez Barier” informuje, że w roku 2016 planuje uruchomić następujące  programy stypendialne:

Wrzesień: PROGRAM STYPENDIALNY „AGRAFKA AGORY” – Stypendia dla studentów studiów dziennych uzyskujących średnią min 4,2, zamieszkujących w gminach Zakliczyn i Wojnicz. Możliwość uzyskania stypendium dla studentów po I roku studiów dziennych. Można uzyskać stypendium w wys. od 500 zł do 3.420 zł.

Nabór wniosków trwa od 12-30 września 2016 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 10 października 2016 r. Program realizujemy wspólnie z Akademią Rozwoju Filantropii, Gminą Zakliczyn i Wojnicz.

Wniosek wraz z załącznikami do pobrania tutaj http://www.bezbarier.org/programy-realizowane/programy-stypendialne/agrafka-agory/dla-studentow

Lipiec: PROGRAM STYPENDIALNY „LEKTOR” – stypendia w wysokości 5.000 zł. dla tegorocznych maturzystów, wybierających się na studia stacjonarne (uczelnie akademickie)

Wstępne kryteria:  min 90 pkt z matury, dochód na jednego członka w rodzinie 1280 zł netto, aktywny wolontariusz, posiadający rekomendację Stowarzyszenia Bez Barier. W sprawie uzyskania rekomendacji należy zgłosić się do biura Stowarzyszenia Bez Barier. 

Ogłoszenie konkursu i nabór wniosków od dnia 1 lipca 2016 r. Kandydat powinien najpierw zgłosić się do biura SPON BEZ BARIER i uzyskać rekomendację. Zgłoszenia do konkursu odbywać się będą on-line poprzez aplikację internetową od 1 lipca do 17 sierpnia 2016 do godz. 16.00. Szczegółowe informacje podane będą w oficjalnym ogłoszeniu konkursowym o Programie Stypendialnym „LEKTOR” na początku lipca 2016 roku na stronie internetowej i portalu społecznościowym (FB) Stowarzyszenia. Rozstrzygniecie konkursu nastąpi do dnia 7 października 2016 r. 

Stowarzyszenie „Bez Barier” informuje, że zawiesza realizację programów stypendialnych dla gimnazjalistów.

Program Stypendialny „Integracja” (stypendia dla szkół ponadgimnazjalnych), który realizowany był wspólnie z Fundacją Batorego zostaje oficjalnie zakończony. Fundacja Batorego decyzją zarządu Fundacji przesuwa dotychczasowe środki stypendialne na działania obywatelskie. Program ten prowadziliśmy nieprzerwanie od roku szkolnego 2008/2009 do roku szkolnego 2014/2015. W czasie trwania siedmiu edycji programu wspieraliśmy zdolną, ambitną młodzież, uczącą się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zakliczynie, przeznaczając na ten cel 280.000 zł.

Więcej informacji na temat programów stypendialnych pod nr tel. 14/66-53-999

Koordynator programów stypendialnych Ewa Jóźwiak

STYPENDIA NA ROK SZKOLNY 2015/2016 – INFORMACJE

Stowarzyszenie „Bez Barier” informuje, że w roku 2015 planuje uruchomić następujące  programy stypendialne:

PROGRAM STYPENDIALNY „LEKTOR” – stypendia w wysokości 5.000 zł. dla tegorocznych maturzystów, wybierających się na studia stacjonarne. Wstępne kryteria: min 105 pkt z matury, dochód na jednego członka w rodzinie 1225 zł,  aktywny wolontariusz Stowarzyszenia „Bez Barier”.  Ogłoszenie konkursu i nabór wniosków od dnia 1 lipca 2015 r. Kandydat powinien najpierw uzyskać rekomendację SPON „Bez Barier”.Zgłoszenia do konkursu odbywać się będą on-line poprzez aplikację internetową od 1 lipca do 17 sierpnia 2015 do godz. 16.00. Szczegółowe informacje podane będą w oficjalnym ogłoszeniu konkursowym o Programie Stypendialnym „LEKTOR” na początku lipca 2015 roku na stronie internetowej i portalu społecznościowym (FB) Stowarzyszenia.

PROGRAM STYPENDIALNY „STUDENCKA AGRAFKA” – Stypendia dla studentów studiów dziennych uzyskujących średnią min 4,2, zamieszkujących w gminach Zakliczyn i Wojnicz. Programy zostaną uruchomione po włączeniu się do programu Gmin Zakliczyn i Wojnicz. Konkursy i nabory wniosków ogłoszone będą w październiku 2015 r. na stronie internetowej i portalu społecznościowym (FB) Stowarzyszenia. OGŁOSZENIE O KONKURSIE: TUTAJ

Stowarzyszenie „Bez Barier” informuje, że zawiesza w roku szkolnym 2016/2017  realizację  programów stypendialnych dla gimnazjalistów i szkół ponadgimnazjalnych

Więcej informacji na temat programów stypendialnych pod nr tel. 14/66-53-999

Koordynator programów stypendialnych Ewa Jóźwiak

PROGRAM STYPENDIALNY „INTEGRACJA”– stypendia dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych realizowany w latach 2008-2015 wspólnie z Fundacją Batorego.

PROGRAM STYPENDIALNY „GIMNAZJALISTA”–  dla uczniów gimnazjum z terenu Gminy Zakliczyn, realizowany wspólnie z Gminą Zakliczyn w latach 2009 – 2014.

Więcej informacji na temat programów stypendialnych pod nr tel. 14/66-53-999

Koordynator programów stypendialnych Ewa Jóźwiak

____________________________________________________________

INFORMACJE ARCHIWALNE

Prowadzimy programy stypendialne dla:

uczniów gimnazjum

uczniów szkół ponadgimnazjalnych

studentów -Program „Agrafka Agory”  oraz LEKTOR

  Ważniejsze wydarzenia:__________________________________________________________

W dniu 1 września 2013 r. podczas Święta Fasoli  prezes Jerzy Woźniak oraz burmistrz gminy Zakliczyn Jerzy Soska wręczyli  dyplomy dla 22 szczególnie uzdolnionych uczniów gimnazjum z terenu gminy Zakliczyn, w tym 17 stypendiów dla gimnazjum w Zakliczynie i 5 stypendiów dla gimnazjum w Paleśnicy. Nagrodzeni uczniowie w roku szkolnym 2012/2013 w sposób szczególny wyróżniali się w nauce. Średnia laureatów konkursu w zakliczyńskim gimnazjum kształtowała się od 5,14 do 5,86, w Paleśnicy od 4,78 do 5,21. W rankingu o stypendium można było uzyskać również dodatkowe punkty za udział w konkursach na szczeblu ponad szkolnym oraz za sytuację materialną rodziny. Listę rankingową stypendystów zatwierdziła komisja kwalifikacyjna programu składająca się z przedstawicieli lokalnego samorządu, gimnazjum w Zakliczynie i Paleśnicy, lokalnych organizacji społecznych oraz zarządu SPON BEZ BARIER. Każde stypendium wynosi 500 zł. Oprócz stypendiów prezes SPON BEZ BARIER  ufundował 5 nagród specjalnych po 250 złdla uczniów wyróżniających się, którzy nie znaleźli się w gronie laureatów konkursu o stypendium.

 ________________________________________________________

12 czerwca 2011 r. o godz. 15.00 w zakliczyńskim Ratuszu odbyła się dobroczynna impreza „TALENT ZA TALENT”.  Celem imprezy było pozyskanie funduszy na kontynuację programów stypendialnych dla ambitnej, zdolnej młodzieży zamieszkującej w gminie Zakliczyn i okolicach, uczęszczającej do gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów.  Imprezę poprowadził Piotr Plewa, aktor TEATRU STU, prowadzący między innymi Opolską Noc Kabaretową.  W programie imprezy m.in.:  ● programy artystyczne naszych stypendystów z gimnazjum i szkół średnich  ● licytacja niezwykłych przedmiotów m. innymi zegarek burmistrza, węgierskie trunki, myśliwskie trofea, prywatne przedmioty i prace dyrektorów szkół, płyty znanych artystów między innymi Justyny Steczkowskiej, Braci Golców, Dody z autografami i dedykacjami, prace naszych stypendystów, rzeźba ogrodowa artysty rzeźbiarza  ● występy zaproszonych gości: Duet Akordeonowy, Zespół Leliwa Jazz Band  Fundusze zebrane podczas aukcji pomogą realizować się zdolnej młodzieży. Całkowity dochód z imprezy został przekazany na kontynuację programów stypendialnych realizowanych przez SPON „BEZ BARIER”.  Naszymi darczyńcami, którzy przyczynili się do realizacji imprezy są:  Osoby prywatne:  Anna Szczepańska, Stanisław Kusiak, Zdzisław Górnikiewicz, Stanisław Socha, Sylwester Gostek, Jan Świderski, Tadeusz Malik, Stanisław Zieliński, Bogusław Wróbel,   Szkoły:  Zespół Szkolno – Przedszkolny w Paleśnicy, Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zakliczynie, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zakliczynie,  Instytucje publiczne:  Zakliczyńskie Centrum Kultury, Burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn, Koło Łowieckie „Melsztyn” z Zakliczyna,  Firmy:  Zespół Leliwa Jazz Band, Firma Ventus, Efekt Impresariat  ZOBACZ FOTKI

 __________________________________________________________

W roku 2010  prezes stowarzyszenia ufundował dodatkowe specjalne stypendia dla uczniów szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i studentów. Była to forma specjalnego wyróżnienia bądź wsparcia dla uczniów niepełnosprawnych. Łącznie  wypłacono 19 stypendiów na kwotę 11.820,00 zł

 __________________________________________________________

Zaproszono nas: 21 października 2010 w Warszawie wzięliśmy udział w konferencji Stypendia w Polskiej Edukacji  FOTKI