Konkurs dla studentów – o stypendium

Stowarzyszenie ,,BEZ BARIER” ogłasza konkurs o stypendium dla studentów studiujących w trybie dziennym, zamieszkujących w gminie Zakliczyn lub Wojnicz, którzy uzyskali średnią min 4,2 z ostatniego roku akademickiego. W konkursie można uzyskać stypendium od 200 zł do 3.420 zł . Termin naboru:11-29 września 2017 r.

WYMAGANE  DOKUMENTY:

 1. Wniosek o stypendium
 2. Oświadczenie o sytuacji rodzinnej (załącznik nr 1)
 3. Oświadczenie zgody stypendysty o przetwarzaniu danych (załącznik nr 2)
 4. Dziedzina zainteresowań kandydata na stypendystę (załącznik nr 3)
 5. Potwierdzenie osiągniętych wyników studiów (średnia ocen) z ostatniego roku akademickiego wraz z notatką o statusie  studenta na rok akademicki 2017/2018– zaświadczenie z uczelni
 6. Ewentualne inne szczególne osiągnięcia w dziedzinie naukowej, sportu i kultury, działalności społecznej (wolontariat)  (kopia- oryginał do wglądu)

Wnioski wraz załącznikami należy składać osobiście od poniedziałku do piątku w godz. od 8.30-15.00, w biurze Stowarzyszenia Bez Barier w Zakliczynie, ul. Tarnowska 2, II-gie piętro, pokój 20, tel. 14/66-53-999 (po wcześniejszym uzgodnieniu terminu)

Decyzję o przyznaniu stypendium podejmie Komisja Kwalifikacyjna na podstawie ilości uzyskanych punktów, według kryteriów zawartych w załączniku do Regulaminu Programu Stypendialnego ,,AGRAFKA AGORY ”

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 10 października 2017 r. O przyznaniu stypendium kandydaci będą powiadomieni telefonicznie lub mailowo.

Program stypendialny realizujemy wspólnie z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce, Gminą Zakliczyn i Wojnicz
Dokumentacja konkursowa:

 1. Wniosek o stypendium
 2. Regulamin Agrafka Agory 2017
 3. Zał. 1 – oświadczenie o sytuacji rodzinnej
 4. Zał 2. -zgoda na przetwarzanie danych osobowych
 5. Zał.3 -zainteresowania kandydata
Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii, Programy stypendialne. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.