Żywność> 2015

XXVIII transza żywności.

10 ton żywności, w tym ser żółty, mleko, olej, makaron, cukier, dżem, groszek z marchewką, klopsy, mielonka, kasza, ryż i płatki kukurydziane zostały podarowane najbardziej potrzebującym rodzinom z Gminy Zakliczyn. Pomoc uzyskało około 600 osób.

Stowarzyszenie „Bez Barier” serdecznie dziękuje wszystkim, którzy włączyli się ochoczo podczas wczorajszej akcji pomocy.
Szczególnie dziękujemy personelowi z ośrodka zdrowia, wolontariuszom „Bez Barier” i firmie „Tar-Groch – Fil” z Filipowic za przywiezienie artykułów spożywczych z Banku Żywności w Krakowie.
Planujemy kolejną transzę z żywnością jeszcze w tym roku. Program współfinansuje Unia Europejska oraz Gmina Zakliczyn.

++++++++++++++++++

Stowarzyszenie „Bez Barier” organizuje kolejną akcję pomocy żywnościowej (XXVII transza). W poniedziałek 23 lutego o  godz. 13.00 na  parkingu ośrodka zdrowia w Zakliczynie przy ul. Tarnowskiej 2wydawane będą produkty żywnościowe, wśród których znajdą się: cukier, mleko, olej, makaron, konserwa oraz jabłka. Na jedną osobę w rodzinie przypadnie około 23 kg produktów. Oznacza to, że np. czteroosobowa rodzina otrzyma ponad 80 kg artykułów spożywczych. Prosimy odbiorców o przygotowanie się do odbioru takiej ilości żywności a także dodatkowo ok. 8 kg jabłek luzem na rodzinę. W tej transzy rozdysponujemy około 11 ton żywności.

Żywność została pozyskana  w ramach współpracy z Bankiem Żywności w Krakowie i realizacji przez SPON „BEZ BARIER” projektu „Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Do akcji pomocy włączyła się firma „TAR-GROCH-FIL”, która przywiezie produkty z Krakowa. W programie pomocy żywnościowej mogą uczestniczyć wyłącznie rodziny, które uzyskały specjalne skierowanie z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, spełniają kryteria programowe a także nie odbierają żywności unijnej od innej organizacji. Rekrutację do programu prowadzili wspólnie pracownicy socjalni z GOPS w Zakliczynie oraz koordynator programu z ramienia SPON „BEZ BARIER”. Do programu zakwalifikowało się ponad 400 osób (110 rodzin). Informację o zakwalifikowaniu do programu i odbiorze żywności przekazywał rodzinom GOPS w Zakliczynie. W tym roku przewidujemy kolejne akcje pomocy w ramach „Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa”.

Przy dystrybucji żywności pomagać będą wolontariusze „Bez Barier” oraz pielęgniarki i pracownicy „Centrum Zdrowia” w Zakliczynie. Dzięki współpracy trzech sektorów: biznesu, samorządu i organizacji pozarządowej możemy zdziałać więcej! Zapraszamy do współpracy.