PROGRAMY 2003-2007

Rehabilitacja, warsztaty artystyczne, zajęcia sportowe oraz zadania z zakresu pomocy społecznej

 

22-24 listopada 2007 – Program pn. „Bliżej Rodziny” – wspierany przez MUW w Krakowie.

3 do 10 sierpnia 2007 – Wyjazdowe warsztaty twórczego wspierania rozwoju osobowości. Program wspierany przez MUW w Krakowie. PROJEKT ’’WYJAZDOWE WARSZTATY TWÓRCZEGO WSPIERANIA ROZWOJU OSOBOWOŚCI”  –  wyjazd dla 15 dzieci do Muszyny. Zadaniem projektu była realizacja wypoczynku letniego połączonego z  programem profilaktyczno-terapeutycznym dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym, przemocą w rodzinie i znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

od 05-07-2007 do 31-10-2007  Grupa wsparcia dla rodzin z osobą niepełnosprawną.  Organizacja i prowadzenie grupy wsparcia dla osób niepełnosprawnych i rodzin z osobą niepełnosprawną.

od 1-07-2007 do 31-12-2007 Program pn. „Prowadzenie Ośrodka Pobytu Dziennego dla dzieci niepełnosprawnych wraz z wycieczkami i spotkaniami integracyjnymi”  wspierany finansowo przez Fundację PZU.

od 1-09-2006 do 30-06-2007 Kolorowa Akademia 4

od 01 lipca 2006 do 31 sierpnia 2006 – PROJEKT „WYPOCZYNEK LETNI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z RODZIN DOTKNIĘTYCH PROBLEMEM ALKOHOLOWYM, PRZEMOCĄ W RODZINIE I ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TRUDNEJ SYTUACJI MATERIALNEJ”– realizacja tego projektu była możliwa dzięki środkom finansowym Urzędu Miasta i Gminy Zakliczyn. Projekt był realizowany w okresie od 01 lipca 2006 do 31 sierpnia 2006 r. W ramach projektu 20 dzieci od 24 lipca do 31 lipca 2006 spędziło wakacje na Obozie w Harcerskim w Ośrodku Kształcenia, Wypoczynku i Rekreacji Chorągwi Krakowskiej w miejscowości Piaski Drużków. Dzieci miały całodzienne wyżywienie oraz zapewnioną opiekę ratownika podczas zabaw w wodzie. Program pobytu wzbogacono o dodatkowe atrakcje takie jak wycieczki na basztę w Czchowie oraz zwiedzanie zamku Tropsztyn.

od 1-07-2006 do 30-09-2006 – PROJEKT „WYPOCZYNEK LETNI Z PROGRAMEM SOCJOTERAPEUTYCZNYM DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z RODZIN ZAGROŻONYCH PATOLOGIĄ I UZALEŻNIENIEM” – realizacja tego projektu była możliwa dzięki środkom finansowym pochodzącym z Ministerstwa Polityki Społecznej (pozyskanych z rządowego programu – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich), Urzędu Miasta i Gminy Zakliczyn oraz Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Projekt był realizowany w okresie od 1-07-2006 do 30-09-2006 r. W ramach projektu w okresie 7-20 sierpnia 2006 odbył się Wakacyjny Obóz Wypoczynkowy (dla 30 dzieci) w Ośrodku Żeglarskim w Siemianach (gmina Iława) . Dzieci miały możliwość korzystania z bogatej oferty programowej w skład której wchodziły: zajęcia na wodzie, pływanie po jeziorze Jeziorak na kajakach, rowerkach oraz sprzęcie żeglarskim pod czujnym okiem żeglarzy i instruktorów, zajęcia z elementami socjoterapii, gry terenowe (podchody oraz nocna gra „świetlik”). Program wzbogacono o: imprezy obozowe – chrzest żeglarski, śluby obozowe, konkurs karaoke, dyskoteki, ogniska oraz wycieczki do Aquaparku w Sopocie, zwiedzanie Gdańskiej Starówki, zamku w Malborku i oglądanie wieczornego widowiska światło-dźwięk na zamku pt: „Krzyżem i mieczem”. W wolnych chwilach uczestnicy obozu mogli grać w tenisa stołowego, piłkę nożną, korzystać z kąpieli słonecznych oraz w jeziorze. Dzieci miały zapewnione całodzienne wyżywienie oraz opiekę wykwalifikowanej kadry obozu; ratownika, pielęgniarki, lekarza, psychologa i wychowawców z doświadczeniem pedagogicznym.

2005: Program – „Prowadzenie OPD wraz z imprezami integracyjnymi i wypoczynkiem letnim” finansowany przez Ministerstwo Polityki Społecznej – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. W związku z podpisaniem umowy dopiero 16 września, z powodów leżących po stronie Ministerstwa, zmianie uległ zakres realizacji programu. Dodatkowe wsparcie finansowe przedsięwzięcia zapewnił Urząd Gminy w Zakliczynie (kwotą 5.080 zł). Zrealizowano: spotkania literackie, cykliczne warsztaty plastyczne (rzeźba, malarstwo, sfinansowano wycieczkę do Sandomierza (37 dzieci w tym niepełnosprawne) i Krakowa (42 dzieci w tym niepełnosprawne), wycieczkę do Pilzna (Muzeum Lalek), a w listopadzie przy współpracy ze Szkolnym Kołem PTTK w Zakliczynie dwudniową wycieczkę (Kraków, Niepołomice, Bochnia – z noclegiem w kopalni soli dla 46 dzieci). W ramach tego programu zorganizowano dla dzieci zabawę andrzejkową (dla 185 dzieci) i integracyjne mikołajki (dla 55 dzieci – w tym niepełnosprawne). Dzieci uczestniczyły także w przedstawieniach Zakopiańskiego Teatru Promocji Zdrowia. W okresie 21-29 grudnia odbyło się zimowisko w Przysietnicy (Bieszczady). W związku z tym, iż jedynym możliwym terminem wyjazdu na zimowisko był okres świąteczny wyjazd został poprzedzony dwukrotnym spotkaniem z zainteresowanymi rodzicami. Okazało się, że ostatecznie na wyjazd zgłoszono więcej chętnych niż było miejsc, więc o zakwalifikowaniu dzieci na wyjazd decydowała komisja kwalifikacyjna analizująca sytuację materialną poszczególnych dzieci. W zimowisku wzięło udział 44 dzieci z (w tym niepełnosprawne).

od 27-04-2005 do 30-09-2005  Plenerowe, integracyjne imprezy kulturalno-rekreacyjno-sportowe.
Zadanie z zakresu pomocy społecznej – projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie.
Od 01-09-2005 do 30-06-2006 kontynuacja projektu przy wsparciu Fundacji im. Stefana Batorego.

od  01-09-2004 do 30-06-2005  Program Integracyjny: ZOBACZMY ŚWIAT

od  15-09-2003  do 15-02-2004  Program integracyjny „Pokażmy się„  Zobacz dokumentację fotograficzną.