2010 Pomoc powodzianom

Program – „POMOC POWODZIANOM”

Od 1.07.2010 do 1.10.2010 prowadziliśmy akcję pomocy powodzianom. Pomocy finansowej udzieliliśmy 11 rodzinom z miejscowości Bieśnik, Faliszewice, Paleśnica, Roztoka, Stróże, Wesołów, Wróblowice, Wola Stróska i Zakliczyn. Na pomoc finansową dla osób poszkodowanych w powodzi z terenu naszej gminy przeznaczyliśmy kwotę 6 tysięcy złotych. Do Komisji Kwalifikacyjnej programu zaprosiliśmy przedstawicieli Urzędu Miejskiego, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Zarządu Stowarzyszenia.