Stypendium dla studentów „Agrafka Bez Barier”

Stowarzyszenie  ,,BEZ BARIER” w Zakliczynie wspólnie z Gminą Zakliczyn i Wojnicz w roku akademickim 2019/2020 przyzna  stypendia  w wysokości  po 3.150 zł oraz nagrody finansowe i wyróżnienia dla studentów, którzy uzyskają  najwyższą ilość punktów w konkursie, spełniając  następujące kryteria (obligatoryjnie trzeba spełnić wymogi  pkt. 1 – 4):  

 1. Są studentami studiów dziennych, stacjonarnych,
 2. Zamieszkują na terenie  gmin: Zakliczyn lub Wojnicz,
 3. Uczą się na uczelniach na terenie RP,
 4. Uzyskali średnią min. 4,2 w indeksie (można uzyskać maks. 60 pkt.)
 5. Uzyskali inne osiągnięcia w dziedzinie naukowej, wolontariatu, kultury i sportu (można uzyskać maks 30 pkt.)
 6. Posiadają trudną sytuację materialną (można uzyskać maks. 20 pkt.)

Termin składania wniosków upływa z dniem 22 października 2019 r. Wnioski należy składać osobiście od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00-15.00, w biurze Stowarzyszenia w Zakliczynie przy ul. Spokojna 1, parter, pokój nr 7 , tel. 18/26-38-777 (po wcześniejszym uzgodnieniu terminu) Decyzję o przyznaniu stypendium podejmie Komisja Kwalifikacyjna na podstawie ilości uzyskanych punktów, według kryteriów zawartych w załączniku do Regulaminu Programu Stypendialnego ,,AGRAFKA BEZ BARIER ”

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 8 LISTOPADA 2019  r.  O przyznaniu stypendium kandydaci będą powiadomieni telefonicznie lub mailowo.

WYMAGANE  DOKUMENTY:

 1. Wniosek o stypendium
 2. Oświadczenie o sytuacji rodzinnej (załącznik nr 1)
 3. Oświadczenie zgody stypendysty o przetwarzaniu danych (załącznik nr 2)
 4. Dziedzina zainteresowań kandydata na stypendystę (załącznik nr 3)   
 5. Potwierdzenie osiągniętych wyników studiów (średnia ocen) z ostatniego roku akademickiego wraz z notatką o statusie  studenta na rok akademicki 2019/2020– zaświadczenie z uczelni
 6. Ewentualne inne szczególne osiągnięcia w dziedzinie naukowej, sportu i kultury, działalności społecznej (wolontariat)  (kopia- oryginał do wglądu)

Formularze aplikacyjne dostępne są w biurze SPON „BEZ BARIER” lub na stronie http://bezbarier.org w zakładce Stypendia – Program Stypendialny Agrafka bez barier  2019/ 2020 lub TUTAJ

 tel do biura 18/26-38-777 (od 9.00-15.00)

Ten wpis został opublikowany w kategorii Programy stypendialne. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.