Usługi asystenckie dla osób niepełnosprawnych

Zapraszamy do składania wniosków o przyznanie usługi asystenckiej dla osób niepełnosprawnych w ramach projektu „Asysta osób niepełnosprawnych szyta na miarę”, realizowanego dzięki wsparciu finansowemu Fundacji PZU

Projekt ma na celu:

– dostarczenie dodatkowej formy wsparcia dla osób niepełnosprawnych. Zwracamy uwagę, że celem projektu jest dostarczenie usługi nie tylko opiekuńczej, ale przede wszystkim aktywizującej, skupionej na rozwoju osobistym osoby niepełnosprawnej, na bazie rozpoznania jej indywidualnych potrzeb

– wsparcie bezpośrednich opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez ich odciążenie w czasie dostarczania usługi asystenckiej osobie niepełnosprawnej

Usługi asystenckie przewidziane są dla:

– osób dorosłych z orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności

– dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji

Działania kierujemy do mieszkańców gminy Zakliczyn, będących w trudnej sytuacji nie tylko zdrowotnej, ale także społecznej, materialnej. 

Usługa asystencka dostarczana będzie 15 osobom, 3 godziny w tygodniu przez 25 tygodni w okresie od kwietnia do września 2021.

Zapraszamy do składania wniosków, analizie podlegać będzie sytuacja zdrowotna osoby niepełnosprawnej, jej opiekuna, sytuacja materialna i społeczna rodziny.

Projekt realizowany jest przez SPON Bez Barier, dzięki finansowemu wsparciu Fundacji PZU.

Wkład własny do projektu pokryty został ze środków Bez Barier pochodzących z 1% podatku od osób fizycznych. 

Pliki do pobrania:

Wniosek

Oświadczenie_o_sytuacji_rodzinnej

AON RODO

Regulamin AON 2021

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.