Ogłoszenie w imieniu Fundacji im.Hetmana Jana Tarnowskiego

Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego zaprasza do udziału w I edycji projektu „Twoja przyszłość w Twoich rękach”

Rekrutacja w terminie od 22.04.2021 r. do 30.04.2021 r.

Dokumenty rekrutacyjne można składać od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00-14:00, w Biurze Projektu ul. Krakowska 13 , 33-100 Tarnów.

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby:

  • w wieku 18+,
  • zamieszkałe lub pracujące na terenie Województwa Małopolskiego,
  • przewidziane do zwolnienia (w okresie wypowiedzenia lub brak możliwości przedłużenia umowy ze strony pracodawcy),
  • zagrożone zwolnieniem z pracy (np. zwolnienia grupowe, likwidacja stanowisk pracy, itp.),
  • zwolnione (utrata pracy w ciągu max 6 mscy) z  przyczyn niedotyczących pracownika,
  • osoby odchodzących z rolnictwa tj. rolników, którzy podlegają pod ubezpieczenie emerytalno-rentowe na podstawie ustawy z 20.12.1990 (DZ.U.z 2020r. poz. 174) i zamierzają podjąć zatrudnienie lub  inną działalność pozarolniczą objętą ubezpieczeniem w ZUS.

W ramach projektu oferujemy:

• zwroty kosztów dojazdu,

• doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem i aktualizacją Indywidualnego Planu Działania,

• pośrednictwo pracy, wsparcie psychologiczne, doradztwo zawodowe grupowe,

• szkolenia zawodowe lub kursy, studia podyplomowe,

• staże zawodowe, stypendium stażowe w kwocie 1536,50 zł netto,

• szkolenia przed założenie działalności gospodarczej i na utworzenie miejsca pracy w przedsiębiorstwie społecznym,

• dotacje na założenie działalności gospodarczej w kwocie 23050,00 zł i wsparcie pomostowe na 6mscy w wysokości 1300,00 zł/mc,

• dotacje dla przedsiębiorstw społecznych na utworzenie miejsca pracy w kwocie 21020,00 zł  i wsparcie pomostowe na 6mscy w wysokości 1300,00 zł/mc,

Szczegółowych informacji na temat udziału w projekcie można uzyskać:

– osobiście – w biurze projektu – ul. Krakowska 13, 33-100 Tarnów;- telefonicznie – 508 902 807

– e-mail: b.kaplonska@fundacjatarnowskiego.pl

– strona www.twojaprzyszloscwtwoichrekach.pl  (dokumenty rekrutacyjne znajdują się w zakładce „Dokumenty do pobrania” ).

 

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.