Angielski po lekcjach

Dzieci i młodzież z Placówki Wsparcia Dziennego w Filipowicach uczestniczą kolejny rok w zajęciach z języka angielskiego według autorskiego programu mgr Moniki Kwiek. Od 2019 roku wzmacniamy nadal językowe kompetencje kluczowe poprzez prowadzenie zajęć w formie warsztatowej.  Lekcje prowadzone są dla dwóch grup: starszej i młodszej. Od początku roku  uczniowie przyswajali m.in. zagadnienia związane z postanowieniami noworocznymi, utrwalali grupy najbardziej popularnych czasowników,rzeczowników i przymiotników a także snuli plany na ferie zimowe – oczywiście po angielsku. Pani Monika Kwiek prowadzi również warsztaty motywacyjne ,,I can do it!”, wprowadza w ciekawy sposób tematyczny zasób słów i zwrotów „na czasie” np. w okresie wiosennym – wiosennych aktywności -naukę prostych czasowników związanych z czasem wolnym, naukę prostego słownictwa związanego z wiosną: nazwy kwiatów, przypomnienie kolorów, prowadzone są konwersacje o pogodzie.

 

 

 

 

 

 

Zajęcia prowadzone są na wysokim poziomie i przygotowane z największą starannością. Interaktywne formy nauki języka angielskiego sprawiają, że uczniowie rzadko kiedy nudzą się na zajęciach.

Dzieci i młodzież uczestniczą w zajęciach bezpłatnie w ramach projektu: ”Organizacja i rozwój oferty Placówek Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży w Gminie Zakliczyn” nr RPMP.09.02.01-12.0362/17  realizowanego przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Bez Barier”.

 

Dziękujemy pani Irenie Kusion -dyrektor Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola z Filipowic za bezpłatne udostępnianie po południami pomieszczeń do realizacji zajęć dla dzieci i młodzieży z Filipowickiej Szkoły.

 

 

 

 

Zajęcia odbywają się w ramach projektu nr RPMP.09.02.01-12.0362/17  realizowanego przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Bez Barier” w ramach Osi Priorytetowej 9. Region Spójny Społecznie Działania 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne. Poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.