Konkurs „Aktywny Senior”

Stowarzyszenie Bez Barier ogłasza Konkurs pn. „AKTYWNY SENIOR”. Celem Konkursu jest wyróżnienie seniorek i seniorów podejmujących działania na rzecz lokalnego środowiska oraz integracji międzypokoleniowej w gminie Zakliczyn. Konkurs realizowany jest w ramach zadania pt. „Akademie dla Aktywnych Seniorów  w Gminie Zakliczyn”  finansowanego przez Województwo Małopolskie i Gminę Zakliczyn.

 1. Zgłaszający może przedstawić po jednym kandydacie z danej miejscowości w następujących kategoriach:
 • Kultura, oświata, nauka i sztuka
 • Wolontariat – społecznik
 • Moje hobby.

Kandydat (Senior)  jest osobą, która ukończyła 55 lat w dniu zgłoszenia.

Zgłoszenia do Konkursu należy przekazać w terminie do 25 października 2019 r. za pośrednictwem:

 1. Poczty tradycyjnej na adres:32-840 Zakliczyn, ul. Spokojna 1 (decyduje data stempla pocztowego).
 2. Poczty elektronicznej  bezbarier.biuro@gmail.com
 3. Osobiście w biurze Stowarzyszenia Bez Barier w Zakliczynie ul. Spokojna 1

Warunkiem zgłoszenia do Konkursu jest złożenie formularza zgłoszeniowego, który stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu pn. „AKTYWNY SENIOR” wraz z wymaganymi oświadczeniami (załącznik nr 2 i załącznik nr 3).

Kandydatów mogą zgłaszać osoby fizyczne (grupy osób), organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688) oraz instytucje publiczne z terenu gminy Zakliczyn.

Szczegóły zasad udziału w konkursie znajdują się w Regulaminie  Konkurs pn. „AKTYWNY SENIOR” na stronie www.bezbarier.org

Dokumentacja konkursowa:

 1. Regulamin „Aktywny Senior”
 2. Załącznik nr 1 – zgłoszenie
 3. Załącznik nr 2 – oświadczenie dane osobowe
 4. Załącznik nr 3 – oświadczenie o ukończeniu 55 lat

Kontakt –biuro SPON „BEZ BARIER” 32-840 Zakliczyn, ul. Spokojna 1 tel. 18/ 26-38-777. Czynne w godz. 9.00 – 15.00, e-mail: bezbarier.biuro@gmail.com

Zadanie realizowane jest we współpracy ze Stowarzyszeniem „KLUCZ”, Stowarzyszeniem Przyjaciół DPS w Stróżach i Stowarzyszeniem Przyjaciół i Sympatyków Szkoły we Wróblowicach

Zadanie realizowane jest ze środków Województwa Małopolskiego i Gminy Zakliczyn

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.