Kierownik Placówek Wsparcia Dziennego SPON Bez Barier członkiem Komisji Konkursowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego

Z przyjemnością informujemy, że Małopolska Rada Działalności Pożytku Publicznego pozytywnie rozpatrzyła kandydaturę dr. Grzegorza Panka – Kierownika Pwd Spon Bez Barier – na członka Komisji Konkursowych reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do opiniowania ofert składanych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego.

Pan Grzegorz będzie zasiadał w komisjach oceniających oferty w ramach czterech obszarów tematycznych:
  • Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej,
  • Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
  • Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
  • Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.

Gratulujemy i życzymy powodzenia!

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.