Projekt TRZY STOPNIE…


—————————————————————————————————————————

PROJEKT

„TRZY STOPNIE OBYWATELSKIEGO PRZYSPOSOBIENIA”

—————————————————————————————————————————

28.02.2023 zakończył się projekt „Trzy stopnie obywatelskiego przysposobienia” realizowany z dotacji programu Program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

Wsparciem w ramach projektu, który trwał nieprzerwanie od 1 listopada 2021r. do 28.02.2023r., zostało objętych 15 Seniorów z terenu gminy Zakliczyn oraz 36 dzieci z Placówek Wsparcia Dziennego w Filipowicach i Gwoźdźcu.

W ramach projektu zrealizowaliśmy szereg działań, m.in.:

 • 294 godziny warsztatów edukacyjnych dla dzieci
 • 52 godziny spotkań Szkolnych Kół Wolontariatu
 • 80 godzin półkolonii obywatelskich dla dzieci
 • 39 godzin warsztatów edukacyjnych dla Seniorów tworzących Grupę Samopomocy
 • 26 godzin warsztatów tworzenia Czasopisma Bez Barier przez Seniorów z Grupy Samopomocy
 • 3 wydania Czasopisma Bez Barier – każde wydrukowane w nakładzie 300 egzemplarzy i dostępne bezpłatnie w siedzibie lokalnych instytucji, sklepach, świetlicach wiejskich itp.
 • Baza Form Wsparcia Seniorów i Osób Niepełnosprawnych zbudowana przez Seniorów z Grupy Samopomocy, dostępna w Internecie: https://www.bezbarier.org/baza-form-wsparcia-dla-seniorow-i-osob-niepelnosprawnych 
 • piknik letni przy Szkole Podstawowej w Gwoźdźcu promujący projekt „Trzy stopnie obywatelskiego przysposobienia” i integrujący lokalną społeczność
 • wycieczki lokalne dla dzieci (Lusławice – Arianie i artyści; Zakliczyn – Ratusz, zabudowa rynku, domy o konstrukcji 9-słupowej, kościół parafialny i klasztor, cmentarz parafialny; rezerwat florystyczny Styr; średniowieczne zamki Doliny Dunajca; zamek i baszta w Czchowie; Zamek Tropsztyn; rejs po Jeziorze Rożnowskim)
 • wyjazdowe warsztaty społeczno-obywatelskie dla dzieci (Fundacja Ambasada Pomocy Dzieciom w Krakowie; Fundacja Wygrajmy Razem w Dąbrowie Górniczej; Warszawa – Sejm RP, Muzeum Powstania Warszawskiego, Otwarty Jazdów; Tarnowska Młodzieżowa Rada Miejska, Urząd Miejski w Zakliczynie; Żydowskie Muzeum Galicja w Krakowie)
 • wyjazdowe warsztaty społeczno-obywatelskie dla Seniorów (Tarnowska Rada Seniorów, Urząd Miejski w Zakliczynie) 

16 minionych miesięcy oznaczało dla nas prawdziwy ogrom działań do zaplanowania, skoordynowania i przeprowadzenia. Obawiamy się więc, że powyższa lista może nie być kompletna ;-)

Wiemy natomiast jedno – bez zaangażowania, czasu i wysiłku szeregu osób i instytucji – żadna z wymienionych aktywności nie miałaby szans realizacji. 

Bardzo dziękujemy Fundacji Batorego za możliwość realizacji grantu oraz naszej Opiekunce – Oli Sokołowskiej – za wszelką pomoc, życzliwość, cierpliwość i błyskawiczne akceptowanie zmian we wniosku :-)

Dziękujemy Opiekunkom Szkolnych Kół Wolontariat w Gwoźdźcu i Filipowicach – Pani Marii Ojczyk oraz Pani Uli Mróz za zaszczepienie wśród dzieci idei bezinteresownej pomocy oraz stymulowanie ich do myślenia i działania na rzecz lokalnej społeczności. Wychowawcom Placówek Wsparcia Dziennego w Gwoźdźcu i Filipowicach – za pracę podczas półkolonii obywatelskich i opiekę w czasie wyjazdów.

Dziękujemy Panu Januszowi Flakowiczowi – przewodnikowi, z którym „wystyrmaliśmy się na Styr” i zadaliśmy kłam powiedzeniu: „cudze chwalicie, swego nie znacie” – za niestrudzone podróżowanie z nami w bliższe i dalsze zakątki :-)

Podziękowania składamy także wszystkim organizacjom i instytucjom, u których mieliśmy zaszczyt i przyjemność gościć. Każdą z tych wizyt bardzo doceniamy i będziemy miło wspominać. Dziękujemy za gościnność, dzielenie się z nami swoimi historiami i doświadczeniem oraz za deklaracje chęci współpracy. Wszystkim życzymy powodzenia w realizacji obranej misji i mamy nadzieję, że nasze drogi niebawem znów się przetną. 

 

Pozdrawiamy!

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Bez Barier”

——————————————————————————————————————–

Zachęcamy do lektury trzeciego numeru Czasopisma Bez Barier, tworzonego przez Seniorów i osoby niepełnosprawne z Grupy Samopomocy w ramach projektu „Trzy stopnie obywatelskiego przysposobienia” realizowanego z dotacji programu Program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

Tradycyjnie już, czasopismo jest dostępne bezpłatnie  w biurze Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Bez Barier” oraz w siedzibach instytucji lokalnych tj. biblioteka, OPS, ośrodek zdrowia, centrum rehabilitacji, świetlice wiejskie i sklepy.  

——————————————————————————————————————–

Projekt „Trzy stopnie obywatelskiego przysposobienia” realizowany z dotacji programu Program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG, nieubłaganie dobiega końca.

Na warsztatach edukacyjnych w Filipowicach i Gwoźdźcu podsumowaliśmy więc minione miesiące wspólnej pracy. Rozmawialiśmy o tym, co najbardziej utkwiło Dzieciom w pamięci oraz czego nowego przez ten czas się dowiedziały i nauczyły. 

Zwieńczeniem spotkań był quiz obywatelski składający się z pytań jednokrotnego wyboru, obejmujących tematykę warsztatów. Dzieciaki nie tylko utrwaliły nabytą wiedzę, lecz także świetnie się przy nim bawiły :-)

      

——————————————————————————————————————–

14.02.2023 odbyło się ostatnie spotkanie z Seniorkami, Seniorami oraz osobami z niepełnosprawnościami w ramach projektu „Trzy stopnie obywatelskiego przysposobienia” realizowanego z dotacji programu Program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

Warsztaty dla Grupy Samopomocy były okazją do podsumowania tematyki omawianej w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy. Na zakończenie Uczestniczki i Uczestnicy wzięli udział w quizie wiedzy obywatelskiej. Na pytania odpowiadali bezbłędnie!

W czasie warsztatów tworzenia Czasopisma Bez Barier nanosiliśmy ostatnie poprawki do trzeciego numeru naszej senioralnej gazetki, który ukaże się już niebawem.

Spotkanie podsumowujące projekt zbiegło się z Walentynkami. Na koniec nie mogło zatem zabraknąć okolicznościowego poczęstunku. Przy słodkościach i pizzy rozmawialiśmy o potrzebach Seniorek, Seniorów i osób z niepełnosprawnościami z terenu naszej gminy. Padło wiele pytań o  możliwość kontynuowania warsztatów i spotkań integracyjnych. Będziemy się starali odpowiedzieć na te potrzeby i nadal twórczo wykorzystywać potencjał drzemiący w środowisku senioralnym.  

   

——————————————————————————————————————–

We wtorek, 07.02.2023, w Żydowskim Muzeum Galicja odbyły się warsztaty dla dzieci pn. „Od stereotypu do dyskryminacji” w ramach projektu „Trzy stopnie obywatelskiego przysposobienia” realizowanego z dotacji programu Program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

Na początku dzieci zwiedziły wystawę fotografii ukazujących trudne, a w wielu przypadkach tragiczne losy polskich Żydów. Następnie, wzięły udział w warsztatach, podczas których wspólnie z prowadzącymi zdefiniowały i omówiły klika ważnych pojęć, m.in.: stereotyp, uprzedzenie, dyskryminacja, hejt, przemoc rówieśnicza. 

W dalszej części warsztatów, dzieci obejrzały dwa krótkie filmy szkoleniowe, które stały się kanwą dyskusji o wykluczeniu doświadczanym w szkole i grupie rówieśniczej. Jego powody – dla dorosłych często błahe i niejednokrotnie trudne do zrozumienia – u dzieci mogą urastać do rangi znaczącego problemu zagrażającego budowaniu zdrowych relacji interpersonalnych, powodującego alienację, problemy ze zdrowiem psychicznym, a nawet rodzącego konflikty z prawem.  

Niewiele jest miejsc bardziej predestynowanych do poruszania tej – jakże trudnej, a zarazem istotnej tematyki – niż właśnie Żydowskie Muzeum Galicja, mieszczące się w  krakowskiej dzielnicy Kazimierz. 

Z racji trwających ferii zimowych, po zakończeniu warsztatów dzieci pojechały na zasłużony relaks do parku trampolin, a po nim na ciepły posiłek.

            

——————————————————————————————————————–

Na kolejnym spotkaniu Grupy Samopomocy w ramach projektu „Trzy stopnie obywatelskiego przysposobienia” realizowanego z dotacji programu Program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG, domykaliśmy wątek tworzenia Rady Seniorów.

Dyskutowaliśmy nad treścią projektu statutu i wprowadziliśmy do niego ostatnie poprawki. Wykorzystaliśmy m.in. informacje pozyskane w czasie niedawnego spotkania z Tarnowską Radą Seniorów. Sformułowaliśmy także inne niezbędne dokumenty.

W trakcie warsztatu tworzenia Czasopisma Bez Barier pracowaliśmy natomiast nad trzecim numerem naszej gazety. Będzie to wydanie podsumowujące projekt „Trzy stopnie obywatelskiego przysposobienia”.  Mamy nadzieję, że po zakończeniu projektu nadal będziemy mogli wydawać nasze czasopismo. Czynimy już w tym względzie pewne starania.

    ——————————————————————————————————————–

Na kolejnym spotkaniu Koła Wolontariatu w Filipowicach w ramach projektu „Trzy stopnie obywatelskiego przysposobienia” realizowanego z dotacji programu Program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG, dzieci wymyśliły ciekawy sposób na walkę z zimową chandrą.

Przygotowały kartki z motywacyjnymi sentencjami na nowy rok :-) Będzie je można zabrać z sobą do domu podczas zakupów w lokalnych sklepach. Czyż nie wspaniały sposób na poprawę humoru i pozytywne myślenie?

——————————————————————————————————————–

19.01.2023 Seniorzy z Grupy Samopomocy utworzonej w ramach projektu „Trzy stopnie obywatelskiego przysposobienia” realizowanego z dotacji programu Program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG, spotkali się z przedstawicielkami Tarnowskiej Rady Seniorów. Spotkanie odbyło się w gościnnych progach Multimedialnego Centrum Artystycznego w Tarnowie.

Tarnowska Rada Seniorów działa od 2015 roku. Spotkanie obydwu grup było więc okazją do zadania pytań i wymiany doświadczeń, głównie w zakresie tworzenia i funkcjonowania rady.

W ramach spotkań Grupy Samopomocy, uczestnicy przygotowali projekt Rady Seniorów Miasta i Gminy Zakliczyn. Powołali Grupę Inicjatywną i napisali projekt statutu, który wymaga jeszcze drobnych poprawek i uściśleń. W trakcie spotkania otrzymali szereg wskazówek i rozwiali wiele wątpliwości. Na kolejnym spotkaniu Grupy Samopomocy statut zyska już ostateczny kształt.

Seniorzy rozmawiali także o sposobie pozyskiwania środków na działalność, w tym na organizację wydarzeń i wyjazdów integracyjnych. Wymieniali się także pomysłami na ciekawe wycieczki. Na koniec, Tarnowska Rada Seniorów otrzymała zaproszenie do Zakliczyna.

Zwieńczeniem wizyty było zwiedzanie wystawy fotograficznej. Autorami prezentowanych zdjęć są tarnowscy Seniorzy – przedstawiciele Tarnowskiej Rady Seniorów oraz Klubów Seniora działających w mieście. Seniorzy z Grupy Samopomocy szybko zauważyli lokalny akcent – kilka zdjęć zostało bowiem zrobionych w Borowej k. Zakliczyna.

Po spotkaniu z Tarnowską Radą Seniorów, Grupa Samopomocy udała się na obiad do pobliskiej restauracji.

     

——————————————————————————————————————–

17.01.2023 dzieci z Placówek Wsparcia Dziennego oraz Seniorzy tworzący Grupę Samopomocy w ramach projektu „Trzy stopnie obywatelskiego przysposobienia” realizowanego z dotacji programu Program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG, udali się z wizytą do Urzędu Miejskiego w Zakliczynie.

Na miejscu zostaliśmy przywitani przez Pana Janusza Krzyżaka, Sekretarza Gminy Zakliczyn, który oprowadził nas po urzędzie i wskazał miejsca, w których można załatwić bieżące sprawy.

Następnie przeszliśmy do sali Urzędu Stanu Cywilnego, która ledwie pomieściła naszą liczną grupę. Tam, Pan Sekretarz opowiedział nam więcej na temat samej Gminy Zakliczyn. Mówił m.in. o bieżących inwestycjach, szkolnictwie i służbie zdrowia. Poruszył także temat załatwiania spraw przez Internet z wykorzystaniem profilu zaufanego i platformy ePUAP oraz aplikacji mObywatel. Ten ostatni temat zainteresował w równym stopniu młodszych i starszych uczestników. Okazało się bowiem, że znaczna część seniorów posługuje się profilem zaufanym. Dzieci natomiast z zainteresowaniem słuchały o funkcjach aplikacji mObywatel i pytały, kiedy będą mogły z niej korzystać.

Pan Sekretarz odpowiadał także na liczne pytania dzieci i Seniorów dotyczące lokalnej infrastruktury, m.in. „Czy w Zakliczynie będzie basen i skatepark?”, „Kiedy zostanie dokończona budowa chodnika w Gwoźdźcu?”, „Co gmina planuje zrobić z budynkiem dawnego ośrodka zdrowia?”, „Jaki jest status prawny zabytkowego „Domu pod Wagą” i czy jest szansa na jego renowację?

Wizyta w Urzędzie Miejskim w Zakliczynie stanowiła doskonałe uzupełnienie warsztatów edukacyjnych dla dzieci i Seniorów, w czasie których poruszamy m.in. tematykę edukacji obywatelskiej samorządu terytorialnego oraz partycypacji społecznej.

Po wyjściu z urzędu zrobiliśmy sobie pamiątkowe zdjęcie. Następnie przeszliśmy do siedziby Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Bez Barier”, gdzie czekała już na nas zasłużona pizza.

——————————————————————————————————————–

14.12.2022 odbyły się kolejne wyjazdowe warsztaty społeczno-obywatelskie dla dzieci w ramach projektu „Trzy stopnie obywatelskiego przysposobienia” realizowanego z dotacji programu Program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

Tym razem, w gościnnych progach Fundacji Alegoria, dzieci miały okazję poznać przedstawicieli Tarnowskiej Młodzieżowej Rady Miejskiej.

W pierwszej części spotkania Młodzieżowi Radni przybliżyli uczestnikom specyfikę swojej pracy. Dzieci dowiedziały się m.in. jak zostać Młodzieżowym Radnym, ilu Radnych liczy Tarnowska Młodzieżowa Rada Miejska, jak długo trwa kadencja Rady, a także czym Radni się zajmują i jak można się z nimi skontaktować. Przedstawiciele Tarnowskiej Młodzieżowej Rady Miejskiej odpowiedzieli również na szereg pytań, m.in. o to, jakie cechy przydają się w pracy Radnego i czy sesje Rady bywają burzliwe :-)

Druga część spotkania miała charakter warsztatowy i polegała na pracy w grupach. Dzieci zostały poproszone o wypisanie pomysłów na zmiany w swoich miejscowościach. Wszyscy chętni mogli zaprezentować wyniki pracy swoich grup.

Ćwiczenie bardzo przypadło dzieciom do gustu, tym bardziej, że w czasie warsztatów edukacyjnych omawiały już podobny temat. Wówczas jednak swoje pomysły przedstawiały w formie prac plastycznych.

Należy zauważyć, że w kilku grupach propozycje zmian powtarzały się (m.in. budowa basenu oraz skate-parku). Doprowadziło to w podsumowaniu do interesujących wniosków końcowych, m.in.:
1. Każda zmiana zaczyna się w naszych głowach.
2. Praca grupowa może znacząco przyspieszyć i ułatwić wykonanie zadania.
3. Komunikacja międzyludzka (szukanie sojuszników, zadawanie pytań, asertywność, negocjacje) jest kluczem do zmiany.

Na koniec spotkania zrobiliśmy sobie wspólne pamiątkowe zdjęcie i „przybiliśmy piątki”.

Następnie, pełni wrażeń, pojechaliśmy do znanej sieci restauracji, by trochę odpocząć, porozmawiać i zjeść coś dobrego. Wszak kreatywna praca wyczerpuje :-)

Raz jeszcze bardzo dziękujemy Radnym Tarnowskiej Młodzieżowej Rady Miejskiej za ciepłe przyjęcie i pomysłowe warsztaty! Mamy nadzieję, że nie było to nasze ostatnie spotkanie :-)

        

——————————————————————————————————————–

Grudniowe spotkania Szkolnych Kół Wolontariatu w Filipowicach i Gwoźdźcu upłynęły pod znakiem wykonywania stroików i choinek bożonarodzeniowych. Dzieci z Filipowic, tradycyjnie już, swoje stroiki chcą przekazać – wraz z najlepszymi życzeniami świątecznymi – Seniorom z Domu Pomocy Społecznej. Choinki dzieci z Gwoźdźca będą natomiast dodatkiem do świątecznych podarunków przygotowywanych dla ubogich mieszkańców ich miejscowości.

     ——————————————————————————————————————–

Kontynuując wątek samorządności, podczas kolejnych warsztatów edukacyjnych dla dzieci w ramach projektu „Trzy stopnie obywatelskiego przysposobienia” realizowanego z dotacji programu Program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG rozmawialiśmy o prawach i obowiązkach obywatelskich. 

Poznaliśmy także bliżej referendum – narzędzie najbliższe demokracji bezpośredniej, z którego mogą korzystać obywatele uprawnieni do głosowania, by wyrazić swoją opinię w danym względzie. W Konstytucji RP z 1997r. odnaleźliśmy art. 62, który szczegółowo określa, kto ma prawo brać udział w referendum organizowanym w Rzeczypospolitej Polskiej.

Podczas warsztatów przeprowadziliśmy z dziećmi symulację referendum na temat: „Czy jesteś za wprowadzeniem w szkole jednego w tygodniu dnia wolnego od smartfona?” Na przygotowanych wcześniej kartach, dzieci zaznaczały odpowiedź twierdzącą lub przeczącą, a następnie wrzucały kartę do urny. Po zakończeniu głosowania, Komisja Referendalna policzyła oddane głosy.

Nastąpił tu ważny moment – na dwóch kartach do głosowania zaznaczono obydwie odpowiedzi: „Tak” i „Nie”. Dzieci nie wiedziały, jak zakwalifikować tak oddany głos. Prowadzący wyjaśnił, że jest to głos nieważny.

Bardzo interesujące okazały się same wyniki referendum – zarówno w Gwoźdźcu, jak i w Filipowicach, większość dzieci opowiedziała się za ustanowieniem w szkole jednego dnia w tygodniu „wolnego od smartfona”. 
 

——————————————————————————————————————–

Listopadowe spotkanie Szkolnego Koła Wolontariatu w Gwoźdźcu w ramach projektu „Trzy stopnie obywatelskiego przysposobienia” realizowanego z dotacji programu Program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG upłynęło na przygotowaniu dekoracji wystawy historycznej z okazji Narodowego Święta Niepodległości pn. „Znaczenie pieśni legionowych w walce Polaków o niepodległość”.

——————————————————————————————————————–

Na kolejnych warsztatach edukacyjnych w ramach projektu „Trzy stopnie obywatelskiego przysposobienia” realizowanego z dotacji programu Program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG rozmawialiśmy o idei samorządności.

Próbowaliśmy dociec, skąd pochodzi słowo „samorząd” i bardzo szybko zauważyliśmy, że składa się ono z dwóch członów. Oznaczają one, że to my – obywatele – możemy – a nawet powinniśmy – w granicach prawa decydować o sprawach, które nas dotyczą.

Dowiedzieliśmy się także, iż samorząd to nie monolit. Dzieli się on bowiem na trzy szczeble: gminny, powiatowy i wojewódzki. Przypomnieliśmy sobie przy tej okazji nasze wcześniejsze zajęcia, których tematem było czynne i bierne prawo wyborcze i nagle – eureka! – „połączyliśmy kropki”! Teraz jeszcze bardziej rozumiemy, o co chodzi z tym wybieraniem i byciem wybieranym!

——————————————————————————————————————–

Kolejne spotkanie Grupy Samopomocy w ramach projektu „Trzy stopnie obywatelskiego przysposobienia” realizowanego z dotacji programu Program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG było bardzo bogate w treść.

Wysłuchaliśmy relacji z V Małopolskiego Kongresu Srebrnej Gospodarki, w którym uczestniczył przedstawiciel Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Bez Barier”, poznaliśmy nowy portal internetowy o tematyce senioralnej, pracowaliśmy nad rozwojem bazy wsparcia dla Seniorów i osób z niepełnosprawnościami, a także zgłębialiśmy dalej temat Rady Seniorów.

Na warsztatach tworzenia Czasopisma Bez Barier poznaliśmy natomiast o felieton jako gatunek paraliteracki. Podjęliśmy nawet nieśmiałą próbę napisania felietonu. Kto wie, może i wśród nas jest jakaś utalentowana felietonistka lub felietonista?

 

——————————————————————————————————————–

Zbliża się listopad – miesiąc, w którym szczególną pamięcią otaczamy tych, którzy odeszli. Z tej okazji, dzieci zrzeszone w Kołach Wolontariatu w ramach projektu „Trzy stopnie obywatelskiego przysposobienia” realizowanego z dotacji programu Program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG postanowiły uporządkować lokalne cmentarze i zapalić znicze.

Dzieci z Gwoźdźca wybrały cmentarz z czasów I Wojny Światowej, znajdujący się w tzw. Czarnym Lesie w pobliskich Charzewicach. Jest on miejscem pochówku żołnierzy austro-węgierskich, rosyjskich i polskich.

Dzieci z Filipowic udały się natomiast na cmentarz parafialny, gdzie uporządkowały głównie groby bezimienne, opuszczone i zaniedbane.

Spotkania obydwu Kół Wolontariatu miały wyjątkowy – podwójny charakter. Po pierwsze, stanowiły lekcję obywatelską niosącą ważne przesłanie: należy dbać o miejsca narodowej pamięci, do których należą wszak nekropolie, a w szczególności cmentarze wojskowe. Po wtóre, uczyły, że każdemu człowiekowi – za życia i po śmierci – należy się pamięć, szacunek i godność. Jest to podstawowy przejaw człowieczeństwa, o którym musimy nieustannie pamiętać. Jak bowiem pisała polska noblistka Wisława Szymborska: „Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią się im płaci”.

——————————————————————————————————————–

W trakcie warsztatów dla Grupy Samopomocy w ramach projektu „Trzy stopnie obywatelskiego przysposobienia” realizowanego z dotacji programu Program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG omawialiśmy temat funkcjonowania rad seniorów.

11 października 2013r. Sejm przyjął nowelizację ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, która umożliwia ustanawianie w gminach i ich jednostkach pomocniczych rad seniorów jako organów o charakterze konsultacyjnym, doradczym i inicjatywnym. Wcześniej mogły być one powoływane wyłącznie na mocy uchwały samorządowego organu stanowiącego. Znowelizowana ustawa umożliwia ich powoływanie zarówno przez radę gminy, jak i na wniosek środowisk seniorskich.

Na kolejnych spotkaniach Grupy Samopomocy chcemy dowiedzieć się więcej o kompetencjach i sposobie funkcjonowania rad seniorów, a także utworzyć własny projekt takiej rady, który moglibyśmy – po uzgodnieniu – przedłożyć lokalnym władzom samorządowym.

 

——————————————————————————————————————–

Bardzo interesująco przebiegało wrześniowe spotkanie Koła Wolontariatu w Filipowicach. Dzieci zostały wcześniej poproszone o przyniesienie swoich ulubionych książek i – już na spotkaniu – kolejno, głośno czytały wybrane fragmenty. Jaki był klucz ich wyboru? – zapytacie. Otóż, musiały to być książki / bajki / komiksy z morałem – historie posiadające wyrazistego bohatera, który mierzył się z jakimś istotnym dla niego problemem.

Celem spotkania było zwrócenie uwagi dzieci na fakt, że czytanie książek – oprócz waloru czysto rekreacyjnego – może mieć również aspekt użyteczny i edukacyjny. Było nim też uświadomienie, że w książkach znaleźć można podpowiedź lub wręcz odpowiedź na wiele codziennych problemów. Z zajęć wypływał szereg wniosków, m.in. taki, że książki kształtują nasze postrzeganie świata oraz przyczyniają się do edukacji obywatelskiej.

Nie był to wszak jedyny cel tych zajęć. Dzieci zostały bowiem poproszone, by w swoim otoczeniu – w domu, w szkole, czy w grupie koleżeńskiej – opowiedziały najciekawszą historię, jaką udało im się usłyszeć na zajęciach. W zamyśle prowadzącej warsztaty, był to bodziec do dyskusji, w której dziecko będzie musiało wyartykułować swoje opinie i dobierać argumenty za lub przeciw. Ciekawa lekcja dyskutowania!

   

——————————————————————————————————————–

W Placówkach Wsparcia Dziennego w Filipowicach i Gwoźdźcu kontynuujemy warsztaty edukacyjne w ramach projektu „Trzy stopnie obywatelskiego przysposobienia” realizowanego z dotacji programu Program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG. Trzeci stopień obywatelskiego przysposobienia obejmuje tematykę edukacji obywatelskiej, a w szczególności – form uczestnictwa w życiu obywatelskim.

Na zajęciach wskazywaliśmy na konstytucję jako najważniejszy akt prawny w państwie demokratycznym regulujący podstawowe zasady działania państwa.

W Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 roku szukaliśmy odpowiedzi na szereg pytań związanych z funkcjonowaniem obywateli w naszym państwie.

Podczas burzy mózgów próbowaliśmy także poznać i wypisać nasze prawa i obowiązki obywatelskie.

 

——————————————————————————————————————–

W dniach 2-4 września (od piątku do niedzieli) uczestniczyliśmy w wycieczce do Warszawy w ramach projektu „Trzy stopnie obywatelskiego przysposobienia” realizowanego z dotacji programu Program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

Po przyjeździe do stolicy, pierwszym przystankiem na trasie naszej wycieczki było osiedle drewnianych domków fińskich Jazdów. Naszym przewodnikiem był Pan Wojciech Matejko ze społeczności „Otwarty Jazdów”. Oprowadził nas po terenie i pokazał wnętrza wybranych domków. Opowiadał bardzo ciekawie o okolicznościach powstania osiedla i jego historii, a także obecnym przeznaczeniu domków. Dziś prowadzone są w nich ogólnodostępne działania społeczne, kulturalne, edukacyjne i artystyczne. Są one oparte na idei partycypacji społecznej i inicjatywy obywatelskiej. Wiele z nich realizuje się przy udziale środków z budżetu obywatelskiego. Zagadnienia te znamy z warsztatów edukacyjnych, które odbywają się w ramach projektu, z tym większą ciekawością słuchaliśmy o ich praktycznym zastosowaniu. W Jazdowie działa partycypacyjny ogród warzywny, odbywają się koncerty, spektakle teatralne, wernisaże i wystawy sztuki, prowadzone są badania naukowe… Jest nawet pasieka. Każdy, kto chce się zaangażować we wspólne działanie, jest mile widziany. Podoba nam się ta idea!

Przez urokliwy Park Ujazdowski przeszliśmy do Sejmu. Tam najpierw obejrzeliśmy makietę kompleksu parlamentarnego, a następnie przeszliśmy na galerię Sali Obrad Sejmu. Mieliśmy wyjątkowe szczęście, gdyż akurat w dniu naszej wizyty odbywały się obrady! Odebraliśmy zatem na żywo dodatkową lekcję obywatelską, słuchając debaty sejmowej. Z galerii sejmowej przeszliśmy do sali, w której przewodnik przybliżył nam w skrócie historię polskiego parlamentaryzmu. Mieliśmy także okazję do zadawania pytań. Następnie obejrzeliśmy tablice pamiątkowe umieszczone na antresoli i zrobiliśmy sobie zdjęcia na schodach sejmowych, które często pokazywane są w relacjach telewizyjnych. Wizyta w Sejmie również doskonale wpisywała się w treści projektowe, które obejmują m.in. edukację obywatelską. Mogliśmy na własne oczy zobaczyć miejsce, w którym stanowione jest polskie prawo i usłyszeć fragment debaty. Być może kiedyś jakaś uczestniczka lub uczestnik naszej wycieczki zasiądzie w ławach sejmowych? Kto wie?

Podsumowaniem pierwszego dnia w Warszawie była wizyta na Stadionie Narodowym. Jego zwiedzanie rozpoczęliśmy od sektora VIP. Bardzo nam przypadły do gustu wygodne skórzane fotele :-) Przewodnik oprowadził nas następnie po różnych zakamarkach obiektu. Zobaczyliśmy salę, w której odbywają się konferencje prasowe, szatnię, zaplecze regeneracyjne dla piłkarzy, płytę stadionu (niestety, nie było na niej trawy z powodu niedawno organizowanej imprezy) a nawet garaż. Niektórzy z nas zasiedli też nawet na prawdziwej ławce rezerwowych! Wizytę na stadionie zakończyliśmy w sektorze widokowym, z którego rozpościerał się widok na cały stadion, no i oczywiście na dach (był rozłożony) ;-)

Sobota w Warszawie upłynęła nam w całości na zwiedzaniu miasta, które rozpoczęliśmy od zbiórki pod Kolumną Zygmunta. Wraz z lokalnym przewodnikiem – Panem Marcinem, którego serdecznie pozdrawiamy i raz jeszcze dziękujemy za wspaniały edukacyjny spacer – zwiedziliśmy najpierw Stare Miasto: przeszliśmy pod Zamek Królewski, następnie urokliwymi uliczkami udaliśmy się do Archikatedry Św. Jana. Stamtąd przeszliśmy pod Pomnik Syrenki, następnie – ulicą Krzywe Koło – do murów miejskich i dalej – pod pomnik Małego Powstańca Ulicą Podwale wróciliśmy na Plac Zamkowy.
Można jednak powiedzieć, że był to dopiero początek zwiedzania. Zaraz bowiem udaliśmy się na dalszy spacer ulicą Krakowskie Przedmieście. Minęliśmy Kościół Akademicki Św. Anny i dotarliśmy pod Pałac Prezydencki. Stamtąd na Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego, gdzie o godz. 13:00 byliśmy świadkami zmiany warty pod Grobem Nieznanego Żołnierza. Następnie udaliśmy się pod Pałac Belwederski i do Łazienek Królewskich.
Ostatnim punktem sobotniego zwiedzania Warszawy był wyjazd na taras widokowy na XXX piętrze Pałacu Kultury i Nauki. Widoki stamtąd zapierały dech w piersiach. Dopiero z góry mogliśmy zobaczyć, jak wiele udało nam się zwiedzić w ciągu zaledwie dwóch dni.

Niedzielę rozpoczęliśmy od Mszy Św. w Kościele pw. Św. Klemensa Hofbauera. W pobliżu kościoła znajduje się pomnik pamięci 50000 mieszkańców Woli zamordowanych w sierpniu 1944 roku podczas Powstania Warszawskiego, wśród których byli także dwaj mieszkańcy bliskich nam miejscowości: Faściszowej i Siemiechowa.

Następnie udaliśmy się do Muzeum Powstania Warszawskiego. Był to bardzo istotny punkt naszej wycieczki. W trakcie zajęć w ramach projektu „Trzy stopnie obywatelskiego przysposobienia” często rozmawialiśmy o niełatwej polskiej historii, a na kanwie tych rozmów wskazywaliśmy na wagę takich postaw i wartości jak: tolerancja, akceptacja, wzajemny szacunek, pokój, zgoda, wolność i prawo do samostanowienia. Muzeum Powstania Warszawskiego jest świadkiem trudnej i krwawej historii. Przesłanie, które płynie z naszej wizyty w Muzeum jest jasne: pogwałcenie wspomnianych postaw i wartości prowadzi do ogromu zła, które eskaluje tak gwałtownie, że trudno je zatrzymać. Musimy o tym pamiętać i w swoich życiowych wyborach dążyć do tego, by podobna historia nigdy już się nie powtórzyła.

Zanim opuściliśmy Warszawę, czekała nas jeszcze wizyta w parku trampolin „Stacja Grawitacja”. Po trzech dniach intensywnego zwiedzania i wielu związanych z nim emocji, nadszedł czas na odrobinę relaksu i zabawy. Możemy tylko powiedzieć: „Działo się” :-) W drogę powrotną do domu wyruszyliśmy zmęczeni, ale pełni wrażeń. A do Warszawy na pewno jeszcze kiedyś wrócimy!

 

——————————————————————————————————————–

W sierpniu, w ramach projektu „Trzy stopnie obywatelskiego przysposobienia” realizowanego z dotacji programu Program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG, odbyły się półkolonie obywatelskie dla dzieci, których nadrzędnym celem był wzrost wiedzy dotyczącej środowiska lokalnego, ale także globalnych zależności.

Praktyka pokazuje, że nie wszystkie dzieci znają lokalną historię oraz miejscowe walory historyczno-przyrodniczo-kulturalne. Odpowiedzią na te deficyty były cztery lokalne wycieczki edukacyjne:

 1. Rezerwat florystyczny Styr,
 2. Średniowieczne zamki Doliny Dunajca,
 3. Zakliczyn – zabudowa rynku, średniowieczny plan miasta, domy o konstrukcji 9-słupowej, Kościół Św. Idziego, Klasztor Franciszkanów,
 4. Lusławice – Arianie i artyści (ekspozycja multimedialna w Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego oraz Arboretum).

W pozostałych dniach półkolonii podejmowane były m.in. tematy edukacji globalnej, zrównoważonego rozwoju i ekologii. Wiedza w tym zakresie podawana była w atrakcyjny i przystępny dla dzieci sposób: m.in. poprzez prace plastyczne, wspólne gry i zabawy edukacyjne na świeżym powietrzu, a także turnieje gier planszowych opracowanych m.in. przez organizacje pozarządowe (np. Partycypolis, Gra o Karpacką Przestrzeń).

——————————————————————————————————————–

W piątek, 26 sierpnia, odbyła się ostatnia sierpniowa wycieczka lokalna w ramach projektu „Trzy stopnie obywatelskiego przysposobienia” realizowanego z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

Odwiedziliśmy Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego oraz pobliskie Arboretum. W okazałej siedzibie ECM obejrzeliśmy wystawę multimedialną. Pani przewodniczka przybliżyła nam ciekawe fakty z życia kompozytora i opowiedziała szereg anegdot z jego życia. Zilustrowała je zdjęciami, nagrodami, dyplomami, medalami, korespondencją oraz przedmiotami codziennego użytku tj. pióra, okulary itp., które można także znaleźć na wystawie.

Następnie udaliśmy się do Arboretum – przepięknego ogrodu Państwa Pendereckich, „oczka w głowie” kompozytora. Pani przewodniczka wspomniała, że Krzysztof Penderecki często, będąc poza domem, dzwonił do ogrodnika i pytał o różne szczegóły związane z ogrodem: czy przyciął drzewka, uformował żywopłot itp. Jeden z takich telefonów ogrodnik odebrał ok. 3:00 w nocy – kompozytor był wówczas w Japonii i… zapomniał o różnicy czasu. Jedno jest pewne – Krzysztof Penderecki kochał swoje arboretum, a my już wiemy – dlaczego. Jest ono po prostu zupełnie wyjątkowe – przepiękne i… ogromne – jego powierzchnia wynosi 15ha. Wielość gatunków traw, drzew i krzewów tworzy jedyną w swoim rodzaju kompozycję, która w świetle słonecznym wygląda niesamowicie. Pośrodku stoi zaś stary dwór, w którym Państwo Pendereccy mieszkali i przyjmowali gości, przebywając w Lusławicach.

——————————————————————————————————————–

W środę, 24.08.2022, przy szkole Podstawowej w Gwoźdźcu odbył się piknik promujący projekt „Trzy stopnie obywatelskiego przysposobienia” realizowany z dotacji programu Program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

Na imprezie bawiło się zarówno młodsze, jak i starsze pokolenie: dzieci, rodzice i dziadkowie. Moc atrakcji zapewnili Animator Miś oraz Pani Iwona Stanisławska z PWD w Filipowicach. Była dmuchana zjeżdżalnia, malowanie twarzy, zabawy integracyjne i konkurencje sportowe. Dzieci z PWD w Gwoźdźcu wraz z Wychowawczynią – Panią Marią Ojczyk zatańczyły też Belgijkę. Na uczestników czekały kiełbaski z grilla, słodycze i napoje. Dopisała też pogoda.

Goście chętnie odwiedzali stoisko, na którym prezentowane były m.in. prace dzieci wykonane w ramach projektu „Trzy stopnie obywatelskiego przysposobienia”, a także prezentacja multimedialna dokumentująca jego dotychczasowy przebieg. Dostępne były również obydwa wydania Czasopisma Bez Barier redagowanego przez Grupę Samopomocy.

——————————————————————————————————————–

Celem kolejnej wycieczki lokalnej, która odbyła się 11 sierpnia w ramach projektu „Trzy stopnie obywatelskiego przysposobienia” realizowanego z dotacji programu Program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG, był Zakliczyn.

Zwiedzanie miasteczka rozpoczęliśmy od Ratusza, gdzie obejrzeliśmy najpierw wystawę „Małopolskie zamki” autorstwa fotografika – Stanisław Kusiak. Była ona doskonałym uzupełnieniem naszej poprzedniej wycieczki, podczas której eksplorowaliśmy średniowieczne zamki Doliny Dunajca. Na pięknych fotografiach podziwialiśmy m.in. zamki, które kilka dni wcześniej odwiedziliśmy. Autor fotografii opowiedział nam o kulisach powstania swoich zdjęć, a także dał nam kilka porad, jak wykonać dobrą fotografię.

Następnie odwiedziliśmy niedawno otwarte Kino za Rogiem ZCK w Zakliczynie, które swoją siedzibę także ma w budynku Ratusza. Po wyjściu na zewnątrz okazało się, że lokalne radio RDN Małopolska prowadzi właśnie transmisję „na żywo” z zakliczyńskiego rynku. Maskotka radia obdarowała nas drobnymi prezentami, a następnie pozowała z nami do zdjęć.

Kolejno, udaliśmy się w stronę kościoła Św. Idziego, po drodze zatrzymując się przy zabytkowych domach drewnianych o konstrukcji 9-słupowej, w tym przy Muzeum – Domu pod Wagą.

Z Kościoła przeszliśmy na cmentarz parafialny, gdzie zatrzymaliśmy się przy kaplicy grobowej Szymanowiczów. Przewodnik przybliżył nam historię tego znamienitego zakliczyńskiego rodu – aktywnych działaczy społecznych swoich czasów. Następnie przeszliśmy pod mogiłę i pomnik mjr. Kazimierza Bojarskiego (Kuby), który został ranny w bitwie pod Łowczówkiem. Został przewieziony do Zakliczyna, gdzie zmarł w wyniku odniesionych ran.

Ostatnim przystankiem na naszej drodze był Klasztor oo. Franciszkanów, w którym – obok cennych zabytków, tj. zdobne ołtarze i konfesjonały – znajduje się nagrobek kasztelana sądeckiego Zygmunta Tarło – fundatora klasztoru. W klasztorze jest również tablica upamiętniająca zamordowanych w Katyniu: „Synowie Ziemi Zakliczyńskiej zamordowani przez NKWD w 1940r. w Katyniu”.

 

  

——————————————————————————————————————–

8 sierpnia odbyła się kolejna wycieczka lokalna w ramach projektu „Trzy stopnie obywatelskiego przysposobienia” realizowanego z dotacji programu Program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG. Tym razem zwiedziliśmy z przewodnikiem średniowieczne zamki Doliny Dunajca.

Naszą wycieczkę rozpoczęliśmy dość blisko domu – w Melsztynie. Wąwozem dotarliśmy na wzgórze zamkowe, gdzie podziwialiśmy z bezpiecznej odległości donżon, który poddawany jest obecnie renowacji i odbudowie.

Z Melsztyna pojechaliśmy do pobliskiego Czchowa. Tam weszliśmy na basztę, skąd rozpościerały się przepiękne widoki na okolicę. Wypatrzyliśmy m.in. wieżę zamku w Melsztynie.

Kolejnym przystankiem na naszej drodze był Zamek Tropsztyn, z którym związana jest legenda o rzekomo ukrytym na jego terenie skarbie Inków. Sam zamek został gruntownie odbudowany i przyciąga dziś rzesze turystów.

Następnie udaliśmy się do Rożnowa, gdzie zobaczyliśmy jeszcze ruiny zamku Zawiszy Czarnego. Lokalne stowarzyszenie planuje ponoć odbudowę zamku. Pierwszy etap prac, obejmujący uporządkowanie terenu i wstępne zabezpieczenie ruin, już wykonano. Pozostaje czekać na dalsze efekty działań. Być może za kilka lat będzie to kolejny w regionie piękny zamek wart odwiedzin.

Ostatnim punktem naszej wycieczki był rejs statkiem spacerowym po Jeziorze Rożnowskim. Po drodze podziwialiśmy piękne widoki. Stamtąd, pełni wrażeń, wróciliśmy do domu.

——————————————————————————————————————–

Nadszedł sierpień, a wraz z nim półkolonie obywatelskie w ramach projektu „Trzy stopnie obywatelskiego przysposobienia” realizowanego z dotacji programu Program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

W piątek, 05.08.2022, wraz z przewodnikiem wybraliśmy się na wycieczkę lokalną pn. „W bukowym lesie” do rezerwatu florystycznego Styr nieopodal Zakliczyna. Jest to ścisły rezerwat przyrody, stąd na jego terenie obowiązuje szereg obostrzeń, o których opowiedział nam przewodnik.

W czasie wycieczki podziwialiśmy otaczającą nas przyrodę, a w szczególności dorodne buki. Mieliśmy także sporo szczęścia – na naszej trasie spotkaliśmy pana leśniczego, który opowiedział nam nieco o samym rezerwacie, a także o czarnym bocianie, którego ponoć można w nim spotkać.

——————————————————————————————————————–

Do biura Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Bez Barier” dotarło 300 egzemplarzy drugiego numeru Czasopisma „Bez Barier”.

Autorami tekstów do gazety są Seniorki, Seniorzy i osoby niepełnosprawne z Grupy Wsparcia utworzonej w ramach projektu „Trzy stopnie obywatelskiego przysposobienia” realizowanego z dotacji programu Program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

Czasopismo „Bez Barier” można odebrać bezpłatnie w naszym biurze w Zakliczynie, ul. Spokojna 1. Jest także dostępne w lokalnym środowisku, m.in. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Zakliczynie, Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej oraz w szkołach podstawowych na terenie Gminy Zakliczyn.

Życzymy miłej lektury!

——————————————————————————————————————–

We wtorek, 19 lipca 2022, odbyły się kolejne wyjazdowe warsztaty społeczno-obywatelskie dla dzieci w ramach projektu „Trzy stopnie obywatelskiego przysposobienia” realizowanego z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG. Tym razem odwiedziliśmy Fundację Wygrajmy Razem w Dąbrowie Górniczej. Jest to organizacja społeczna działająca na rzecz osób niewidomych i niedowidzących. Skupia ludzi o wielu talentach, z których na pierwszy plan wysuwają się uzdolnienia muzyczno-wokalne. O tym jednak później.

Spotkanie z przedstawicielami fundacji: Prezesem – Łukaszem Baruchem, Wiceprezeską – Karoliną Żelichowską oraz Panią Ewą Pieczykolan i Panem Grzegorzem Dowgiałło odbyło się w Centrum Aktywności Obywatelskiej. Jest to interesujące miejsce na mapie Dąbrowy Górniczej, w którym swoje siedziby mają dąbrowskie organizacje społeczne. Znajduje się tam również ogród pielęgnowany m.in. przez podopiecznych Fundacji Wygrajmy Razem. To właśnie od wizyty w ogrodzie rozpoczęło się nasze spotkanie.

Następnie przyszedł czas na rozmowę i interaktywne warsztaty „Miej Obraz Osoby Niewidomej” (MOON). W ich trakcie dzieci poznały codzienne problemy i zmagania osób niewidomych i niedowidzących. Dowiedziały się, jak prawidłowo prowadzić osobę niewidomą, by – zarówno jej jak i sobie – nie zrobić krzywdy. Mogły też przemierzyć klika kroków z zasłoniętymi oczami i białą laską, skorzystać z czujnika poziomu cieczy nalewając wodę do szklanki, przetestować czujnik kolorów czy nauczyć się podstaw alfabetu Braille’a. Po warsztatach przyszedł czas na część artystyczną – mini koncert w wykonaniu trio: Łukasz Baruch, Karolina Żelichowska i Grzegorz Dwogiałło, który szybko przerodził się we wspólne śpiewanie :-)

Po spotkaniu w fundacji udaliśmy się do Ogrodzieńca, gdzie najpierw zjedliśmy pyszny obiad w restauracji Stodoła, a następnie zwiedziliśmy ruiny zamku. Był też oczywiście czas wolny na lody i zakup pamiątek. Z Ogrodzieńca pojechaliśmy jeszcze zobaczyć Pustynię Błędowską. Wieczorem, pełni wrażeń, wróciliśmy do domu.

——————————————————————————————————————–

Na warsztatach dla Grupy Samopomocy dowiedzieliśmy się, czym jest budżet obywatelski i w jakim celu się go tworzy.

Sprawdziliśmy, na których szczeblach samorządu funkcjonuje budżet obywatelski, kto może składać projekty oraz – kto ma prawo ich wyboru.

Zapoznaliśmy się z założeniami BO Miasta Tarnowa oraz BO Województwa Małopolskiego. Dyskutowaliśmy także, czy budżet obywatelski spełnia swoją funkcję.

Na koniec zastanawialiśmy się, czy i my moglibyśmy napisać i złożyć projekt do BO Województwa Małopolskiego. O szczegółach będziemy rozmawiać na kolejnym spotkaniu.

 ——————————————————————————————————————–

W poniedziałek, 27.06.2022, w ramach projektu pn. „Trzy stopnie obywatelskiego przysposobienia” realizowanego z dotacji Program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG, odbyły się w Krakowie wyjazdowe warsztaty społeczno-obywatelskie, w których uczestniczyły dzieci z Placówek Wsparcia Dziennego prowadzonych przez Stowarzyszenie „Bez Barier”.

W gościnnych progach Muzeum Podgórza / Muzeum Krakowa spotkaliśmy się z przedstawicielami Fundacja Ambasada Pomocy Dzieciom. Prezes Fundacji, Pani Irena Rączkowska, w interesującej prezentacji przedstawiła najpierw zakres działania Fundacji, a potem zaangażowała naszych podopiecznych w interesującą dyskusję na temat marzeń, potrzeb i możliwości pomocy dzieciom na całym świecie. Trzeba tu podkreślić, że projekty realizowane przez Fundację bez wątpienia mogą służyć jako przykłady dobrych praktyk społecznych.

Po zakończeniu części warsztatowej, udaliśmy się wraz z przewodniczką na spacer edukacyjny ścieżkami Podgórza, który – mimo upalnej pogody – spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem. Odwiedziliśmy Wzgórze Lasoty, a następnie przeszliśmy malowniczymi uliczkami aż do Rynku Podgórskiego. Zwiedziliśmy Kościół Św. Józefa, skąd udaliśmy się na kolorowe schody, a stamtąd – na Plac Bohaterów Getta. Słuchaliśmy opowieści i anegdot z czasów, kiedy Podgórze było jeszcze niewielką wioską pod Krakowem oraz tych współczesnych – często trudnych i wywołujących głęboką refleksję, jak np. historia krakowskiego getta. Była to dla nas prawdziwa lekcja obywatelska.

Z Podgórza przejechaliśmy w okolice Rynku Głównego i – nieco już głodni – udaliśmy się na smaczny domowy obiad do Restauracja „Kuchnia u Babci Maliny”. Po obiedzie mieliśmy chwilę czasu wolnego na spacer po Rynku i zakup pamiątek.

Następnie, spacerem przeszliśmy na przystań pod Wawelem, skąd popłynęliśmy w godzinny rejs po Wiśle statkiem spacerowym. Ależ to była atrakcja! Kraków z tej perspektywy wygląda zupełnie inaczej! Polecamy

Po powrocie na suchy ląd, zmęczeni ale szczęśliwi, wróciliśmy do autokaru i udaliśmy się w drogę powrotną do domu. Fotorelacja z naszej wycieczki znajduje się poniżej – zapraszamy do obejrzenia A kolejny wyjazd już 19 lipca!

 ——————————————————————————————————————–

Na zajęcia dla Grupy Samopomocy udało nam się wypożyczyć tablety. Wykorzystaliśmy ich potencjał zarówno w części dotyczącej form uczestnictwa w życiu społecznym (poszukiwanie i przeglądanie stron internetowych samorządu lokalnego oraz organizacji trzeciego sektora), jak i przy projektowaniu kolejnego numeru Czasopisma Bez Barier (uczyliśmy się robić dobre zdjęcia i dodawać do nich proste efekty graficzne).

Zajęcia spotkały się z bardzo pozytywnym odbiorem, więc tablety na pewno jeszcze w przyszłości wykorzystamy. I kto powiedział, że Seniorzy nie posiadają kompetencji cyfrowych?! :-)

——————————————————————————————————————–

W trakcie warsztatów edukacyjnych kontynuowaliśmy wątek przeprowadzania zmian w naszych miejscowościach. Zastanawialiśmy się, kto może nam pomóc w realizacji naszych pomysłów oraz – jak do tych osób dotrzeć i z nimi rozmawiać.

Wykorzystując wiedzę i kompetencje nabyte podczas zajęć w ramach pierwszego stopnia obywatelskiego przysposobienia (skuteczna komunikacja) oraz dostępne gry i inne pomoce (świetnie sprawdziły się tu choćby Kalambury), odgrywaliśmy scenki.

Jak to bywa w takich sytuacjach, mieliśmy sporo śmiechu i dobrej zabawy, ale też wiele się nauczyliśmy. Na przykład tego, że ludzie nie zawsze mają dla nas czas, dlatego warto umawiać się z nimi wcześniej na ważną rozmowę. Albo też tego, że nie zawsze zostaniemy właściwie zrozumiani i tylko od nas zależy, jak daną sprawę przedstawimy. Proste ćwiczenie, a dało nam świetny feedback!

  

——————————————————————————————————————–

Koło Wolontariatu z PWD Gwoździec zostało z kolei zaproszone do miejscowego przedszkola. Uczniowie czytali przedszkolakom bajki Doroty Gelner w ramach akcji „Starsi czytają młodszym”.

Przedszkolaki słuchały z uwagą, a uczniowie – oprócz dobrej zabawy i tęsknoty za latami przedszkolnymi – mieli okazję poćwiczyć czytanie z dykcją :-)

——————————————————————————————————————–

Uczniowie z Koła Wolontariatu w PWD Filipowice zostali zaproszeni do szkolnej biblioteki. Pomagali w naprawie książek. 

——————————————————————————————————————–

Na warsztatach edukacyjnych dla dzieci w ramach drugiego stopnia obywatelskiego przysposobienia (edukacja obywatelska – formy uczestnictwa w życiu społecznym) zastanawiamy się, co i jak możemy zrobić dla dobra wspólnego.

Odpowiedź na te pytania ułatwiły nam prace złożone w konkursie plastycznym pt. „Co chciał(a)bym zmienić w swojej miejscowości?” Pomysłów było wiele: park rozrywki, restauracja fast-food, pomnik, siłownia na świeżym powietrzu…

Najpierw wypisaliśmy je wszystkie, a następnie zastanowiliśmy się, czy możliwa jest ich realizacja, kto może nam w tym pomóc i jakie kroki powinniśmy podjąć w następnej kolejności. Okazało się, że niektóre zgłoszone pomysły są całkiem interesujące. Będziemy się im na warsztatach bliżej przyglądać. Rosną nam Mali Społecznicy.

——————————————————————————————————————–

Przeprowadzenie ciekawego wywiadu to trudna sztuka. Uczyliśmy się jej wraz z Grupą Samopomocy na warsztatach tworzenia Czasopisma Bez Barier. Na kolejnym spotkaniu zdobytą wiedzę będziemy testować w praktyce.

——————————————————————————————————————–

W ramach spotkania Koła Wolontariatu w PWD Gwoździec uczestnicy przygotowywali część artystyczną oraz upominki z okazji Dnia Matki.

——————————————————————————————————————–

Na kolejnych warsztatach w ramach drugiego stopnia obywatelskiego przysposobienia próbowaliśmy znaleźć przykłady zaangażowania w życie społeczne. Posłużyły nam do tego nie tylko wzorce z najbliższego otoczenia. Szukaliśmy również nieco dalej. Posłużył nam do tego m.in. film edukacyjny.

Znaleźliśmy przykłady ludzi, którzy z pasją i wytrwałością – często pomimo niepełnosprawności – realizują swoje pomysły na życie, angażując się przy tym w bezinteresowne działania na rzecz otoczenia. Niektórzy są wolontariuszami, inni instruktorami sportowymi albo strażakami-ochotnikami. Jeszcze inni – po prostu są. W swoim lokalnym środowisku zarażają innych pomysłami i działaniem.    

 ——————————————————————————————————————–

Na warsztatach edukacyjnych dla dzieci zastanawialiśmy się, jak każdy z nas – niezależnie od wieku – może angażować się w życie społeczne. Pomysłów było tak wiele, że zamiast je spisywać, postanowiliśmy wspólnie namalować duże rysunki. Skorzystaliśmy także z pomocy ilustrowanych kart pracy, by się odrobinę zainspirować. Jak nam wyszło? Oceńcie sami! 

——————————————————————————————————————–

Warsztaty dla Grupy Samopomocy w ramach drugiego stopnia obywatelskiego przysposobienia koncentrują się na tematyce edukacji obywatelskiej i form uczestnictwa w życiu społecznym.

Na zajęciach dyskutowaliśmy o wadze kompetencji kluczowych w dzisiejszym świecie. Doszliśmy do wniosku, że tzw. kompetencje twarde, związane z przyswajaniem konkretnych praktycznych umiejętności, nie mogą dziś sprawnie funkcjonować bez  kompetencji miękkich, a szczególnie – kompetencji społeczno-obywatelskich. Warto zatem je trenować, gdyż – jak powszechnie wiadomo – trening czyni mistrza!

——————————————————————————————————————–

Kolejne warsztaty dla Grupy Samopomocy z tworzenia Czasopisma Bez Barier rozpoczęliśmy od wnikliwej lektury pierwszego numeru i gry pt. „Kto pierwszy znajdzie w tekście literówkę?” ;-) Nie znaleźliśmy :-)

Jesteśmy bardzo dumni z tego wydania! Większość z nas nigdy wcześniej nie napisała żadnego tekstu dziennikarskiego, a w ramach projektu udało nam się stworzyć tak ciekawą i ładną gazetę :-) Wierzymy, że następne numery będą jeszcze lepsze!

Jak widać na poniższych zdjęciach, Czasopismo Bez Barier cieszy się zainteresowaniem także i wśród młodszych czytelników :-) Może i oni kiedyś będą redagować własną gazetę? 

——————————————————————————————————————–

Warsztaty edukacyjne dla dzieci z Placówek Wsparcia
Dziennego w Gwoźdźcu i Filipowicach w ramach drugiego stopnia obywatelskiego przysposobienia obejmują tematykę edukacji obywatelskiej, a ściślej rzecz ujmując – form uczestnictwa w życiu społecznym.

Na kwietniowych warsztatach sporo się działo: odgrywaliśmy scenki, podczas których wcielaliśmy się w rozmaite postaci, pracowaliśmy z kartami, wzmacniając nasze kompetencje społeczne, odkrywaliśmy swoje mocne i słabe strony w kontekście pomocy lokalnej społeczności, malowaliśmy, graliśmy w gry zespołowe, a także… łamaliśmy sobie języki recytując zabawne wierszyki :-) Zobaczcie sami!    

——————————————————————————————————————–

Prosto z drukarni, do Biura Projektu „Trzy stopnie obywatelskiego przysposobienia” dotarło 300 egzemplarzy pierwszego numeru Czasopisma „Bez Barier”

Autorami tekstów do gazety są Seniorki, Seniorzy i osoby niepełnosprawne z Grupy Wsparcia utworzonej w ramach projektu „Trzy stopnie obywatelskiego przysposobienia” realizowanego z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

Czasopismo „Bez Barier” można odebrać bezpłatnie w naszym biurze w Zakliczynie, ul. Spokojna 1. Jest także dostępne w lokalnym środowisku, m.in. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Zakliczynie, Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej oraz w szkołach podstawowych na terenie Gminy Zakliczyn.

Życzymy miłej lektury!

——————————————————————————————————————–

Zbliżają się Święta Wielkanocne. Z tej okazji dzieci ze Szkolnego Koła Wolontariatu w Filipowicach własnoręcznie wykonały i ozdobiły kartki świąteczne. Kartki zostaną wysłane do Sympatyków PWD w Filipowicach.

——————————————————————————————————————–

Ostatnie szlify pierwszego numeru Czasopisma „Bez Barier” – przeglądamy układ stron i nanosimy ostatnie poprawki w tekstach. Monitorujemy też stronę internetową projektu „Trzy stopnie obywatelskiego przysposobienia”. A na koniec – przeglądamy czasopisma o tematyce senioralnej. Szukamy ważnych dla siebie informacji i jednocześnie zwracamy uwagę na to, jak pisane są teksty. Pod okiem naszego trenera uczymy się od lepszych od siebie łącząc przyjemne z pożytecznym.  

——————————————————————————————————————–

Podczas ostatniego marcowego spotkania Grupy Samopomocy nadszedł czas na podsumowanie trzech minionych miesięcy wspólnej pracy. Warsztaty w ramach „pierwszego stopnia obywatelskiego przysposobienia” obejmowały  trening umiejętności interpersonalnych. 

 

——————————————————————————————————————–

Idzie wiosna, a z nią – wiosenne porządki. Członkowie Szkolnego Koła Wolontariatu w Filipowicach zorganizowali więc akcję sprzątania otoczenia swojej szkoły.  

——————————————————————————————————————–

Czy lubię siebie? I za co? Jakim typem osobowości jestem? I co z tego wynika dla mnie i dla mojego otoczenia? W trakcie warsztatów edukacyjnych dla dzieci staraliśmy się znaleźć odpowiedzi na te i inne trudne pytania.

——————————————————————————————————————–

Wolontariat ma różne oblicza. Dzieci ze Szkolnego Koła Wolontariatu w PWD Gwoździec  zaangażowały się w akcję reperowania szkolnych map. Świetny pomysł! A po skończonej pracy pamiętały jeszcze o dokarmieniu ptaków przylatujących do szkolnego karmnika :-) 

———————————————————————————————————————

Tematem kolejnego spotkania w ramach Grupy Wsparcia dla Seniorów był czas. Uczestnicy próbowali m.in. znaleźć odpowiedź na pytanie, czy można nim zarządzać.

———————————————————————————————————————

Jak rozmawiać z Dzieciakami o komunikacji, (czasami trudnych) emocjach, wzajemnym szacunku i współpracy? Na przykład tak! 

  ———————————————————————————————————————

Ostatnie spotkanie Grupy Samopomocy było poświęcone metodom rozwiązywania konfliktów interpersonalnych.

Trener warsztatów, dr Grzegorz Panek, jest także mediatorem wpisanym na listę stałych mediatorów Prezesa Sądu Okręgowego w Tarnowie.

Wyjaśnił, na czym polega mediacja, kto i na jakich warunkach może z niej skorzystać, a przede wszystkim – jakie korzyści niesie ona dla zwaśnionych stron w porównaniu do innych metod rozwiązywania sporów.

Grupa słuchała z uwagą. Po prezentacji nadszedł czas na zadawanie pytań i ożywioną dyskusję.

—————————————————————————————————————————-

Tymczasem na warsztatach edukacyjnych w Filipowicach i Gwoźdźcu…


—————————————————————————————————————————-

Szkolne Koło Wolontariatu utworzone w ramach projektu „Trzy stopnie obywatelskiego przysposobienia” działa również w Filipowicach.

Na zdjęciach – spotkanie informacyjno-organizacyjne. 

—————————————————————————————————————————-

Uczestnicy warsztatów Szkolnego Koła Wolontariatu PWD w Gwoźdźcu włączyli się w akcję promocji czytelnictwa w szkole.

Dzieci wykonały zakładki do książek oraz plakaty zachęcające do spędzania czasu z książką. 

 —————————————————————————————————————————-

W ramach projektu „Trzy stopnie obywatelskiego przysposobienia” trwają warsztaty społeczno-obywatelskie dla Seniorów i osób z niepełnosprawnościami tworzących Grupę Wsparcia.

Uczestnicy warsztatów będą wydawać własne czasopismo Bez Barier. W gazetce znajdą się m.in. artykuły i zdjęcia obejmujące tematykę warsztatów, a także informacje istotne dla Seniorów i ich otoczenia dotyczące aktywnego trybu życia, zdrowego odżywiania, możliwości skorzystania z rehabilitacji, a także hobby i sposobów spędzania spędzania wolnego czasu. Gazetka zawierać będzie także informacje o postępach w realizacji projektu „Trzy stopnie obywatelskiego przysposobienia” oraz opis bieżącej działalności SPON Bez Barier.

Zaplanowano wydanie trzech numerów o nakładzie 300 egz. każdy. Gazetka będzie dostępna bezpłatnie m.in. w biurze SPON Bez Barier, Bibliotece Publicznej w Zakliczynie, w szkołach podstawowych na terenie Gminy Zakliczyn oraz w zakliczyńskim GOPS.

Na zdjęciach – zespół redakcyjny czasopisma Bez Barier uczy się konstruować informację prasową i podpatruje, jak to robią dziennikarze w gazetach lokalnych.

 —————————————————————————————————————————-

W Placówkach Wsparcia Dziennego w Gwoźdźcu i Filipowicach trwają warsztaty edukacyjne dla dzieci w ramach projektu „Trzy stopnie obywatelskiego przysposobienia”.

Oj, dzieje się! Dla przykładu: czy wiedzieliście, że budując wieżę z makaronu spaghetti można nauczyć się skutecznej komunikacji, współpracy i wzajemnego szacunku (a także odrobiny fizyki?) ;-) ? Dzieci już to wiedzą :-) A kiedy zmęczą się budowaniem, grają w gry edukacyjne.

 

—————————————————————————————————————————-

 
 
—————————————————————————————————————————-
 
Stowarzyszenie Bez Barier pozyskało grant z programu Program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego z Funduszu EOG.
 
Projekt pn. „Trzy stopnie obywatelskiego przysposobienia” odpowiada na brak działań edukacyjnych, integracyjnych, aktywizujących skierowanych do dzieci, młodzieży, osób starszych i z niepełnosprawnościami w Gminie Zakliczyn.
 
W ramach projektu przeprowadzimy cykle warsztatów społeczno-obywatelskich dla dzieci z placówek wsparcia dziennego oraz dla seniorów/ek i osób niepełnosprawnych (trening umiejętności interpersonalnych, formy uczestnictwa w życiu społecznym i obywatelskim). Seniorzy/ki opracują 3 numery czasopisma Bez Barier (tematyka zaczerpnięta z warsztatów oraz informacje o możliwościach uzyskania wsparcia dla osób niepełnosprawnych i seniorów/ek w lokalnych i ponadlokalnych instytucjach).
 
Dla dzieci zorganizujemy półkolonie obywatelskie skupione na rozwijaniu tożsamości lokalnej, a także zainicjujemy działalność Szkolnych Kół Wolontariatu (comiesięczne warsztaty). Przewidujemy też wizyty studyjne seniorów w Tarnowie (spotkanie z Radą Seniorów i Młodzieżową Radą Miejską), a dzieci w organizacjach pozarządowych w Dąbrowie Górniczej i Krakowie, a także w Sejmie, Centrum Edukacji Obywatelskiej i Centrum Edukacji Ekologicznej w Warszawie.
 
W projekcie uczestniczyć będzie 36 dzieci (6 – 14 lat) z 2 placówek wsparcia dziennego oraz 15 seniorów/ek i osób z niepełnosprawnością z gminy Zakliczyn.
 
Efektem działań projektowych będzie wzrost poczucia sprawczości i świadomości możliwych działań w sferze społecznej i publicznej wśród uczestników/czek projektu.
 
Termin realizacji: od 01-11-2021 do 31-12-2022