Konkurs o stypendium w wys 5.000 zł

Wystartował nabór wniosków na stypendia pomostowe na pierwszy rok studiów – Program LEKTOR – stypendia w wys. 5.000 zł

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW ON-LINE : do 18 sierpnia 2017, do godziny 16-ej. Po tym terminie aplikacja zostanie wyłączona i nie będzie można zalogować się do systemu.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW w wersji papierowej (do biura Bez Barier): 28 sierpnia 2017 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU: do 9 października 2017 r.

LINK DO GENERATORA WNIOSKÓW: https://wnioski.stypendia-pomostowe.pl

Kryteria wg których przyznawane będą stypendia:

1. Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są maturzyści, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w 2017 roku i są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka, którzy osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 90. Algorytm obliczenia liczby punktów zamieszczony jest w załączniku do Regulaminu.
2. Stypendium pomostowe, przyznawane jest tylko na okres pierwszego roku dziennych studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich (uczelnia, w której przynajmniej jedna jednostka organizacyjna posiada uprawnienie do nadawania stopnia naukowego doktora).
3. Dochód uprawniający do ubiegania się o stypendium pomostowe wynosi 1.600 zł (brutto) lub 1800 zł (brutto), gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności. Dochód brutto wyliczamy na podstawie danych z czerwca 2017.
4. Zgodnie z decyzją Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 23 września 2016 r. wysokość kwoty do wyliczenia dochodów z gospodarstwa rolnego wynosi 164.58 zł dla 1 ha przeliczeniowego.
5. Do składania wniosku on-line uprawnione są osoby posiadające rekomendację organizacji pozarządowej. Jest to warunek niezbędny do złożenia wniosku. W związku z tym kandydaci powinni jak najszybciej zgłosić się do biura Bez Barier w celu uzyskania rekomendacji.

LINK DO REGULAMINU: http://www.stypendia-pomostowe.pl/wp-content/uploads/2017/04/Regulamin_seg_2_XVI-edycja.pdf

INSTRUKCJA APLIKOWANIA Krok po Kroku oraz najczęściej zadawane pytania dostępne są pod linkiem: http://www.stypendia-pomostowe.pl/…/stypen…/wniosek-on-line/

Program realizujemy wspólnie z Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości oraz Partnerami

Ps. O stypendium nie mogą się ubiegać maturzyści, którzy chcą podjąć studia w Państwowych Szkołach Zawodowych (PWSZ) oraz kandydaci podejmujący studia w uczelniach wojskowych jako żołnierze zawodowi, gdyż studenci tych kierunków w okresie studiów, mają zapewnione bezpłatne wyżywienie, zakwaterowanie i umundurowanie oraz otrzymują uposażenie finansowe określone przepisami wojskowymi.

Koordynator programu – Ewa Jóźwiak

Ten wpis został opublikowany w kategorii Programy stypendialne. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.