OFERTA PRACY – Stanowisko: koordynator projektów

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym BEZ BARIER ogłasza nabór na stanowisko pracy:

pracownik merytoryczny – koordynator prowadzonych projektów społecznych

Miejsce pracy: Zakliczyn, ul. Spokojna 1

Forma zatrudnienia, czas pracy i wynagrodzenie: do uzgodnienia

Ramowy zakres prac:

  1. Prowadzenie biura Stowarzyszenia
  2. Realizacja zadań określonych w Statucie i zleconych przez Zarząd Stowarzyszenia
  3. Opracowywanie dokumentacji konkursowej/grantowej, nadzór nad realizacją programów oraz sporządzanie sprawozdań z ich realizacji
  4. Kreatywne poszukiwanie nowych obszarów działalności Stowarzyszenia oraz pozyskiwanie funduszy na działalność statutową Stowarzyszenia
  5. Działalność z zakresu promocji i wolontariatu

Wymagania:

wykształcenie wyższe
znajomość biurowych programów komputerowych
umiejętność tworzenia i redagowania tekstów
znajomość problematyki rehabilitacji i pomocy społecznej
preferowane doświadczenie w zarządzaniu projektami

Wymagane dokumenty:

List motywacyjny
CV
kserokopie dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe
oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Oferty aplikacyjne należy składać osobiście lub listownie do dnia 13 grudnia 2019 w NZOZ Centrum Zdrowia, 32-840 Zakliczyn, ul. Tarnowska 2, księgowość
w zaklejonej kopercie z dopiskiem „oferta pracy: koordynator”.

Dodatkowe informacje na temat oferty pod numerem telefonu: 146653999 w dni robocze w godz. od 9:00 do 15:00

.

Wzór oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Zakliczyn, dnia ………………………….

Zgodnie z art. 6 pkt. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach niezbędnych do prowadzonej rekrutacji w Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Bez Barier” który jest Administratorem Danych Osobowych.

W sprawie zapytań i wniosków należy kontaktować się z inspektorem danych osobowych:

ochrona.danych.kontakt@gmail.com

Jednocześnie informuję, iż poinformowano mnie o moich prawach względem danych osobowych, tj.:

-prawo do informacji
-prawo dostępu do danych osobowych
-prawo do bycia zapomnianym
-prawo do ograniczenia przetwarzania
-prawo do przenoszenia danych
-prawo do sprzeciwu

………………………           …..…………………………….

(miejscowość, data) (podpis)

___________________________________________________

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.