Sprawozdania

2016 Bilans

2016 Rachunek wyników

2016 Informacja dodatkowa

=====================================

2015 Bilans

2015 Rachunek wyników

2015 Informacja dodatkowa

2015 Sprawozdanie merytoryczne

=====================================

2014 Bilans

2014 Rachunek wyników

2014 Informacja dodatkowa

2014 Sprawozdanie merytoryczne

=====================================

2013 Bilans

2013 Rachunek wyników

2013 Informacja dodatkowa

2013 Sprawozdanie merytoryczne

=====================================

2012 Sprawozdanie merytoryczne

2012 Bilans

2012 Rachunek wyników

2012 Informacja dodatkowa

=====================================

2011 Sprawozdanie merytoryczne

2011 Bilans

2011 Rachunek wyników

2011 Informacja dodatkowa

=====================================