Konkurs o stypendium dla gimnazjalistów z Zakliczyna i Paleśnicy – klasy I

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym ,,BEZ BARIER” w Zakliczynie oraz Urząd Miasta i Gminy Zakliczyn ogłasza nabór wniosków stypendialnych  w roku szkolnym 2011/2012 na  stypendia dla uzdolnionych uczniów klas I Szkół Gimnazjalnych w Zakliczynie i Paleśnicy, którzy spełniają następujące kryteria:

1. Uzyskali średnią nie mniejszą  4,75
2. Uzyskali inne osiągnięcia – udział w konkursach, olimpiadach

-kryterium socjalne (sytuacja materialna) umożliwia zdobycie dodatkowych punktów

Termin składania wniosków upływa z dniem 15 lutego 2012 r.Wnioski należy składać osobiście w biurze Stowarzyszenia w Zakliczynie przy ul. Tarnowskiej 2 , II-gie piętro od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00-15.00

Ilość stypendiów ograniczona. Decyzję o przyznaniu stypendium podejmie Komisja Kwalifikacyjna na podstawie ilości uzyskanych punktów według kryteriów zawartych w załączniku do Regulaminu Programu Stypendialnego ,,GIMAZJALISTA” Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 11 marca  2012 r.

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wniosek o stypendium   Wniosek_ PDF
2. Oświadczenie o sytuacji rodzinnej   Załącznik nr 1 PDF
3. Oświadczenie zgody stypendysty (rodzica) o przetwarzaniu danych   Zalącznik nr 2
4. Opinia wychowawcy z wyszczególnioną średnią oraz osiągnięciami (konkursy, olimpiady)
5. Ewentualne kserokopie  szczególnych osiągnięć

Wszystkie formularze niezbędne do złożenia wniosku oraz Regulamin Programu Stypendialnego „GIMNAZJALISTA” dostępne są również w biurze Stowarzyszenia (Zakliczyn, Tarnowska 2 – Ośrodek Zdrowia) i w sekretariacie Szkoły.

Ogloszenie_o_konkursie_2012

Regulamin_Gimnazjalista_2012_kl_I

Ten wpis został opublikowany w kategorii Programy stypendialne. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.