Program Stypendialny Bez Barier 2021/2022

Zapraszamy do udziału w Programie Stypendialnym „BEZ BARIER” na rok akademicki 2021/2022.

Osoby, które:

  • Są studentami studiów dziennych, stacjonarnych na terenie RP.
  • Zamieszkują gminę Zakliczyn
  • Uzyskały średnią min. 4,2 w roku 2020/2021
  • Mogą wykazać się osiągnięciami w dziedzinie nauki, sportu, w dziedzinach artystycznych czy społecznych (np. wolontariat)
  • Posiadają trudną sytuację materialną i/lub zdrowotną

prosimy o składanie wniosków wraz z załącznikami (do pobrania poniżej) do 22.10.2021.

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem.

Wnioski rozpatrzone będą do 30.10.2021. Stypendia przyznane zostaną trzem studentom, którzy otrzymają najwyższą ilość punktów.

Wysokość stypendium to 3150 zł, przyznane na okres 10.2021-06.2022, płatne
w miesięcznych ratach po 350 zł. Wypłata listopadowa zawierać będzie wyrównanie
za październik.

Dokumenty do pobrania:

Stypendia BEZ BARIER_wniosek

Stypendia BEZ BARIER_dziedzina_zainteresowań_kandydata

Stypendia_BEZ BARIER_oświadczenie_o_sytuacji_rodzinnej

Stypendia BEZ BARIER_przetwarzanie danych osobowych

Stypendia BEZ BARIER_regulamin

Dnia 15.10.2021 preambuła regulaminu otrzymuje brzmienie: 

Regulamin określa zasady, warunki i tryb przyznawania oraz wypłacania stypendiów Programu Stypendialnego „BEZ BARIER”, którego celem jest finansowa pomoc studentom, będących mieszkańcami gminy Zakliczyn, studiujących w systemie stacjonarnym na uczelniach publicznych na terenie RP, wyróżniających się wynikami w nauce.

Uzasadnienie: Omyłkowo w preambule brakło słowa „publicznych”, wymóg bycia studentem uczelni publicznych wynikał jednak z § 5 pkt.2. Zmiana została dokonana na podstawie § 5 pkt.6.

 

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Programy stypendialne. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.